,
www.evtiniknigi.com
  0.00 лв.
Home
Употребявани книги
Антикварни книги
Нови книги
Преоценени нови книги
Редки книги
Озарения
Купувам книги
Добави книга

Правна литература

Особените юрисдикции в областа на администрацията, Петко Стайнов
употребявана книга
Евтини книги
София
Криминалистика. Том 1-2,
употребявана книга
Евтини книги
София
Основи на правото на Европейския съюз, Жасмин Попова
употребявана книга
Евтини книги
София
Теория на правотворческата дейност. Ролята на нетипична законодателство. , Тенчо Колев
употребявана книга
Веселин Добрев
София
Търговски закон, Сборник
употребявана книга
Веселин Добрев
София
Закон за другарските съдилища и указания за приложението му, Колектив
употребявана книга
Евтини книги
София
Сравнително конституционно право(конституционни текстове), Иваб Петков
употребявана книга
Евтини книги
София
Допълнителенъ указатель на законите и правилниците въ България,
рядка книга
Евтини книги
София
Международни актове и договори за правна помощ. Книга 1-2, Васил Велев, Васил Радуилски
употребявана книга
Евтини книги
София
Конституционно право. Част 3, Стефан Баламезов
употребявана книга
Евтини книги
София
Облигационно право, Методи Марков
употребявана книга
Евтини книги
София
Закон за концесиите,
нова книга
Евтини книги
София
За една юридическа теория на държавата, Мишел Тропер
нова книга
Евтини книги
София
Справочник по законодателството на Народна република България 1944-1981 г., . Гергана Йолова, Любка Кискинова
употребявана книга
knigi-viktoria.com
СОФИЯ
Съдебна практика на Върховния съд на Република България по данъчни дела, Колектив
употребявана книга
Scriptbooks
Севлиево
Послеписът на Харт. Коментари върху послеписа на Харт към понятието за право,
употребявана книга
Евтини книги
София
Договорите на световната организация за интелектуална собственост относно авторското право, изпълненията и звукозаписите и други актуални авторскоправни проблеми, Емил Лозев
нова книга
Евтини книги
София
Правото - смисъл, сянка, противоположности, Михайлина Михайлова
нова книга
Евтини книги
София
Ръководство за разследване: 500 въпроси и отговори , Йонко Кунчев
рядка книга
Евтини книги
София
Теория на държавата и правото,
рядка книга
Евтини книги
София
Учебник по обща теория на правото. Том 2. Част 1: Правни субекти, Венелин Ганев
рядка книга
Евтини книги
София
Българско гражданско процесуално право, Живко Сталев
употребявана книга
Евтини книги
София
Хрисовулни проучвания, Л. Данаилова
рядка книга
Евтини книги
София
Симулацията в гражданското право, Кръстю Цончев
рядка книга
Евтини книги
София
Систематичен курс по българско търговско право, Константин Кацаров
рядка книга
Евтини книги
София
Сборникъ действующите съдебни закони въ царството (1878-1918),  Сборник
употребявана книга
knigi-viktoria.com
СОФИЯ
Брак и развод, Г. М. Свердлов
рядка книга
Евтини книги
София
Буржоазно конституционно право. Текстове, Ярослав Радев
употребявана книга
Евтини книги
София
Конституционно право. Част 1-3, Стефан Баламезов
рядка книга
Евтини книги
София
Облигационно право. Обща част, Александър Кожухаров
рядка книга
Евтини книги
София
Облигационно право. Отделни видове облигационни отношения, Александър Кожухаров
рядка книга
Евтини книги
София
Проектъ за нова конституция. С уводни и обяснителни бележки , Стефан Баламезов
рядка книга
Евтини книги
София
Проблеми на престъпността и нейната структура, Веселин Каракашев
употребявана книга
Евтини книги
София
Разследване на валутните престъпления, Симеон Бочев
употребявана книга
Евтини книги
София
Сборник нормативни документи, регламентиращи организацията на обслужването в заведенията за хранене и развлечения от системата на Комитета за отдих и туризъм,
употребявана книга
Евтини книги
София
Основни начала на наказателния процес на Народна република България, Стефан Павлов
рядка книга
Евтини книги
София
Съдебна практика на Върховния съд на НРБ. Наказателни отделения 1955,
употребявана книга
Евтини книги
София
Съдебна практика на върховния съд на НРБ. Наказателна колегия 1966,
употребявана книга
Евтини книги
