Правна литература
www.evtiniknigi.com
  0.00 лв.
Home
Редки книги
Нови книги
Преоценени нови книги
Употребявани книги
Антикварни книги
Озарения
Купувам книги
Добави книга

Правна литература

50 най-важни решения на Съда на европейските общности, Атанас Семов
рядка книга
Евтини книги
София
Доказателствена сила на документа в гражданския процес, Параскев Радулов
рядка книга
Евтини книги
София
Специфични търговски сделки, Борислав Найденов
рядка книга
Евтини книги
София
Вещно право. Практически проблеми. Второ допълнено издание, Марио Бобатинов, Красимир Влахов
рядка книга
Евтини книги
София
Заповедното производство. Производството по новия ГПК, Стефан Кюркчиев
рядка книга
Евтини книги
София
Световен речник по право и търговия. Том 1-5, 7-9,
рядка книга
Евтини книги
София
Трафик на хора. Социално-икономически аспекти,
рядка книга
Евтини книги
София
Критика върху литературата на налога върху наследството,
рядка книга
Евтини книги
София
Допълнителенъ указатель на законите и правилниците въ България,
рядка книга
Евтини книги
София
Хрисовулни проучвания, Л. Данаилова
рядка книга
Евтини книги
София
Азбучен указател на законите, правилниците и оръжейните наредби 1878 - 1931 г., Хр. Максимов
рядка книга
Евтини книги
София
Съдебна археология. Кратък учебен курс, Илиян Боянов
преоценена нова книга
Евтини книги
София
Българско обичайно право, Димитър Маринов
преоценена нова книга
Евтини книги
София
Английско-български юридически речник, Христо Данов
преоценена нова книга
Евтини книги
София
Административно право.Обща част, Добри Димитров
преоценена нова книга
Евтини книги
София
Реституционни закони,
преоценена нова книга
Евтини книги
София
Наказателно право. Обща част, Никола Долапчиев
преоценена нова книга
Евтини книги
София
Акционерната собственост в преходната икономика, Митко Димитров
преоценена нова книга
Евтини книги
София
Гражданско право. Книга 1, Александър Джеров
преоценена нова книга
Евтини книги
София
Данъчно право, Петко Стоянов
преоценена нова книга
Евтини книги
София
Интелектуална собственост. Закон за патентите. Закон за авторското право и сродните му права,
преоценена нова книга
Евтини книги
София
Международноправно сътрудничество в борбата с тероризма, Борислав Йотов
преоценена нова книга
Евтини книги
София
Договор за застраховка Живот в случай на смърт в полза на трето лице, Мария Вълканова
преоценена нова книга
Евтини книги
София
Наследствени пенсии, Райна Койчева
преоценена нова книга
Евтини книги
София
Юридическата природа на актовете на конституционните съдилища на Република България и Руската федерация,
преоценена нова книга
Евтини книги
София
Колективно преговаряне, Сборник
употребявана книга
Scriptbooks
Севлиево
Основи на гражданското право. Обща част. Вещно право. Облигационно право , Георги Стефанов
употребявана книга
Scriptbooks
Севлиево
Търговско право , Георги Стефанов
употребявана книга
Scriptbooks
Севлиево
Коментар на промените в търговския закон, Ангел Калайджиев, Поля Голева, Методи Марков, Нели Маданска
употребявана книга
Евтини книги
София
Административнопроцесуален кодекс. Коментар, Константин Пенчев, Иван Тодоров, Георги Ангелов, Богдан Йорданов
употребявана книга
Евтини книги
София
Търговско право. Обща част, Ангел Калайджиев
употребявана книга
Евтини книги
София
Обвързана компетентност и оперативна самостоятелност, проф. д-р Кино Лазаров
употребявана книга
Евтини книги
София
Вещно право, Владимир Петров, Методи Марков
употребявана книга
Евтини книги
София
Гражданско право - обща част, Симеон Тасев, Методи Марков
употребявана книга
Евтини книги
София
Облигационно право, Методи Марков
употребявана книга
Евтини книги
София
Облигационно право. Отделни видове облигационни отношения, Александър Кожухаров
употребявана книга
Евтини книги
София
Транспортно право, Иван Владимиров
употребявана книга
Евтини книги
София
Административно право на Република България. Обща част, Иван Дерменджиев, Димитър Костов, Дончо Хрусанов
употребявана книга
Евтини книги
София
Инстанционността в гражданското съдопроизводство на Република България, Силви Чернев
употребявана книга
Евтини книги
София
