Делтапланеризъм. Книга 1-2 - Петер Янсен, Клаус Тенцлер
www.evtiniknigi.com
  0.00 лв.
Home
Редки книги
Нови книги
Преоценени нови книги
Употребявани книги
Антикварни книги
Озарения
Купувам книги
Добави книга

Търговец: Scriptbooks , Севлиево

Контакт

Делтапланеризъм. Книга 1-2

Петер Янсен, Клаус Тенцлер

Цена 9.00 лв
употребявана книга
Корица: мека
Година :2000
Страници: 208
Формат: голям
Език: български
Състояние: ---
Категория: Техническа литература, Авиация книги

* Дребни забележки.
Съдържание книга 1:

Въведение:

* Конструкция на прибора.
Основна конструкция.
Форма и размери на крилото.
Специални конструкции.
Подвесна система.
Спасителна система.
Съединителни елементи.
Инструменти.
Балансиране.
Поддръжка.
Щемпел за за качество на Германския съюз на планеристите.

* Аеродинамика.
Сили при стационарния полет по права линия.
Подемна сила.
Съпротивление.
Управление на скоростта.
Откъсване ма потока (срив).
Аеродинамична стабилност.
Полет във вираж.
Поляра.

* Летателна Практика.
Предполетна подготовка.
Излитане.
Праволинеен полет.
Полет във вираж.
Захождане за кацане.
Кацане.
Полет във вятър.
Полет в термика.

* Опасности по време на полет.
Бавен полет.
Срив.
Парашутиране.
Обръщане напред.
Пикиране.
Издигане.
Плъзгане назад.
Странично преобръщане.
Странично пръзгане.
Преобръщане.
Кацане на склон.
Кацане на дърво.
Кацане във вода.
Спасяване с парашут.

* Метеорология.
Въздушната обвивка.
Динамичен вятър.

* Термичен вятър.
Облачност и мъгла.
Метеорологична обстановка.

* Предпазни средства.
Летателен апарат.
място за излитане и летателна площадка.
Лично оборудване.
Поведение сред природата.
Метеорологични условия.
Предпазване на другите.
Планиране на полета.
Оказване на помощ.
Кондиция на пилота.

* Въздушно право.
Свобода на въздушното пространство, определение за летателен апарат.
Летателен апарат.
Изисквания към пилота.
Условия, на които трябва да отговаря летището.
Въздушно пространство.

*********************

Съдържание на книга 2:

Увод.

Метеорология на продължителния полет.

* Въздушната обвивка.
Състав на въздуха.
Атмосверно налягане.
Височинна болест.

* Тропосфера.
Температура на тропосферата.
Водата в тропосферата.
Изпарение.
Кондензация.
Топлина на кондензация.
Измерване на влажността.
Точка на втечняване.
Над тропосферата.
Стандартна атмосфера по ICAO.

* Времето в средните географски ширини. 
Глобална зависимост.
Пояс на западните ветрове.
"Конски" ширини.
Североизточен пасат.
Западен дрейф.
Полярен фронт.
Летен мусон.
Метеорологична обстановка.

* Циклон.
Основен принцип.
Въздействие на джетстрийма.
Биография на циклона.
Топъл фронт.
Движение на топлия фронт.
Топъл сектор.
Студен фронт.
Напредване на студения фронт.
Времето на обратната страна.
Оклюзия.
Етажи на облачността.

* Антициклон.
Основен принцип.
Студен антициклон.
Топъл антициклон.

* Вятърът.
Взаимодействие между циклони и антициклони.
Градиент на вятъра.
Канално действие.
Турбулентност.
Посока на вятъра в циклона и антициклона.
Въртене на вятъра с височината.
Изобари.
Градиенд на налягането.

* Възходящо термично течение.
Загрят въздушен слой.
Термичен балон.
Термичен канал.
Вътрешният живот на термиката.
Адиабатно охлаждане.
Стабилност-лабилност.
Термика в облачността.
Възникване на тврмиката.
Откъсване на термиката.
Термично възходящо течение.
Сила на термиката.
Продължителност на термиката.
Термични улици.
Термична облачност.
Буря.
Взаимодействие на буреносните клетки.

* Особени форми на възходящото течение.
Фьон.
Възходящо течение пред фронт.
Конвергенция.
Възходящо течение пред облаците.

* Възходящо течение край склон.
Свръхрегионален вятър.
Бриз.
Анабатично възходящо течение.
Планинска циркулация на ветровете.
Най-изгодните условия за далечен полет.
Метеорологична карта.


Практика на полета.

* Избор на задача.
Задачи при продължителния полет.
Възможности на съвременните делтапланери.
Поставяне на задача според вятъра.
Избор на местност.
Навигационна подготовка.
Летателна подготовка.
Фотографиране по време на полет.
Летателно оборудване.
Храна.
Лична кондиция.
Подготовка за обратен транспорт.
Метеорологична подготовка.

* Тактика на полета за далечина.
Излитане.
Тактически принципи.
"Почти пропадане".
Енергиен баланс.
Модел на вятър и на термиката.
Влизане в термиката.
Центриране.
Сигурно и бързо изкачване край склон.
Кръг около склона.

* Типичен нещастен случай.
Избор на оптимален маршрут.
Оптимална летателна техника.
Задължителна скорост.
Летателна сигурност.

* Добрият завършек на полета за далечина.
Избор на мястото за кацане.
Определяне на посоката на вятъра.
Заходът.
Посока на последния завой.
Влияние на препятствията.
Когато катастрофата е неизбежна.
След кацането.
Оценка на полета.

Навигация.

* Основни принципи.
Форма и движение на Земята.

* Хоризонтална навигация.
Посоки на света.
Координатна система, свързана с курса.
Влияние на вятъра и триъгълник на вятъра.
Мерни единици във въздухоплаването.

* Карти за въздухоплаването.
Проекционни карти.
Карта на ICAO.
Топографска карта.
Работа с карта.

* Вертикална навигация.
Стандартно налягане 1013 hPa.
QFE.
QHN.
Проблематика на показанията на висотомера.

* Навигационна практика.
Карта-природа.
Контролни точки.
Навигационни принципи.
Влитане в сектора за фотографиране.
Ъгъл на изпреварване при страничен вятър.
Летене с ъгъл на планиране.

Поведени във въздуха.

*Подреждане на въздушното пространство.
Долно и горно въздушно пространство.
Контролирано и неконтролирано въздушно пространство.
Класификация на въздушното пространство по ICAO.
Контролираните въздушни пространства.
Ограничени и забранени зони.

* Особености за полети на далечина.
Обозначение на апарата.
Информация за времето.
Настройка на висотомера.
Използване на контролираното въздушно пространство.
Правила за визуални полети.
Движение по летището.
Сигнали за управление на летищния трафик.

Радиообмен.

* Радиовълни.
* Честоти.

Приложение.

Полярата и интерпретацията й.
Съставяне на полярата.
Скала на задължителната скорост при низходящ поток.
Скала на задължителната скорост за насрещен и попътен вятър.

2986

Делтапланеризъм. Книга 1-2 , Петер Янсен, Клаус Тенцлер