,
www.evtiniknigi.com
  0.00 лв.
Home
Редки книги
Нови книги
Преоценени нови книги
Употребявани книги
Антикварни книги
Озарения
Купувам книги
Добави книга

Правна литература

Учебник по обща теория на правото, Венелин Ганев
рядка книга
Евтини книги
София
Конституционно право. Част 1-3, Стефан Баламезов
рядка книга
Евтини книги
София
Речник юридически термини и сентенции, Георги Христов Георгиев
рядка книга
Евтини книги
София
Административно правораздаване, Добри Димитров
рядка книга
Евтини книги
София
Решения и определения на Върховния административенъ съдъ. Първо полугодие 1939. Томъ 1,
рядка книга
Евтини книги
София
Нотариалниятъ актъ, Живко Сталев
рядка книга
Евтини книги
София
Правилникъ за вътрешния ред деловодството и отчетносьта на съдебните места,
рядка книга
Евтини книги
София
Отговорността за евикция, Иван Русчев
рядка книга
Евтини книги
София
Търговски регистър. Вписвания при еднолични фирми, събирателни, командитни, акционерни, ООД и кооперативни сдружения, Живко Сталев
рядка книга
Евтини книги
София
Учебник по обща теория на правото. Том 2, Венелин Ганев
рядка книга
Евтини книги
София
Военно-наказателенъ наредба-законъ. Часть 1, Никола Жабински
рядка книга
Евтини книги
София
Решения и определения на Върховния касационенъ съдъ. Наказателни отделения и на Върховния административенъ съдъ. Том 2,
рядка книга
Евтини книги
София
Наказателни закони. Текст и съдебна практика,
рядка книга
Евтини книги
София
Защитникът в наказателния процес на Република България, Екатерина Трендафилова
рядка книга
Евтини книги
София
Смъртното наказание, Лазар Груев
рядка книга
Евтини книги
София
Постановления и тълкувателни решения на Върховния съд на Република България по граждански дела 1953-1994,
рядка книга
Евтини книги
София
Наказателни закони. Текст, стари текстове, съдебна практика, коментар,
рядка книга
Евтини книги
София
Сборникъ на наредбите-закони и правилниците по Министерството на вътрешните работи и народното здраве,
рядка книга
Евтини книги
София
Законъ за Българската централна кооперативна банка,
рядка книга
Евтини книги
София
Съдебна практика на Върховния касационен съд на Република България. Гражданска колегия 2005 и 2006,
рядка книга
Евтини книги
София
Управление на местата за лишаване от свобода в контекста на правата на човека,
рядка книга
Евтини книги
София
ABC de la graphologie 2,
рядка книга
Евтини книги
София
Световен речник по право и търговия. Том 1-5, 7-9,
рядка книга
Евтини книги
София
Гражданско право. Обща част. Книга 1, Александър Джеров
преоценена нова книга
Евтини книги
София
Вещните сервитутни права, Гергана Боянова
преоценена нова книга
Евтини книги
София
Наследствени пенсии, Райна Койчева
преоценена нова книга
Евтини книги
София
Съдебна археология. Кратък учебен курс, Илиян Боянов
преоценена нова книга
Евтини книги
София
Английско-български юридически речник, Христо Данов
преоценена нова книга
Евтини книги
София
Административно право.Обща част, Добри Димитров
преоценена нова книга
Евтини книги
София
Реституционни закони,
преоценена нова книга
Евтини книги
София
Акционерната собственост в преходната икономика, Митко Димитров
преоценена нова книга
Евтини книги
София
Данъчно право, Петко Стоянов
преоценена нова книга
Евтини книги
София
Интелектуална собственост. Закон за патентите. Закон за авторското право и сродните му права,
преоценена нова книга
Евтини книги
София
Международноправно сътрудничество в борбата с тероризма, Борислав Йотов
преоценена нова книга
Евтини книги
София
Юридическата природа на актовете на конституционните съдилища на Република България и Руската федерация,
преоценена нова книга
Евтини книги
София
Търговско право, Емил Златарев, Веселин Христофоров
употребявана книга
Калисто
София
Международно договорно право, Орлин Борисов
употребявана книга
Евтини книги
София
Семейно право на Република България, Лиляна Ненова
употребявана книга
Евтини книги
София
Облигационно право. Отделни видове облигационни отношения, Александър Кожухаров
употребявана книга
Евтини книги
София
