,
www.evtiniknigi.com
  0.00 лв.
Home
Редки книги
Нови книги
Преоценени нови книги
Употребявани книги
Антикварни книги
Озарения
Купувам книги
Добави книга

Правна литература

Сборникъ на законите и правилниците обнародвани въ Държавенъ вестникъ презъ 1940,
рядка книга
Евтини книги
София
Решения и определения на Върховния касационенъ съдъ. Наказателни отделения. Първо полугодие 1943,
рядка книга
Евтини книги
София
Решения и определения на Върховния административенъ съдъ. Томъ 2: Второ полугодие 1939,
рядка книга
Евтини книги
София
Решения и определения на върховния касационенъ съдъ. Граждански отделения. Томъ 1,
рядка книга
Евтини книги
София
Съдебна практика по търговско право. Том 1. Книга 1-3,
рядка книга
Евтини книги
София
Сборникъ на действуващите съдебни закони въ царството (1878-1938). Част 1,
рядка книга
Евтини книги
София
130 години Министерство на правосъдието / 130 Years Ministry of Justice, Сборник
рядка книга
Калисто
София
Лекции по история на старото българско държавно право. Часть 2, Никола Благоев
рядка книга
Евтини книги
София
Сборникъ отъ окръжни предписания на Министерството на правосъдието. Книга 13 и 14,
рядка книга
Евтини книги
София
Решения и определения на Върховния касационенъ съдъ. Граждански отделения. Томъ 1,
рядка книга
Евтини книги
София
Решения и определения на Върховния касационенъ съдъ. Наказателни отделения и на Върховния административенъ съдъ. Том 3,
рядка книга
Евтини книги
София
Конституционно право. Част 1-3, Стефан Баламезов
рядка книга
Евтини книги
София
Речник юридически термини и сентенции, Георги Христов Георгиев
рядка книга
Евтини книги
София
Административно правораздаване, Добри Димитров
рядка книга
Евтини книги
София
Решения и определения на Върховния административенъ съдъ. Първо полугодие 1939. Томъ 1,
рядка книга
Евтини книги
София
Отговорността за евикция, Иван Русчев
рядка книга
Евтини книги
София
Търговски регистър. Вписвания при еднолични фирми, събирателни, командитни, акционерни, ООД и кооперативни сдружения, Живко Сталев
рядка книга
Евтини книги
София
Военно-наказателенъ наредба-законъ. Часть 1, Никола Жабински
рядка книга
Евтини книги
София
Смъртното наказание, Лазар Груев
рядка книга
Евтини книги
София
Постановления и тълкувателни решения на Върховния съд на Република България по граждански дела 1953-1994,
рядка книга
Евтини книги
София
ABC de la graphologie 2,
рядка книга
Евтини книги
София
Световен речник по право и търговия. Том 1-5, 7-9,
рядка книга
Евтини книги
София
Гражданско право. Обща част. Книга 1, Александър Джеров
преоценена нова книга
Евтини книги
София
Наследствени пенсии, Райна Койчева
преоценена нова книга
Евтини книги
София
Административно право.Обща част, Добри Димитров
преоценена нова книга
Евтини книги
София
Реституционни закони,
преоценена нова книга
Евтини книги
София
Акционерната собственост в преходната икономика, Митко Димитров
преоценена нова книга
Евтини книги
София
Данъчно право, Петко Стоянов
преоценена нова книга
Евтини книги
София
Интелектуална собственост. Закон за патентите. Закон за авторското право и сродните му права,
преоценена нова книга
Евтини книги
София
Международноправно сътрудничество в борбата с тероризма, Борислав Йотов
преоценена нова книга
Евтини книги
София
Юридическата природа на актовете на конституционните съдилища на Република България и Руската федерация,
преоценена нова книга
Евтини книги
София
Българско законодателство. Закони и правилници,
антикварна книга
Евтини книги
София
Закон и правилник за МВР. - Закон за специалните разузнавателни средства, 	Колектив
употребявана книга
Книги Виктория
СОФИЯ
Съчетаване на храните за здраве. Система на д-р Хей за лечение чрез хранене, Дорис Грант, Джийн Джойс
употребявана книга
Евтини книги
София
Вината в българското семейно право, Лиляна Ненова
употребявана книга
Евтини книги
София
Арбитражна практика на Върховния държавен арбитраж 1978-1979,
употребявана книга
Евтини книги
София
Вписване на ипотеки. Коментар, образци на документи, съдебна практика, Людмила Тенева
употребявана книга
Евтини книги
София
Регистърни производства и искове по търговския закон. Коментар на съдебната практика на Върховния касационен съд (1992-1997), Марио Бобатинов
