,
www.evtiniknigi.com
  0.00 лв.
Home
Редки книги
Нови книги
Преоценени нови книги
Употребявани книги
Антикварни книги
Озарения
Купувам книги
Добави книга

Правна литература

Търговски регистър. Вписвания при еднолични фирми, събирателни, командитни, акционерни, ООД и кооперативни сдружения, Живко Сталев
рядка книга
Евтини книги
София
Управление на местата за лишаване от свобода в контекста на правата на човека,
рядка книга
Евтини книги
София
Ресоциализация на престъпниците-рецидивисти, Т. Предов
рядка книга
Евтини книги
София
Конституция на Република България. Коментар, Колектив
рядка книга
Евтини книги
София
ABC de la graphologie 2,
рядка книга
Евтини книги
София
50 най-важни решения на Съда на европейските общности, Атанас Семов
рядка книга
Евтини книги
София
Специфични търговски сделки, Борислав Найденов
рядка книга
Евтини книги
София
Заповедното производство. Производството по новия ГПК, Стефан Кюркчиев
рядка книга
Евтини книги
София
Световен речник по право и търговия. Том 1-5, 7-9,
рядка книга
Евтини книги
София
Трафик на хора. Социално-икономически аспекти,
рядка книга
Евтини книги
София
Допълнителенъ указатель на законите и правилниците въ България,
рядка книга
Евтини книги
София
Хрисовулни проучвания, Л. Данаилова
рядка книга
Евтини книги
София
Азбучен указател на законите, правилниците и оръжейните наредби 1878 - 1931 г., Хр. Максимов
рядка книга
Евтини книги
София
Българско обичайно право, Димитър Маринов
преоценена нова книга
Евтини книги
София
Гражданско право. Обща част. Книга 1, Александър Джеров
преоценена нова книга
Евтини книги
София
Вещните сервитутни права, Гергана Боянова
преоценена нова книга
Евтини книги
София
Наследствени пенсии, Райна Койчева
преоценена нова книга
Евтини книги
София
Съдебна археология. Кратък учебен курс, Илиян Боянов
преоценена нова книга
Евтини книги
София
Английско-български юридически речник, Христо Данов
преоценена нова книга
Евтини книги
София
Административно право.Обща част, Добри Димитров
преоценена нова книга
Евтини книги
София
Реституционни закони,
преоценена нова книга
Евтини книги
София
Наказателно право. Обща част, Никола Долапчиев
преоценена нова книга
Евтини книги
София
Акционерната собственост в преходната икономика, Митко Димитров
преоценена нова книга
Евтини книги
София
Данъчно право, Петко Стоянов
преоценена нова книга
Евтини книги
София
Интелектуална собственост. Закон за патентите. Закон за авторското право и сродните му права,
преоценена нова книга
Евтини книги
София
Международноправно сътрудничество в борбата с тероризма, Борислав Йотов
преоценена нова книга
Евтини книги
София
Юридическата природа на актовете на конституционните съдилища на Република България и Руската федерация,
преоценена нова книга
Евтини книги
София
Унификация на правото на международната търговия. Състояние и проблеми, Петър Атанасов
употребявана книга
Евтини книги
София
Международно частно право на НР България, Владимир Кутиков
употребявана книга
Евтини книги
София
Право на НРБ. Част 2,
употребявана книга
Евтини книги
София
Гражданско и търговско право на капиталистическите държави, Веселин Христофоров
употребявана книга
Евтини книги
София
Наказателно-процесуален кодекс, Колектив
употребявана книга
Калисто
София
Производството по несъстоятелност в практиката на Върховния касационен съд (2012-2017), Теофана Евгениева, Николай Павлевчев
нова книга
Евтини книги
София
Международна компетентност по граждански и търговски дела, Васил Пандов
нова книга
Евтини книги
София
Правен режим за защита на конкуренцията в ЕС. Том I. Антикартелно право, Иван Стойнев
нова книга
Евтини книги
София
Вътрешен пазар и основни свободи на движение в правото на ЕС, Христо Христев
нова книга
Евтини книги
София
Търговско право. Търговски сделки с акцент върху Кодекса за застраховането от 2019, Поля Голева
нова книга
Евтини книги
София
Трудово право, Васил Мръчков
употребявана книга
Калисто
София
Големите юридически системи, Марио Лозано
нова книга
Евтини книги
София
Информационна брошура в помощ на лишения от свобода,
