,
www.evtiniknigi.com
  0.00 лв.
Home
Редки книги
Нови книги
Преоценени нови книги
Употребявани книги
Антикварни книги
Озарения
Купувам книги
Добави книга

Правна литература

Съдебна практика на Върховния касационен съд на Република България. Гражданска колегия 2005 и 2006,
рядка книга
Евтини книги
София
Управление на местата за лишаване от свобода в контекста на правата на човека,
рядка книга
Евтини книги
София
ABC de la graphologie 2,
рядка книга
Евтини книги
София
Световен речник по право и търговия. Том 1-5, 7-9,
рядка книга
Евтини книги
София
Българско обичайно право, Димитър Маринов
преоценена нова книга
Евтини книги
София
Гражданско право. Обща част. Книга 1, Александър Джеров
преоценена нова книга
Евтини книги
София
Вещните сервитутни права, Гергана Боянова
преоценена нова книга
Евтини книги
София
Наследствени пенсии, Райна Койчева
преоценена нова книга
Евтини книги
София
Съдебна археология. Кратък учебен курс, Илиян Боянов
преоценена нова книга
Евтини книги
София
Английско-български юридически речник, Христо Данов
преоценена нова книга
Евтини книги
София
Административно право.Обща част, Добри Димитров
преоценена нова книга
Евтини книги
София
Реституционни закони,
преоценена нова книга
Евтини книги
София
Наказателно право. Обща част, Никола Долапчиев
преоценена нова книга
Евтини книги
София
Акционерната собственост в преходната икономика, Митко Димитров
преоценена нова книга
Евтини книги
София
Данъчно право, Петко Стоянов
преоценена нова книга
Евтини книги
София
Интелектуална собственост. Закон за патентите. Закон за авторското право и сродните му права,
преоценена нова книга
Евтини книги
София
Международноправно сътрудничество в борбата с тероризма, Борислав Йотов
преоценена нова книга
Евтини книги
София
Юридическата природа на актовете на конституционните съдилища на Република България и Руската федерация,
преоценена нова книга
Евтини книги
София
Съдебна практика на Върховния съд на НР България. Гражданска колегия 1985,
употребявана книга
Евтини книги
София
Държавен арбитраж. Сборник от нормативни материали по организацията и работата на Държавния арбитраж,
употребявана книга
Евтини книги
София
10 години Държавен арбитраж в Народна Република България,
употребявана книга
Евтини книги
София
Справочник по законодателството на Народна Република България 1944-1981 г., Гергана Йолова, Любка Кискинова
употребявана книга
Евтини книги
София
Конституционно право на Република България.	, 	Сборкик актове
употребявана книга
Книги Виктория -20% отстъпка
СОФИЯ
Коментар на Търговския закон. Книга 1: Чл. 1-112 ,  Огнян Герджиков
употребявана книга
Книги Виктория -20% отстъпка
СОФИЯ
Гражданско право на Народна република България. Обща част ,  Любен Василев
употребявана книга
Книги Виктория -20% отстъпка
СОФИЯ
Административно право на Народна република България. Обща част , Петко Стайнов, Ангел С. Ангелов
употребявана книга
Книги Виктория -20% отстъпка
СОФИЯ
Транспортно право, Иван Владимиров
употребявана книга
Евтини книги
София
Семеен кодекс. Закон за наследството,
употребявана книга
Книги Виктория -20% отстъпка
СОФИЯ
Предизвикай: Несъстоятелността, Съставители: Стоян Ставру; Теофана Евгениева; Николай Павлевчев
нова книга
Евтини книги
София
Трудово право, Васил Мръчков
употребявана книга
Евтини книги
София
Наказателно право. Обща част, Александър Стойнов
употребявана книга
Евтини книги
София
Наказателно право. Особена част: Престъпления против правата на човека / Наказателно право. Особена част: Престъпления против собствеността, Александър Стойнов
употребявана книга
Евтини книги
София
Облигационно право. Кратък курс, Александър Кожухаров
употребявана книга
Евтини книги
София
Закон за моторните превозни средства.Правилник за движението по улиците и пътищата и други, Георги Й.Георгиев
употребявана книга
Зоя
Асеновград
Закон за движението по пътищата.Правилник за прилагане на закона за движението по пътищата, П.Тодоров
употребявана книга
Зоя
Асеновград
Въведение в правото и основни институти на частното право ,  Тенчо Колев, Ирина Цакова
употребявана книга
Книги Виктория -20% отстъпка
СОФИЯ
Наръчник за изработване на длъжностни характеристики, Ивайло Кусев
употребявана книга