употребявана книга
Евтини книги
София
Арбитражна практика на общото събрание на Върховния държавен арбитраж 1974 - 1975,
употребявана книга
Евтини книги
София
Коментар по търговските дела на Върховния съд на Република България 1994 -1996, Марио Бобатинов
употребявана книга
Евтини книги
София
Арбитражна практика на Върховния държавен арбитраж 1980 - 1982,
употребявана книга
Евтини книги
София
Закон за отбраната и въоръжените сили на Република България, 	Колектив
употребявана книга
Книги Виктория
СОФИЯ
Компетентност и приложимо право към задълженията за издръжката по Регламент (ЕО) №. 4/2009, Ева Касева
нова книга
Евтини книги
София
Гражданско право на НРБ. Обща част. Дял 2, Витали Таджер
употребявана книга
Евтини книги
София
Ръководство по нотариални действия във връзка със собствеността, Христо Омарбалиев
употребявана книга
Евтини книги
София
Ръководство по нотариални действия във връзка със собствеността, Христо Омарбалиев
употребявана книга
Книги Виктория
СОФИЯ
Справочник по законодателството на Народна република България 1944-1981 г.	., . Гергана Йолова, Любка Кискинова
употребявана книга
Книги Виктория
СОФИЯ
Конституция на Българското княжество / Конституцiя княжества Болгарскаго, Колектив
употребявана книга
Калисто
София
Парламентарен или персонален режим. Студии по конституционно право, Стефан Киров
употребявана книга
Евтини книги
София
Наказателна отговорност за злоупотреба с банкова тайна, Александър Стойнов
употребявана книга
Евтини книги
София
Нови положения в особената част на Наказателния кодекс, Димитър Михайлов
употребявана книга
Евтини книги
София
Въпроси на съпружеската имуществена общност. Съобразено със законодателството към март, Петко Венедиков
употребявана книга
Евтини книги
София
Касационно производство, Любен Корнезов
употребявана книга
Евтини книги
София
Промените в наказателния кодекс, Антон Гиргинов
употребявана книга
Евтини книги
София
Принудителни медицински мерки, Иван Петров
употребявана книга
Евтини книги
София
Ръководство по приложение на закона за данъка върху общия доход и закона за данъка върху оборота в кооперативните сдружения, Ст. П. Чешмеджиев
употребявана книга
Калисто
София
Основи на правото,
употребявана книга
Евтини книги
София
Престъпления против изповеданията. Правни проблеми със сектите и религиите в България, Борислав Йотов
употребявана книга
Евтини книги
София
Американският и европейският модел на съдебен контрол за конституционност. Възникване и развитие, Мариана Карагьозова-Финкова
употребявана книга
Евтини книги
София
Банково право. Сборник нормативни актове,
употребявана книга
Евтини книги
София
Наказателноизпълнително право на Република България, Милчо Паликарски
употребявана книга
Евтини книги
София
Международно частно право. Субекти, имущество, задължения, Тодор Тодоров
употребявана книга
Евтини книги
София
Търговско право, Емил Златарев, Веселин Христофоров
употребявана книга
Калисто
София
Семейно право на Република България, Лиляна Ненова
употребявана книга
Евтини книги
София
Закон за наследството: Текст. Съдебна практика (1952-1994),
употребявана книга
Евтини книги
София
Учение за конституцията, Борис П. Спасов
употребявана книга
Евтини книги
София
Народно събрание. Парламентарно право, Борис Спасов
употребявана книга
Евтини книги
София
Нормативни актове по административно право и административен процес, Димитър Костов, Дончо Хрусанов, Цветан Сивков
употребявана книга
Евтини книги
София
Сборник от действуващи актове по международно договорно право,
употребявана книга
Евтини книги
София
Теория на международните отношения, Георги Стефанов
употребявана книга
Евтини книги
София
Търговски сделки. Книга по част трета на Търговския закон, Огнян Герджиков
употребявана книга
Евтини книги
София
Особени залози. Коментар и текст на Закона за особените залози. Мотиви към законопроекта. Устройство, дейност и тарифи на Централния регистър на особените залози, Борислав Найденов
употребявана книга
Евтини книги
София
Решения на Върховния съд на Република България по Търговския закон 1991 - 1995 г.,
употребявана книга
Евтини книги
София
Правен режим на работното време, Красимира Средкова
употребявана книга
Евтини книги
София
Учебник по търговско право. Част 1, Емил Златарев, Веселин Христофоров
