<br /> <b>Warning</b>: Illegal string offset 'name' in <b>/home/evtinikn/public_html/header.inc.php</b> on line <b>113</b><br /> <br /> <b>Warning</b>: Illegal string offset 'city' in <b>/home/evtinikn/public_html/header.inc.php</b> on line <b>113</b><br /> ,
,
www.evtiniknigi.com
  0.00 лв.
Home
Редки книги
Нови книги
Преоценени нови книги
Употребявани книги
Антикварни книги
Озарения
Купувам книги
Добави книга

Правна литература

Съдебна практика на Върховния касационен съд на Република България. Гражданска колегия 2005 и 2006,
рядка книга
Евтини книги
София
Управление на местата за лишаване от свобода в контекста на правата на човека,
рядка книга
Евтини книги
София
ABC de la graphologie 2,
рядка книга
Евтини книги
София
Световен речник по право и търговия. Том 1-5, 7-9,
рядка книга
Евтини книги
София
Българско обичайно право, Димитър Маринов
преоценена нова книга
Евтини книги
София
Гражданско право. Обща част. Книга 1, Александър Джеров
преоценена нова книга
Евтини книги
София
Вещните сервитутни права, Гергана Боянова
преоценена нова книга
Евтини книги
София
Наследствени пенсии, Райна Койчева
преоценена нова книга
Евтини книги
София
Съдебна археология. Кратък учебен курс, Илиян Боянов
преоценена нова книга
Евтини книги
София
Английско-български юридически речник, Христо Данов
преоценена нова книга
Евтини книги
София
Административно право.Обща част, Добри Димитров
преоценена нова книга
Евтини книги
София
Реституционни закони,
преоценена нова книга
Евтини книги
София
Акционерната собственост в преходната икономика, Митко Димитров
преоценена нова книга
Евтини книги
София
Данъчно право, Петко Стоянов
преоценена нова книга
Евтини книги
София
Интелектуална собственост. Закон за патентите. Закон за авторското право и сродните му права,
преоценена нова книга
Евтини книги
София
Международноправно сътрудничество в борбата с тероризма, Борислав Йотов
преоценена нова книга
Евтини книги
София
Юридическата природа на актовете на конституционните съдилища на Република България и Руската федерация,
преоценена нова книга
Евтини книги
София
Коментар на закона за устройство на територията, Савин Ковачев
употребявана книга
Евтини книги
София
Стопанска дейност и инвестиции на чуждестранните лица в България, Огнян Герджиков, Матей Марев
употребявана книга
Калисто
София
Въведение в правото, Масис Хаджолян
употребявана книга
Евтини книги
София
Процесът за отмяна на решенията на общото събрание на корпоративни общности, Маргарита Златарева
употребявана книга
Калисто
София
Касационно производство, Любен Корнезов
употребявана книга
Калисто
София
Ръководство по вписване в съдебен регистър, Любен Велинов
употребявана книга
Калисто
София
Новите директиви на Съвета на Европа относно авторското право и сродните му права, Емил Лозев
употребявана книга
Калисто
София
Търговско право. Книга 2: Търговски сделки, Поля Голева
употребявана книга
Калисто
София
Защита на финансово-данъчната система от правонарушения, Румен Владимиров
употребявана книга
Калисто
София
Рецензии по наказателноправни науки, Димитър Михайлов
употребявана книга
Калисто
София
Европейско право. Въведение, Пол Матисен
употребявана книга
Калисто
София
Договорът. Практическо ръководство за търговски и граждански договори, Захари Торманов
употребявана книга
Калисто
София
Теория на измамата. Книга 1, Лъчезар Стефанов
употребявана книга
Калисто
София
Прихващане. Материалноправни проблеми, Валентина Методиева Попова
употребявана книга
Калисто
София
Облигационно право, Поля Голева
употребявана книга
Калисто
София
Териториално и селищно устройство, Колектив