Книги Виктория -20% отстъпка
СОФИЯ
Закон за движението по пътищата, ---
---
употребявана книга
Калисто
София
  Основи на правото. Книга 1,  Емил Златарев, Димитрина Милкова, Ирина Мулешкова, Любен Караниколов
употребявана книга
Книги Виктория -20% отстъпка
СОФИЯ
Унификация на правото на международната търговия. Състояние и проблеми, Петър Атанасов
употребявана книга
Евтини книги
София
Право на НРБ. Част 2,
употребявана книга
Евтини книги
София
Наказателно-процесуален кодекс, Колектив
употребявана книга
Калисто
София
Производството по несъстоятелност в практиката на Върховния касационен съд (2012-2017), Теофана Евгениева, Николай Павлевчев
нова книга
Евтини книги
София
Международна компетентност по граждански и търговски дела, Васил Пандов
нова книга
Евтини книги
София
Правен режим за защита на конкуренцията в ЕС. Том I. Антикартелно право, Иван Стойнев
нова книга
Евтини книги
София
Вътрешен пазар и основни свободи на движение в правото на ЕС, Христо Христев
нова книга
Евтини книги
София
Търговско право. Търговски сделки с акцент върху Кодекса за застраховането от 2019, Поля Голева
нова книга
Евтини книги
София
Трудово право, Васил Мръчков
употребявана книга
Калисто
София
Големите юридически системи, Марио Лозано
нова книга
Евтини книги
София
Информационна брошура в помощ на лишения от свобода,
употребявана книга
Евтини книги
София
Наказателен кодекс,
употребявана книга
Евтини книги
София
Съдебни речи, А. Я. Вишински
употребявана книга
Калисто
София
Наказателен кодекс Текст. Съдебна практика. Литература, Сборник
употребявана книга
Книги Виктория -20% отстъпка
СОФИЯ
Съдебни дела по Закона за достъп до обществена информация,
употребявана книга
Евтини книги
София
Наркотиците ,
употребявана книга
Евтини книги
София
Държавен служител. Административна реформа 2004 г. Актуализирани и нови нормативни актове и коментари (към 1 юни 2004 г.) ,  Стефка Симеонова
употребявана книга
Книги Виктория -20% отстъпка
СОФИЯ
Рецидивът и борбата с него, Веселин Каракашев
употребявана книга
Калисто
София
Престъпно бездействие, Цветана Петрова
нова книга
Евтини книги
София
Данъчно-осигурителни процесуални проблеми, Петър Цанков, Галина Цвяткова
употребявана книга
Евтини книги
София
Дипломатическо и консулско право, Иван Владимиров
употребявана книга
Евтини книги
София
Дипломатическо и консулско право, Иван Владимиров
употребявана книга
Евтини книги
София
Съдебна практика по тълкуване на Конвенцията от 1924 г. за коносаментите в първоначалната й редакция (Хагските правила) и в редакцията според протоколите от 1968 и 1979 г. за изменението и допълнението и (Хагско-Висбийските правила), Иван Владимиров
употребявана книга
Евтини книги
София
Договор за застраховка Живот в случай на смърт в полза на трето лице, Мария Вълканова
употребявана книга
Евтини книги
София
Престъпление и наказателна отговорност, Веселин Каракашев
употребявана книга
Евтини книги
София
Право на международния транспорт, Иван Владимиров
употребявана книга
Евтини книги
София
102 решения на ВАС по данъчни и митнически дела, Димитър Митев, Петър Кошничарски
употребявана книга
Евтини книги
София
България в международния трудов ред, Колектив
употребявана книга
Евтини книги
София
Нормативна основа на банковото право в Република България, Петър Цанков
употребявана книга
Евтини книги
София
Финансов контрол: Организация на вътрешния одит и на държавната финансова инспекция в публичния сектор, Петър Цанков
употребявана книга
Евтини книги
София
Валутни престъпления и валутни нарушения , Серафим Алексиев
употребявана книга
Scriptbooks
Севлиево
Закон за задълженията и договорите, Сборник
употребявана книга
Scriptbooks
Севлиево
Колективно преговаряне, Сборник
употребявана книга
Scriptbooks
Севлиево
Основи на гражданското право. Обща част. Вещно право. Облигационно право , Георги Стефанов
употребявана книга
Scriptbooks
Севлиево
Търговско право , Георги Стефанов
употребявана книга
Scriptbooks
Севлиево
Коментар на промените в търговския закон, Ангел Калайджиев, Поля Голева, Методи Марков, Нели Маданска
употребявана книга
Евтини книги
София
Административно право на Република България. Обща част, Иван Дерменджиев, Димитър Костов, Дончо Хрусанов