Закон за наследството: Текст. Съдебна практика (1952-1994),
употребявана книга
Евтини книги
София
Основни права на човека, Евгени Танчев
употребявана книга
Евтини книги
София
Учение за конституцията, Борис П. Спасов
употребявана книга
Евтини книги
София
Народно събрание. Парламентарно право, Борис Спасов
употребявана книга
Евтини книги
София
Право на Европейския съюз, Орлин Борисов
употребявана книга
Евтини книги
София
Нормативни актове по административно право и административен процес, Димитър Костов, Дончо Хрусанов, Цветан Сивков
употребявана книга
Евтини книги
София
Сборник от действуващи актове по международно договорно право,
употребявана книга
Евтини книги
София
Облигационно право. Книга 1-2, Александър Кожухаров
употребявана книга
Евтини книги
София
Писмени доказателства и свидетелски показания в гражданския процес, Петко Венедиков
употребявана книга
Евтини книги
София
Юридически речник, Георги Георгиев, Любен Велинов
употребявана книга
Евтини книги
София
Основи на правото на Европейския съюз, Жасмин Попова
употребявана книга
Евтини книги
София
Теория на международните отношения, Георги Стефанов
употребявана книга
Евтини книги
София
Търговски сделки. Книга по част трета на Търговския закон, Огнян Герджиков
употребявана книга
Евтини книги
София
Особени залози. Коментар и текст на Закона за особените залози. Мотиви към законопроекта. Устройство, дейност и тарифи на Централния регистър на особените залози, Борислав Найденов
употребявана книга
Евтини книги
София
Решения на Върховния съд на Република България по Търговския закон 1991 - 1995 г.,
употребявана книга
Евтини книги
София
Правен режим на работното време, Красимира Средкова
употребявана книга
Евтини книги
София
Учебник по търговско право. Част 1, Емил Златарев, Веселин Христофоров
употребявана книга
Евтини книги
София
Върховен касационен съд и касационно производство, Костадин Кочев
употребявана книга
Евтини книги
София
Система на българското вещно право, Петко Венедиков
употребявана книга
Евтини книги
София
Латинска юридическа фразеология, Хуго Баракуда
употребявана книга
Евтини книги
София
Общо учение за държавата, Леон Дюги, Каре дьо Малбер, Георг Йелинек
употребявана книга
Евтини книги
София
Постановления и тълкувателни решения на Върховния съд на Република България по наказателни дела 1953-1990,
употребявана книга
Евтини книги
София
История на средновековната българска държава и право, Димитър Ангелов
употребявана книга
Евтини книги
София
Право на радио- и телевизионните организации в България, Радомир Чолаков
употребявана книга
Евтини книги
София
Частна охранителна дейност. Коментар, правна регламентация, образци-документи, Христо Иванов, Николай Арабаджийски
употребявана книга
Евтини книги
София
Организация на съдебната експертиза в България. Анализ, нормативна уредба и практика на Върховния съд,
употребявана книга
Евтини книги
София
Гражданският контрол над полицията,
употребявана книга
Евтини книги
София
Правен статут на нотариуса и адвоката. Сборник нормативни актове,
употребявана книга
Евтини книги
София
Коментар на Търговския закон. Книга 1: Чл. 1-112, Огнян Герджиков
употребявана книга
Евтини книги
София
Съдебна практика на Върховния съд на Република България по Наказателно-процесуалния кодекс 1975-1995,
употребявана книга
Евтини книги
София
Авторско право и сродните му права в Република България, Георги Саракинов
употребявана книга
Евтини книги
София
Трудово право, Васил Мръчков
употребявана книга
Евтини книги
София
Съдебни решения. Том 1-2, Соломон Розанис
употребявана книга
Евтини книги
София
Сборник постановления и тълкувателни решения на Върховния съд на Република България по граждански дела 1953-1991,
употребявана книга
Евтини книги
София
Гражданскоправни, семейноправни и наследствени отношения. Гражданство, паспорти, пребиваване на чужденци в България. Други нормативни актове. Сборник с коментари,
употребявана книга
Евтини книги
София
Международно наказателно право, Борислав Йотов
употребявана книга
Евтини книги
София
Наказателноизпълнително право на Република България, Милчо Паликарски