употребявана книга
Евтини книги
София
Наказателен кодекс,
употребявана книга
Евтини книги
София
Съдебни речи, А. Я. Вишински
употребявана книга
Калисто
София
Наказателен кодекс Текст. Съдебна практика. Литература, Сборник
употребявана книга
КНИГИ ВИКТОРИЯ
СОФИЯ
Съдебни дела по Закона за достъп до обществена информация,
употребявана книга
Евтини книги
София
Наркотиците ,
употребявана книга
Евтини книги
София
Административният акт, проф. Иван Дерменджиев
употребявана книга
Евтини книги
София
Държавен служител. Административна реформа 2004 г. Актуализирани и нови нормативни актове и коментари (към 1 юни 2004 г.) ,  Стефка Симеонова
употребявана книга
КНИГИ ВИКТОРИЯ
СОФИЯ
Рецидивът и борбата с него, Веселин Каракашев
употребявана книга
Калисто
София
Престъпно бездействие, Цветана Петрова
нова книга
Евтини книги
София
Данъчно-осигурителни процесуални проблеми, Петър Цанков, Галина Цвяткова
употребявана книга
Евтини книги
София
Дипломатическо и консулско право, Иван Владимиров
употребявана книга
Евтини книги
София
Дипломатическо и консулско право, Иван Владимиров
употребявана книга
Евтини книги
София
Съдебна практика по тълкуване на Конвенцията от 1924 г. за коносаментите в първоначалната й редакция (Хагските правила) и в редакцията според протоколите от 1968 и 1979 г. за изменението и допълнението и (Хагско-Висбийските правила), Иван Владимиров
употребявана книга
Евтини книги
София
Договор за застраховка Живот в случай на смърт в полза на трето лице, Мария Вълканова
употребявана книга
Евтини книги
София
Престъпление и наказателна отговорност, Веселин Каракашев
употребявана книга
Евтини книги
София
Право на международния транспорт, Иван Владимиров
употребявана книга
Евтини книги
София
102 решения на ВАС по данъчни и митнически дела, Димитър Митев, Петър Кошничарски
употребявана книга
Евтини книги
София
България в международния трудов ред, Колектив
употребявана книга
Евтини книги
София
Нормативна основа на банковото право в Република България, Петър Цанков
употребявана книга
Евтини книги
София
Финансов контрол: Организация на вътрешния одит и на държавната финансова инспекция в публичния сектор, Петър Цанков
употребявана книга
Евтини книги
София
Валутни престъпления и валутни нарушения , Серафим Алексиев
употребявана книга
Scriptbooks
Севлиево
Закон за задълженията и договорите, Сборник
употребявана книга
Scriptbooks
Севлиево
Колективно преговаряне, Сборник
употребявана книга
Scriptbooks
Севлиево
Основи на гражданското право. Обща част. Вещно право. Облигационно право , Георги Стефанов
употребявана книга
Scriptbooks
Севлиево
Търговско право , Георги Стефанов
употребявана книга
Scriptbooks
Севлиево
Коментар на промените в търговския закон, Ангел Калайджиев, Поля Голева, Методи Марков, Нели Маданска
употребявана книга
Евтини книги
София
Обвързана компетентност и оперативна самостоятелност, проф. д-р Кино Лазаров
употребявана книга
Евтини книги
София
Вещно право, Владимир Петров, Методи Марков
употребявана книга
Евтини книги
София
Гражданско право - обща част, Симеон Тасев, Методи Марков
употребявана книга
Евтини книги
София
Административно право на Република България. Обща част, Иван Дерменджиев, Димитър Костов, Дончо Хрусанов
употребявана книга
Евтини книги
София
Инстанционността в гражданското съдопроизводство на Република България, Силви Чернев
употребявана книга
Евтини книги
София
Административно право. Обща част. Сборник нормативни актове , Дончо Хрусанов
употребявана книга
Scriptbooks
Севлиево
Прекратяване на трудовия договор без предизвестие (Второ допълнено издание), Николай Стоянов
нова книга
Евтини книги
София
Закон за авторското право и сродните му права. Закон за патентите. Закон за марките и географските означения. Закон за промишления дизайн, Сборник
употребявана книга
Scriptbooks
Севлиево
Съдебна статистика , Анастас Тотев
употребявана книга
Scriptbooks
Севлиево
Предизвикай: Съдебната практика! (Облигационно и търговско право 2017), Стоян Ставру, Румен Неков
нова книга
Евтини книги
София