употребявана книга
Евтини книги
София
Административно право. Обща част. Сборник нормативни актове , Дончо Хрусанов
употребявана книга
Scriptbooks
Севлиево
Прекратяване на трудовия договор без предизвестие (Второ допълнено издание), Николай Стоянов
нова книга
Евтини книги
София
Закон за авторското право и сродните му права. Закон за патентите. Закон за марките и географските означения. Закон за промишления дизайн, Сборник
употребявана книга
Scriptbooks
Севлиево
Съдебна статистика , Анастас Тотев
употребявана книга
Scriptbooks
Севлиево
Търсене по категория
Авиация книги | Автомобили и мотоциклети книги | Албум със снимки | Алпинизъм и планинарство книги | Археология книги | Астрология книги | Астрономия книги | Басни книги | Библиографии | Библиотека за ученика | Бизнес книги | Билки книги | Биографии книги | Биология учебници | Бойни изкуства книги | Вестници | Ветеринарна медицина учебници | Вино и спиртни напитки книги | Влакове и локомотиви книги | Военни книги | География книги и учебници | Геология книги | Готварски и кулинарни книги | Градина книги | Детски енциклопедии | Детски книги и приказки | Детски коледни книги | Детско-юношески книги | Домашни любимци книги | Драматургия книги | Езикознание учебници | Езотерика книги | Енциклопедии | Еротика книги | Есеистика книги | Есета книги | Естетика книги | Етнология и етнография книги | Журналистика книги | Здраве и диети книги | Изкуство книги | Източни мъдрости книги | Икономика, счетоводство книги | Исторически книги и учебници | Исторически романи | Йога книги | Кандидат-студенти учебници и помагала | Карти и атласи | Книга - игра | Книги за дома и семейството | Книги за лятно четене | Книги за родители | Книги с автограф | Комикси | Компютри, информатика книги | Кораби, морета и океани книги | Краеведска литература | Кратки форми книги | Криминални романи | Културизъм книги | Културология книги | Литературни изследвания книги | Лов и риболов книги | Любовни романи | Любовно изкуство книги | Маркетинг, реклама и PR | Масажи книги | Масонство книги | Математика учебници | МВР и сигурност книги | Мебели книги | Медицина учебници | Мемоари книги | Мениджмънт книги | Мистика и загадки книги | Митове и легенди книги | Мода, козметика и прически книги | Музика книги | Научна литература | Научно-популярна литература | Нотна литература | Нумизматика книги | Образование книги | Поезия книги | Пожарна безопасност книги | Политика, политология, социология книги | Поредица Библиотека галактика | Поредица Златната колекция XIX век | Поредица Златната колекция XX век | Поредица Преживяно книги | Поредица Световна класика | Правна литература | Приключенска литература | Приложна психология книги | Психология книги | Публицистика и документалистика книги | Пчеларство книги | Първо издание книги | Пътеписи книги | Разкази книги | Религия книги | Речници и разговорници | Романи | Самоусъвършенстване книги | Селско стопанство книги | Спелеология книги | Списания | Спорт книги | Справочници книги | Строителство, архитектура, геодезия учебници | Техническа литература | Трилъри книги | Туризъм и туристически пътеводител книги | Ужаси книги | Учебници за ВУЗ | Учебници за техникуми | Учебници и помагала за 1. Клас | Учебници и помагала за 10. Клас | Учебници и помагала за 11. Клас | Учебници и помагала за 12. Клас | Учебници и помагала за 2. Клас | Учебници и помагала за 3. Клас | Учебници и помагала за 4. Клас | Учебници и помагала за 5. Клас | Учебници и помагала за 6. Клас | Учебници и помагала за 7. Клас | Учебници и помагала за 8. Клас | Учебници и помагала за 9. Клас | Учебници и помагала за детска градина | Фантастика и фентъзи книги | Физика учебници | Филателия книги | Философия книги | Финанси книги | Фолклор книги | Фотография книги | Футбол Книги | Фън Шуй книги | Химия Учебници | Хоби книги | Хомеопатия Книги | Хранително-вкусова промишленост книги | Художествена литература | Хумор и сатира книги | Чиклит (дамски) книги | Чуждоезиково обучение учебници | Шахмат книги
Търсене по език
английски | български | македонски | немски | полски | руски | турски | френски | чужд език
За контакти с Evtiniknigi.com