Прекратяване на трудовия договор без предизвестие (Второ допълнено издание), Николай Стоянов
нова книга
Евтини книги
София
Закон за авторското право и сродните му права. Закон за патентите. Закон за марките и географските означения. Закон за промишления дизайн, Сборник
употребявана книга
Scriptbooks
Севлиево
Съдебна статистика , Анастас Тотев
употребявана книга
Scriptbooks
Севлиево
Конституция на Република България,
употребявана книга
Евтини книги
София
Предизвикай: Съдебната практика! (Облигационно и търговско право 2017), Стоян Ставру, Румен Неков
нова книга
Евтини книги
София
Административните нарушения и престъпленията. Сравнителен правен анализ, Теодора Георгиева
нова книга
Евтини книги
София
Развитие на реформата на наказателния процес, Никола Манев
нова книга
Евтини книги
София
Закон за обществените поръчки. Сборник нормативни актове III/2018,
нова книга
Евтини книги
София
Предизвикай: Съдебната практика!(Гражданско право - 2017), Стоян Ставру, Румен Неков
нова книга
Евтини книги
София
Изповед: Истината за шест съдебни дела, Рени Цанова
употребявана книга
Веселин Добрев
София
Социално осигуряване. Сборник нормативни актове. Указания. Коментар, Под редакцията на Иван Илчев
употребявана книга
Веселин Добрев
София
Сборник нормативни документи по счетоводна отчетност , Колектив
употребявана книга
Scriptbooks
Севлиево
Подзаконови нормативни актове по устройство на територията - 2004,
употребявана книга
Евтини книги
София
Коментар на Търговския закон. Книга 1: Чл. 1-112 , Огнян Герджиков
употребявана книга
Scriptbooks
Севлиево
Основи на правото. Част 1-2 , Колектив
употребявана книга
Scriptbooks
Севлиево
Сборникъ на действуващите съдебни закони (1878-1937). Часть 2, Колектив
антикварна книга
Весела Георгиева
София
Сборник нормативни документи, регламентиращи организацията на обслужването в заведенията за бързо хранене и развлечения от системата на комитета за отдих и туризъм, Колектив
употребявана книга
КНИГИ ВИКТОРИЯ
СОФИЯ
Право на НРБ. Част 2,  Колектив
употребявана книга
КНИГИ ВИКТОРИЯ
СОФИЯ
Закон и правилник за МВР. - Закон за специалните разузнавателни средства, Колектив
употребявана книга
КНИГИ ВИКТОРИЯ
СОФИЯ
Облигационно право Кратък курс ,  Александър Кожухаров
употребявана книга
КНИГИ ВИКТОРИЯ
СОФИЯ
Държавен служител. Административна реформа 2004 г. Актуализирани и нови нормативни актове и коментари (към 1 юни 2004 г.), Стефка Симеонова
употребявана книга
КНИГИ ВИКТОРИЯ
СОФИЯ
Български конституции и конституционни проекти, Веселин Методиев, Лъчезар Стоянов
употребявана книга
Tobi
Пазарджик
Принципите на правото, Светла Маринова
употребявана книга
Евтини книги
София
Българско обичайно право, Димитър Маринов
употребявана книга
Веселин Добрев
София
Новата правна уредба на търговския регистър, Деяна Андреева, Николай Янев, Милена Милева
употребявана книга
Евтини книги
София
Нови моменти в Административния процес според АПК, Димитър Костов, Емилия Къндева, Кино Лазаров, Дончо Хрусанов
употребявана книга
Евтини книги
София
Интелектуалната собственост. Патенти, търговски марки, авторско право, Колектив
употребявана книга
Евтини книги
София
Как да регистрираме юридическо лице с нестопанска цел, Тодор Трифонов, Андрей Терзийски
употребявана книга
Евтини книги
София
Търговско право: Обща част. Видове търговци. Търговски сделки. Несъстоятелност,  Емил Златарев, Веселин Христофоров
употребявана книга
Scriptbooks
Севлиево
Правна култура на бизнес ръководителя. Част 3 , Михаил Коджабашев
употребявана книга
Scriptbooks
Севлиево
Основи на правото. Увод в гражданското право. Вещно право. Облигационно право , Георги Стефанов
употребявана книга
Scriptbooks
Севлиево
Правна информатика, Вихър Кискинов
употребявана книга
Евтини книги
София
Държавна комисия за изобразителни и приложни изкуства и архитектура, Колектив
употребявана книга
Веселин Добрев
София
Държавна комисия за изобразителни, приложни изкуства и литература, Кирил Маричков
употребявана книга
Веселин Добрев
София
Съветско държавно право, Текст и практика
употребявана книга
КНИГИ ВИКТОРИЯ
СОФИЯ
Право на Европейският съюз	, Орлин Борисов
употребявана книга
КНИГИ ВИКТОРИЯ
СОФИЯ