употребявана книга
Евтини книги
София
Постановления и тълкувателни решения на Върховния съд на Република България по наказателни дела 1953-1990,
употребявана книга
Евтини книги
София
Частна охранителна дейност. Коментар, правна регламентация, образци-документи, Христо Иванов, Николай Арабаджийски
употребявана книга
Евтини книги
София
Организация на съдебната експертиза в България. Анализ, нормативна уредба и практика на Върховния съд,
употребявана книга
Евтини книги
София
Гражданският контрол над полицията,
употребявана книга
Евтини книги
София
Търсене по категория
Авиация книги | Автомобили и мотоциклети книги | Албум със снимки | Алпинизъм и планинарство книги | Археология книги | Астрология книги | Астрономия книги | Басни книги | Библиографии | Библиотека за ученика | Бизнес книги | Билки книги | Биографии книги | Биология учебници | Бойни изкуства книги | Вестници | Ветеринарна медицина учебници | Вино и спиртни напитки книги | Влакове и локомотиви книги | Военни книги | География книги и учебници | Геология книги | Готварски и кулинарни книги | Градина книги | Детски енциклопедии | Детски книги и приказки | Детски коледни книги | Детско-юношески книги | Домашни любимци книги | Драматургия книги | Езикознание учебници | Езотерика книги | Енциклопедии | Еротика книги | Есеистика книги | Есета книги | Естетика книги | Етнология и етнография книги | Журналистика книги | Здраве и диети книги | Изкуство книги | Източни мъдрости книги | Икономика, счетоводство книги | Исторически книги и учебници | Исторически романи | Йога книги | Кандидат-студенти учебници и помагала | Карти и атласи | Книга - игра | Книги за дома и семейството | Книги за лятно четене | Книги за родители | Книги с автограф | Комикси | Компютри, информатика книги | Кораби, морета и океани книги | Краеведска литература | Кратки форми книги | Криминални романи | Културизъм книги | Културология книги | Литературни изследвания книги | Лов и риболов книги | Любовни романи | Любовно изкуство книги | Маркетинг, реклама и PR | Масажи книги | Масонство книги | Математика учебници | МВР и сигурност книги | Мебели книги | Медицина учебници | Мемоари книги | Мениджмънт книги | Мистика и загадки книги | Митове и легенди книги | Мода, козметика и прически книги | Музика книги | Научна литература | Научно-популярна литература | Нотна литература | Нумизматика книги | Образование книги | Поезия книги | Пожарна безопасност книги | Политика, политология, социология книги | Поредица Библиотека галактика | Поредица Златната колекция XIX век | Поредица Златната колекция XX век | Поредица Преживяно книги | Поредица Световна класика | Правна литература | Приключенска литература | Приложна психология книги | Психология книги | Публицистика и документалистика книги | Пчеларство книги | Първо издание книги | Пътеписи книги | Разкази книги | Религия книги | Речници и разговорници | Романи | Самоусъвършенстване книги | Селско стопанство книги | Спелеология книги | Списания | Спорт книги | Справочници книги | Строителство, архитектура, геодезия учебници | Техническа литература | Трилъри книги | Туризъм и туристически пътеводител книги | Ужаси книги | Учебници за ВУЗ | Учебници за техникуми | Учебници и помагала за 1. Клас | Учебници и помагала за 10. Клас | Учебници и помагала за 11. Клас | Учебници и помагала за 12. Клас | Учебници и помагала за 2. Клас | Учебници и помагала за 3. Клас | Учебници и помагала за 4. Клас | Учебници и помагала за 5. Клас | Учебници и помагала за 6. Клас | Учебници и помагала за 7. Клас | Учебници и помагала за 8. Клас | Учебници и помагала за 9. Клас | Учебници и помагала за детска градина | Фантастика и фентъзи книги | Физика учебници | Филателия книги | Философия книги | Финанси книги | Фолклор книги | Фотография книги | Футбол Книги | Фън Шуй книги | Химия Учебници | Хоби книги | Хомеопатия Книги | Хранително-вкусова промишленост книги | Художествена литература | Хумор и сатира книги | Чиклит (дамски) книги | Чуждоезиково обучение учебници | Шахмат книги
Търсене по език
английски | български | македонски | немски | полски | руски | турски | френски | чужд език
За контакти с Evtiniknigi.com