Административните нарушения и престъпленията. Сравнителен правен анализ, Теодора Георгиева
нова книга
Евтини книги
София
Развитие на реформата на наказателния процес, Никола Манев
нова книга
Евтини книги
София
Закон за обществените поръчки. Сборник нормативни актове III/2018,
нова книга
Евтини книги
София
Предизвикай: Съдебната практика!(Гражданско право - 2017), Стоян Ставру, Румен Неков
нова книга
Евтини книги
София
Търсене по категория
Авиация книги | Автомобили и мотоциклети книги | Албум със снимки | Алпинизъм и планинарство книги | Археология книги | Астрология книги | Астрономия книги | Басни книги | Библиографии | Библиотека за ученика | Бизнес книги | Билки книги | Биографии книги | Биология учебници | Бойни изкуства книги | Вестници | Ветеринарна медицина учебници | Вино и спиртни напитки книги | Влакове и локомотиви книги | Военни книги | География книги и учебници | Геология книги | Готварски и кулинарни книги | Градина книги | Детски енциклопедии | Детски книги и приказки | Детски коледни книги | Детско-юношески книги | Домашни любимци книги | Драматургия книги | Езикознание учебници | Езотерика книги | Енциклопедии | Еротика книги | Есеистика книги | Есета книги | Естетика книги | Етнология и етнография книги | Журналистика книги | Здраве и диети книги | Изкуство книги | Източни мъдрости книги | Икономика, счетоводство книги | Исторически книги и учебници | Исторически романи | Йога книги | Кандидат-студенти учебници и помагала | Карти и атласи | Книга - игра | Книги за дома и семейството | Книги за лятно четене | Книги за родители | Книги с автограф | Комикси | Компютри, информатика книги | Кораби, морета и океани книги | Краеведска литература | Кратки форми книги | Криминални романи | Културизъм книги | Културология книги | Литературни изследвания книги | Лов и риболов книги | Любовни романи | Любовно изкуство книги | Маркетинг, реклама и PR | Масажи книги | Масонство книги | Математика учебници | МВР книги | Мебели книги | Медицина учебници | Мемоари книги | Мениджмънт книги | Мистика и загадки книги | Митове и легенди книги | Мода, козметика и прически книги | Музика книги | Научна литература | Научно-популярна литература | Нотна литература | Нумизматика книги | Образование книги | Поезия книги | Пожарна безопасност книги | Политика, политология, социология книги | Поредица Библиотека галактика | Поредица Златната колекция XIX век | Поредица Златната колекция XX век | Поредица Преживяно книги | Поредица Световна класика | Правна литература | Приключенска литература | Приложна психология книги | Психология книги | Публицистика и документалистика книги | Пчеларство книги | Първо издание книги | Пътеписи книги | Разкази книги | Религия книги | Речници и разговорници | Романи | Самоусъвършенстване книги | Селско стопанство книги | Спелеология книги | Списания | Спорт книги | Справочници книги | Строителство, архитектура, геодезия учебници | Техническа литература | Трилъри книги | Туризъм и туристически пътеводител книги | Ужаси книги | Учебници за ВУЗ | Учебници за техникуми | Учебници и помагала за 1. Клас | Учебници и помагала за 10. Клас | Учебници и помагала за 11. Клас | Учебници и помагала за 12. Клас | Учебници и помагала за 2. Клас | Учебници и помагала за 3. Клас | Учебници и помагала за 4. Клас | Учебници и помагала за 5. Клас | Учебници и помагала за 6. Клас | Учебници и помагала за 7. Клас | Учебници и помагала за 8. Клас | Учебници и помагала за 9. Клас | Учебници и помагала за детска градина | Фантастика и фентъзи книги | Физика учебници | Филателия книги | Философия книги | Финанси книги | Фолклор книги | Фотография книги | Футбол Книги | Фън Шуй книги | Химия Учебници | Хоби книги | Хомеопатия Книги | Хранително-вкусова промишленост книги | Художествена Литература | Хумор и сатира книги | Чиклит (дамски) книги | Чуждоезиково обучение учебници | Шахмат книги
Търсене по език
английски | български | македонски | немски | полски | руски | турски | френски | чужд език
За контакти с Evtiniknigi.com