употребявана книга
Калисто
София
Писмените доказателства, Радостин Беленски
употребявана книга
Калисто
София
Мнимо представителство, Таня Йосифова
употребявана книга
Калисто
София
Юридическото мислене, Жана Шаранкова
употребявана книга
Калисто
София
Наредба №6 за изграждане на достъпна среда в урбанизираните територии, ---
---
употребявана книга
Калисто
София
Акредитивът, Ангел Калайджиев
употребявана книга
Калисто
София
Конституционно правосъдие на Република България, Пенчо Пенев, Явор Зартов
употребявана книга
Калисто
София
Основи на правния режим на инвестиционните ценни книжа, Валери Димитров
употребявана книга
Калисто
София
Съдебна практика на Върховния касационен съд на Република България. Гражданска колегия 2003, Колектив
употребявана книга
Калисто
София
Съдебна практика на Върховния касационен съд на Република България. Гражданска колегия 2002, Колектив
употребявана книга
Калисто
София
Търговски сделки, Огнян Герджиков
употребявана книга
Евтини книги
София
Правни и етични проблеми на донорството и трансплантацията, Дарина Зиновиева
употребявана книга
Евтини книги
София
Новелизация на наказателно-процесуалната система с новия НПК, Никола Манев
употребявана книга
Калисто
София
Наказателен процес. Схеми и таблици, Веселин Вучков, Гергана Маринова
употребявана книга
Калисто
София
Казах, отсъдете! Съдебни пледоарии, Хари Хараламбиев
употребявана книга
Калисто
София
Облигационно право. Част 1: Общо учение за облигацията , Иван Апостолов
употребявана книга
Калисто
София
Постановления и тълкувателни решения на Върховния касационен съд (Върховния съд) на Република България по наказателни дела 1991-2004 г., Веселин Вучков
употребявана книга
Калисто
София
Симулацията в гражданското право, Кръстю Цончев
употребявана книга
Калисто
София
Бързо производство в гражданския процес, Любен Корнезов
употребявана книга
Калисто
София
Съдебна практика на върховния касационен съд на Република България. Наказателна колегия 2001, Колектив
употребявана книга
Калисто
София
Съдебна практика на Върховния касационен съд на Република България. Гражданска колегия 2003, Колектив
употребявана книга
Калисто
София
Увод в международната защита на правата на човека, Йонко Йотов
употребявана книга
Калисто
София
Фактическото съпружеско съжителство и българското семейно право, Цанка Цанкова
употребявана книга
Калисто
София
Международно договорно право, Орлин Борисов
употребявана книга
Калисто
София
Актове свързани с пробацията, като вид наказание, Колектив
употребявана книга
Калисто
София
История и теория на правото, Цеко Торбов
употребявана книга
Калисто
София
Наръчник. Защита правата на данъкоплатеца при проверки и ревизии от НАП, Биляна Гецова
употребявана книга
Веселин Добрев - Търговецът ще изпълнява поръчки след 01.09.2018 г., Ако това забавяне не ви притеснява направете своята заявка.
София
Закон за здравното осигуряване, Сборник
употребявана книга
Веселин Добрев - Търговецът ще изпълнява поръчки след 01.09.2018 г., Ако това забавяне не ви притеснява направете своята заявка.
София
Данъци 2016, Сборник
употребявана книга
Веселин Добрев - Търговецът ще изпълнява поръчки след 01.09.2018 г., Ако това забавяне не ви притеснява направете своята заявка.
София
Кодекс за социално осигуряване, Сборник
употребявана книга
Веселин Добрев - Търговецът ще изпълнява поръчки след 01.09.2018 г., Ако това забавяне не ви притеснява направете своята заявка.
София
Данъчно осигурителен кодекс, Сборник
употребявана книга
Веселин Добрев - Търговецът ще изпълнява поръчки след 01.09.2018 г., Ако това забавяне не ви притеснява направете своята заявка.