употребявана книга
Евтини книги
София
Разпит на свидетели в наказателното производство, Радостин Беленски
употребявана книга
Евтини книги
София
Наказателен кодекс. Наказателно-процесуален кодекс,
употребявана книга
Евтини книги
София
Философия и теория на ислямското право, Валентин Чуков, Валентин Георгиев
употребявана книга
Калисто
София
Теория на правото, Михайлина Михайлова
употребявана книга
Калисто
София
Търсене по категория
Авиация книги | Автомобили и мотоциклети книги | Албум със снимки | Алпинизъм и планинарство книги | Археология книги | Астрология книги | Астрономия книги | Басни книги | Библиографии | Библиотека за ученика | Бизнес книги | Билки книги | Биографии книги | Биология учебници | Бойни изкуства книги | Вестници | Ветеринарна медицина учебници | Вино и спиртни напитки книги | Влакове и локомотиви книги | Военни книги | География книги и учебници | Геология книги | Готварски и кулинарни книги | Градина книги | Детски енциклопедии | Детски книги и приказки | Детски коледни книги | Детско-юношески книги | Домашни любимци книги | Драматургия книги | Езикознание учебници | Езотерика книги | Енциклопедии | Еротика книги | Есеистика книги | Есета книги | Естетика книги | Етнология и етнография книги | Журналистика книги | Здраве и диети книги | Изкуство книги | Източни мъдрости книги | Икономика, счетоводство книги | Исторически книги и учебници | Исторически романи | Йога книги | Кандидат-студенти учебници и помагала | Карти и атласи | Книга - игра | Книги за дома и семейството | Книги за лятно четене | Книги за родители | Книги с автограф | Комикси | Компютри, информатика книги | Кораби, морета и океани книги | Краеведска литература | Кратки форми книги | Криминални романи | Културизъм книги | Културология книги | Литературни изследвания книги | Лов и риболов книги | Любовни романи | Любовно изкуство книги | Маркетинг, реклама и PR | Масажи книги | Масонство книги | Математика учебници | МВР и сигурност книги | Мебели книги | Медицина учебници | Мемоари книги | Мениджмънт книги | Мистика и загадки книги | Митове и легенди книги | Мода, козметика и прически книги | Музика книги | Научна литература | Научно-популярна литература | Нотна литература | Нумизматика книги | Образование книги | Поезия книги | Пожарна безопасност книги | Политика, политология, социология книги | Поредица Библиотека галактика | Поредица Златната колекция XIX век | Поредица Златната колекция XX век | Поредица Преживяно книги | Поредица Световна класика | Правна литература | Приключенска литература | Приложна психология книги | Психология книги | Публицистика и документалистика книги | Пчеларство книги | Първо издание книги | Пътеписи книги | Разкази книги | Религия книги | Речници и разговорници | Романи | Самоусъвършенстване книги | Селско стопанство книги | Спелеология книги | Списания | Спорт книги | Справочници книги | Строителство, архитектура, геодезия учебници | Техническа литература | Трилъри книги | Туризъм и туристически пътеводител книги | Ужаси книги | Учебници за ВУЗ | Учебници за техникуми | Учебници и помагала за 1. Клас | Учебници и помагала за 10. Клас | Учебници и помагала за 11. Клас | Учебници и помагала за 12. Клас | Учебници и помагала за 2. Клас | Учебници и помагала за 3. Клас | Учебници и помагала за 4. Клас | Учебници и помагала за 5. Клас | Учебници и помагала за 6. Клас | Учебници и помагала за 7. Клас | Учебници и помагала за 8. Клас | Учебници и помагала за 9. Клас | Учебници и помагала за детска градина | Фантастика и фентъзи книги | Физика учебници | Филателия книги | Философия книги | Финанси книги | Фолклор книги | Фотография книги | Футбол Книги | Фън Шуй книги | Химия Учебници | Хоби книги | Хомеопатия Книги | Хранително-вкусова промишленост книги | Художествена литература | Хумор и сатира книги | Чиклит (дамски) книги | Чуждоезиково обучение учебници | Шахмат книги
Търсене по език
английски | български | македонски | немски | полски | руски | турски | френски | чужд език
За контакти с Evtiniknigi.com