София
Съдебна практика на върховния съд на НРБ. Наказателна колегия 1964,
употребявана книга
Евтини книги
София
Съдебна практика на върховния съд на НРБ. Наказателни отделения 1956 г.,
употребявана книга
Евтини книги
София
Профилактика на престъпността, осъществявана от органите на Народната милиция.,
употребявана книга
Евтини книги
София
Морско право, Янко Сираков
употребявана книга
Евтини книги
София
Наказателно право: Особена част. Том 1, Иван Ненов
рядка книга
Евтини книги
София
Междудържавно право. Томъ 1, Георги П. Генов
рядка книга
Евтини книги
София
Kурс по римско право. Томъ 1-2, Иван Базанов
рядка книга
Евтини книги
София
История и система на римското право. Часть І: История, лично и вещно право, Жирар, Пол Фредерик [Paul Frédéric Girard]
рядка книга
Евтини книги
София
Основи на правото  , Колектив
употребявана книга
knigi-viktoria.com
СОФИЯ
Основи на правото. Дял 1-2:Увод в общата теория на държавата и правото, Увод в обща теория на държавата и правото, Людмила Мукова
употребявана книга
knigi-viktoria.com
СОФИЯ
Военни престъпления и подсъдност на военните съдилища,
употребявана книга
Евтини книги
София
Законът за управление на етажната собственост. За мира и войната между съседите, Сборник
употребявана книга
knigi-viktoria.com
СОФИЯ
Справочник на потребителя в единния европейски пазар, Колектив
употребявана книга
Scriptbooks
Севлиево
Частното обвинение в българския наказателен процес, Янко Ройчев
нова книга
Евтини книги
София
Основи на правото, Людмила Мукова
употребявана книга
Евтини книги
София
Закон за задълженията и договорите. Том 1: Особена част  Текст, съдебна практика и коментарни бележки , Людмил Цачев
употребявана книга
Евтини книги
София
Завещанието в българското наследствено право ,  Цанка Цанкова
употребявана книга
knigi-viktoria.com
СОФИЯ
Международни търговски обичаи, Сборник
употребявана книга
Scriptbooks
Севлиево
	Митническа тарифа на Република България, Сборник
употребявана книга
knigi-viktoria.com
СОФИЯ
Право на Европейският съюз	, 	Орлин Борисов
употребявана книга
knigi-viktoria.com
СОФИЯ
Норми и правила на международното хуманитарно право относно воденето на военни действия. Сборник от договори и други международноправни инструменти,
употребявана книга
Евтини книги
София
Е-управление в България. Нормативно регламентирана технологична рамка, Любомир Благоев, Камен Спасов
нова книга
Евтини книги
София
Сборник на общностното законодателство по въпросите на съдебното сътрудничество по граждански и търговски дела,
употребявана книга
Евтини книги
София
Систематиченъ курсъ по българско търговско право, Константин Кацаров
рядка книга
Евтини книги
София
Президентът на републиката / Правно положение /, Борис Спасов
употребявана книга
Зоя
Асеновград
Въведение в правото. Част 2: Философия на правото, Георги Бойчев
употребявана книга
Евтини книги
София
Наказателно право. Обща част. Пробация / Второ допълнено издание, проф. д-р Александър Стойнов
употребявана книга
Евтини книги
София
Увод в международната защита на правата на човека  Йонко Йонтов,   Йонко Йонтов
употребявана книга
knigi-viktoria.com
СОФИЯ
Административно право и административен процес  Сборник нормативни актове,
употребявана книга
knigi-viktoria.com
СОФИЯ
 Коментар на търговския закон. Кн. 2: чл. 113-157. , Огнян Герджиков
употребявана книга
knigi-viktoria.com
СОФИЯ
Наказателен процес ,  Сборник
употребявана книга
knigi-viktoria.com
СОФИЯ
Междусъседски отношения. Вещноправни аспекти, Стоян Ставру
употребявана книга
Евтини книги
София
Транспортно право, Иван Владимиров
употребявана книга
Евтини книги
София
За престъплението, за престъпника и за още нещо..., Петър Цанков
употребявана книга
Евтини книги
София
Престъпление и наказателна отговорност, Веселин Каракашев
употребявана книга
Евтини книги
София
Постановления и тълкувателни решения на върховния съд на република България по наказателни дела 1953-1990, Иван Палазов, Милчо Кръстев, Бочо Петров, Ташо Ташев, Марин Петков
употребявана книга
knigi-viktoria.com
СОФИЯ
Правозащитни институции. Уводна лекция. Избрани нормативни актове. Въпросник, Снежана Начева