София
Данък върху добавената стойност, ---
---
употребявана книга
Калисто
София
Етажна собственост, Колектив
употребявана книга
Калисто
София
Криминалистика сегодня, Юрген Торвальд
употребявана книга
Евтини книги
София
Съдебна практика на Върховния съд на НР България. Гражданска колегия 1985,
употребявана книга
Евтини книги
София
Държавен арбитраж. Сборник от нормативни материали по организацията и работата на Държавния арбитраж,
употребявана книга
Евтини книги
София
10 години Държавен арбитраж в Народна Република България,
употребявана книга
Евтини книги
София
Справочник по законодателството на Народна Република България 1944-1981 г., Гергана Йолова, Любка Кискинова
употребявана книга
Евтини книги
София
Конституционно право на Република България.	, 	Сборкик актове
употребявана книга
Книги Виктория -20% отстъпка
СОФИЯ
Коментар на Търговския закон. Книга 1: Чл. 1-112 ,  Огнян Герджиков
употребявана книга
Книги Виктория -20% отстъпка
СОФИЯ
Гражданско право на Народна република България. Обща част ,  Любен Василев
употребявана книга
Книги Виктория -20% отстъпка
СОФИЯ
Административно право на Народна република България. Обща част , Петко Стайнов, Ангел С. Ангелов
употребявана книга
Книги Виктория -20% отстъпка
СОФИЯ
Транспортно право, Иван Владимиров
употребявана книга
Евтини книги
София
Семеен кодекс. Закон за наследството,
употребявана книга
Книги Виктория -20% отстъпка
СОФИЯ
Предизвикай: Несъстоятелността, Съставители: Стоян Ставру; Теофана Евгениева; Николай Павлевчев
нова книга
Евтини книги
София
Наказателно право. Особена част: Престъпления против правата на човека / Наказателно право. Особена част: Престъпления против собствеността, Александър Стойнов
употребявана книга
Евтини книги
София
Облигационно право. Кратък курс, Александър Кожухаров
употребявана книга
Евтини книги
София
Закон за моторните превозни средства.Правилник за движението по улиците и пътищата и други, Георги Й.Георгиев
употребявана книга
Зоя
Асеновград
Търсене по категория
Авиация книги | Автомобили и мотоциклети книги | Албум със снимки | Алпинизъм и планинарство книги | Археология книги | Астрология книги | Астрономия книги | Басни книги | Библиографии | Библиотека за ученика | Бизнес книги | Билки книги | Биографии книги | Биология учебници | Бойни изкуства книги | Вестници | Ветеринарна медицина учебници | Вино и спиртни напитки книги | Влакове и локомотиви книги | Военни книги | География книги и учебници | Геология книги | Готварски и кулинарни книги | Градина книги | Детски енциклопедии | Детски книги и приказки | Детски коледни книги | Детско-юношески книги | Домашни любимци книги | Драматургия книги | Езикознание учебници | Езотерика книги | Енциклопедии | Еротика книги | Есеистика книги | Есета книги | Естетика книги | Етнология и етнография книги | Журналистика книги | Здраве и диети книги | Изкуство книги | Източни мъдрости книги | Икономика, счетоводство книги | Исторически книги и учебници | Исторически романи | Йога книги | Кандидат-студенти учебници и помагала | Карти и атласи | Книга - игра | Книги за дома и семейството | Книги за лятно четене | Книги за родители | Книги с автограф | Комикси | Компютри, информатика книги | Кораби, морета и океани книги | Краеведска литература | Кратки форми книги | Криминални романи | Културизъм книги | Културология книги | Литературни изследвания книги | Лов и риболов книги | Любовни романи | Любовно изкуство книги | Маркетинг, реклама и PR | Масажи книги | Масонство книги | Математика учебници | МВР и сигурност книги | Мебели книги | Медицина учебници | Мемоари книги | Мениджмънт книги | Мистика и загадки книги | Митове и легенди книги | Мода, козметика и прически книги | Музика книги | Научна литература | Научно-популярна литература | Нотна литература | Нумизматика книги | Образование книги | Поезия книги | Пожарна безопасност книги | Политика, политология, социология книги | Поредица Библиотека галактика | Поредица Златната колекция XIX век | Поредица Златната колекция XX век | Поредица Преживяно книги | Поредица Световна класика | Правна литература | Приключенска литература | Приложна психология книги | Психология книги | Публицистика и документалистика книги | Пчеларство книги | Първо издание книги | Пътеписи книги | Разкази книги | Религия книги | Речници и разговорници | Романи | Самоусъвършенстване книги | Селско стопанство книги | Спелеология книги | Списания | Спорт книги | Справочници книги | Строителство, архитектура, геодезия учебници | Техническа литература | Трилъри книги | Туризъм и туристически пътеводител книги | Ужаси книги | Учебници за ВУЗ | Учебници за техникуми | Учебници и помагала за 1. Клас | Учебници и помагала за 10. Клас | Учебници и помагала за 11. Клас | Учебници и помагала за 12. Клас | Учебници и помагала за 2. Клас | Учебници и помагала за 3. Клас | Учебници и помагала за 4. Клас | Учебници и помагала за 5. Клас | Учебници и помагала за 6. Клас | Учебници и помагала за 7. Клас | Учебници и помагала за 8. Клас | Учебници и помагала за 9. Клас | Учебници и помагала за детска градина | Фантастика и фентъзи книги | Физика учебници | Филателия книги | Философия книги | Финанси книги | Фолклор книги | Фотография книги | Футбол Книги | Фън Шуй книги | Химия Учебници | Хоби книги | Хомеопатия Книги | Хранително-вкусова промишленост книги | Художествена литература | Хумор и сатира книги | Чиклит (дамски) книги | Чуждоезиково обучение учебници | Шахмат книги
Търсене по език
английски | български | македонски | немски | полски | руски | турски | френски | чужд език
За контакти с Evtiniknigi.com