Масова приватизация. Приватизационни фондове, Ангел Калайджиев, Весела Станчева, Тодор Попов
употребявана книга
Евтини книги
София
Как да избегнем административната, дисциплинарната, имуществената и наказателната отговорност ,  Йордан Димов
употребявана книга
КНИГИ ВИКТОРИЯ
СОФИЯ
Новите изисквания за производителите и търговците на храни, Колектив
употребявана книга
Евтини книги
София
Търговско право. Обща част, Емил Златарев, Веселин Христофоров
употребявана книга
Евтини книги
София
Международно частно право.Специална част, Николай Натов
употребявана книга
Евтини книги
София
Търсене по категория
Авиация книги | Автомобили и мотоциклети книги | Албум със снимки | Алпинизъм и планинарство книги | Археология книги | Астрология книги | Астрономия книги | Басни книги | Библиографии | Библиотека за ученика | Бизнес книги | Билки книги | Биографии книги | Биология учебници | Бойни изкуства книги | Вестници | Ветеринарна медицина учебници | Вино книги | Влакове и локомотиви книги | Военни книги | География книги и учебници | Геология книги | Готварски и кулинарни книги | Градина книги | Детски енциклопедии | Детски книги и приказки | Детски коледни книги | Детско-юношески книги | Домашни любимци книги | Драматургия книги | Езикознание учебници | Езотерика книги | Енциклопедии | Еротика книги | Есеистика книги | Есета книги | Естетика книги | Етнология и етнография книги | Журналистика книги | Здраве и диети книги | Изкуство книги | Източни мъдрости книги | Икономика, счетоводство книги | Исторически книги и учебници | Исторически романи | Йога книги | Кандидат-студенти учебници и помагала | Карти и атласи | Книга - игра | Книги за дома и семейството | Книги за лятно четене | Книги за родители | Книги с автограф | Комикси | Компютри, информатика книги | Кораби, морета и океани книги | Краеведска литература | Кратки форми книги | Криминални романи | Културизъм книги | Културология книги | Литературни изследвания книги | Лов и риболов книги | Любовни романи | Любовно изкуство книги | Маркетинг, реклама и PR | Масажи книги | Масонство книги | Математика учебници | МВР книги | Мебели книги | Медицина учебници | Мемоари книги | Мениджмънт книги | Мистика и загадки книги | Митове и легенди книги | Мода, козметика и прически книги | Музика книги | Научна литература | Научно-популярна литература | Нотна литература | Нумизматика книги | Образование книги | Поезия книги | Пожарна безопасност книги | Политика, политология, социология книги | Поредица Библиотека галактика | Поредица Златната колекция XIX век | Поредица Златната колекция XX век | Поредица Преживяно книги | Поредица Световна класика | Правна литература | Приключенска литература | Приложна психология книги | Психология книги | Публицистика и документалистика книги | Пчеларство книги | Първо издание книги | Пътеписи книги | Разкази книги | Религия книги | Речници и разговорници | Романи | Самоусъвършенстване книги | Селско стопанство книги | Спелеология книги | Списания | Спорт книги | Справочници книги | Строителство, архитектура, геодезия учебници | Техническа литература | Трилъри книги | Туризъм и туристически пътеводител книги | Ужаси книги | Учебници за ВУЗ | Учебници за техникуми | Учебници и помагала за 1. Клас | Учебници и помагала за 10. Клас | Учебници и помагала за 11. Клас | Учебници и помагала за 12. Клас | Учебници и помагала за 2. Клас | Учебници и помагала за 3. Клас | Учебници и помагала за 4. Клас | Учебници и помагала за 5. Клас | Учебници и помагала за 6. Клас | Учебници и помагала за 7. Клас | Учебници и помагала за 8. Клас | Учебници и помагала за 9. Клас | Учебници и помагала за детска градина | Фантастика и фентъзи книги | Физика учебници | Филателия книги | Философия книги | Финанси книги | Фолклор книги | Фотография книги | Футбол Книги | Фън Шуй книги | Химия Учебници | Хоби книги | Хомеопатия Книги | Хранително-вкусова промишленост книги | Художествена Литература | Хумор и сатира книги | Чиклит (дамски) книги | Чуждоезиково обучение учебници | Шахмат книги
Търсене по език
английски | български | македонски | немски | полски | руски | турски | френски | чужд език
За контакти с Evtiniknigi.com