употребявана книга
Евтини книги
София
Философия на правото. Учебно помагало, Георги Бойчев
употребявана книга
Евтини книги
София
Граждански процесуален кодекс. Сборник нормативни актове (Издание 2017),
нова книга
Евтини книги
София
Закрила на индустриалната собственост,  Господин Добрев
употребявана книга
Евтини книги
София
Международен семинар: специфика на нарушенията на правата на ромите и тяхната защита в международен и вътрешноправен аспект,
употребявана книга
Евтини книги
София
Наказателен процес , Никола Манев
употребявана книга
Евтини книги
София
Търсене по категория
Авиация книги | Автомобили и мотоциклети книги | Албум със снимки | Алпинизъм книги | Археология книги | Астрология книги | Астрономия книги | Басни книги | Библиографии | Библиотека за ученика | Бизнес книги | Билки книги | Биографии книги | Биология учебници | Вестници | Ветеринарна медицина учебници | Вино книги | Военни книги | География книги и учебници | Геология книги | Готварски и кулинарни книги | Градина книги | Детски енциклопедии | Детски книги и приказки | Детски коледни книги | Детско-юношески книги | Домашни любимци книги | Драматургия книги | Езикознание учебници | Езотерика книги | Енциклопедии | Еротика книги | Есеистика книги | Есета книги | Естетика книги | Етнология и етнография книги | Журналистика книги | Здраве и диети книги | Изкуство книги | Източни мъдрости книги | Икономика, счетоводство книги | Исторически книги и учебници | Исторически романи | Йога книги | Кандидат-студенти учебници и помагала | Карти и атласи | Книга - игра | Книги за дома и семейството | Книги за лятно четене | Книги за родители | Книги с автограф | Комикси | Компютри, информатика книги | Кораби книги | Краеведска литература | Кратки форми книги | Криминални романи | Културизъм книги | Културология книги | Литературни изследвания книги | Лов и риболов книги | Любовни романи | Любовно изкуство книги | Маркетинг, реклама и PR | Математика учебници | Медицина учебници | Мемоари книги | Мениджмънт книги | Мистика и загадки книги | Митове и легенди книги | Мода, козметика и прически книги | Музика книги | Научна литература | Научно-популярна литература | Нотна литература | Нумизматика книги | Образование книги | Поезия книги | Пожарна безопасност книги | Политика, политология, социология книги | Поредица Библиотека галактика | Поредица Златната колекция XIX век | Поредица Златната колекция XX век | Поредица Преживяно книги | Поредица Световна класика | Правна литература | Приключенска литература | Приложна психология книги | Психология книги | Публицистика и документалистика книги | Пчеларство книги | Първо издание книги | Пътеписи книги | Разкази книги | Религия книги | Речници и разговорници | Романи | Самоусъвършенстване книги | Селско стопанство книги | Спелеология книги | Списания | Спорт книги | Справочници книги | Строителство, архитектура, геодезия учебници | Техническа литература | Трилъри книги | Туризъм и туристически пътеводител книги | Ужаси книги | Учебници за ВУЗ | Учебници за техникуми | Учебници и помагала за 1. Клас | Учебници и помагала за 10. Клас | Учебници и помагала за 11. Клас | Учебници и помагала за 12. Клас | Учебници и помагала за 2. Клас | Учебници и помагала за 3. Клас | Учебници и помагала за 4. Клас | Учебници и помагала за 5. Клас | Учебници и помагала за 6. Клас | Учебници и помагала за 7. Клас | Учебници и помагала за 8. Клас | Учебници и помагала за 9. Клас | Учебници и помагала за детска градина | Фантастика и фентъзи книги | Физика учебници | Филателия книги | Философия книги | Финанси книги | Фолклор книги | Фотография книги | Футбол Книги | Фън Шуй книги | Химия Учебници | Хоби книги | Хомеопатия Книги | Хранително-вкусова промишленост книги | Художествена Литература | Хумор и сатира книги | Чиклит (дамски) книги | Чуждоезиково обучение учебници | Шахмат книги
Търсене по език
английски | български | македонски | немски | полски | руски | турски | френски | чужд език
За контакти с Evtiniknigi.com