Учебници за ВУЗ
www.evtiniknigi.com
  0.00 лв.
Home
Употребявани книги
Антикварни книги
Нови книги
Преоценени нови книги
Редки книги
Озарения
Купувам книги
Добави книга

Учебници за ВУЗ

The Oxford English course, Lawrence Faucett
употребявана книга
Бистра
София
Практическа граматика на английския език, Анна Павлова
употребявана книга
Бистра
София
Технология на машиностроенето. Част 2 и 3, Пенко Патарински
употребявана книга
Tobi
Пазарджик
Финансови пазари , Мариана Асенова, Стефан Бъкличаров, Мария Врачовска
употребявана книга
Scriptbooks
Севлиево
Обща икономическа теория. Част 1-3 , Иван Димов, Дафина Донева, Добринка Златева, Емил Димов
употребявана книга
Scriptbooks
Севлиево
Управление на транспорта в логистиката , Автори Антоанета Димитрова Кирова
употребявана книга
knigi-viktoria.com
СОФИЯ
Организационно развитие, Пенчо Пенчев
употребявана книга
Scriptbooks
Севлиево
	Генетика, наследствена патология и развъждане на домашните животни	, Иванка Йотова, Добри Ярков
употребявана книга
knigi-viktoria.com
СОФИЯ
Измервания в комуникациите, Румен И. Арнаудов, Иво Н. Дочев, Иван Ц. Иванов
употребявана книга
Tobi
Пазарджик
Материалознание в електрониката, Румен Б. Пранчов
употребявана книга
Tobi
Пазарджик
Финансово счетоводен анализ на фирмата и корпорацията , Трифон Трифонов
употребявана книга
knigi-viktoria.com
СОФИЯ
Интелектуална собственост , Михаил Коджабашев
употребявана книга
knigi-viktoria.com
СОФИЯ
Икономика на труда , Икономика на труда Катя Владимирова
употребявана книга
knigi-viktoria.com
СОФИЯ
Стратегически мениджмънт ,  Ангел Доралийски
употребявана книга
knigi-viktoria.com
СОФИЯ
Програма по банки и финанси. Основен курс , Бари Линч
употребявана книга
knigi-viktoria.com
СОФИЯ
Организационно, групово и индивидуално поведение, Ангел Ангелов
употребявана книга
knigi-viktoria.com
СОФИЯ
Макроикономика. Теория, задачи, тестове, 	Огняна Стоичкова
употребявана книга
knigi-viktoria.com
СОФИЯ
Информационни системи в медицината и здравеопазването	, 	Ж. Винарова, М. Вуков
употребявана книга
knigi-viktoria.com
СОФИЯ
	Маркетинг	, 	Боян Дуранкeв, Христо Катранджиев
употребявана книга
knigi-viktoria.com
СОФИЯ
Финансово-стопански анализ на минното предприятие	, Веселин Митев
употребявана книга
knigi-viktoria.com
СОФИЯ
Информатика	, 	Виолета Краева
употребявана книга
knigi-viktoria.com
СОФИЯ
Стратегическо управление	, Милчо Мирчев, Георги Шереметов
употребявана книга
knigi-viktoria.com
СОФИЯ
Световни цивилизации	, 	Маргарита Маринова
употребявана книга
knigi-viktoria.com
СОФИЯ
Стопанска история	, Нинел Кьосева
употребявана книга
knigi-viktoria.com
СОФИЯ
Социално осигуряване. Теория, организация, практика	, 	Йордан Христовков
употребявана книга
knigi-viktoria.com
СОФИЯ
Здравно осигуряване Организация, практики, проблеми , Григор Димитров
употребявана книга
knigi-viktoria.com
СОФИЯ
Осигурителен пазар и и осигурителни продукти. Теория и практика, Йордан Христосков
употребявана книга
knigi-viktoria.com
СОФИЯ
Lingua Italiana. Corso superiore. Учебник итальянского языка для старших курсов вузов искусств , Римма Пичугина
употребявана книга
Scriptbooks
Севлиево
Курсови задачи и таблици по съпротивление на материалите, Колектив
употребявана книга
Евтини книги
София
Физични методи на аналитичната химия , Николай Йорданов, Христо Шейтанов
употребявана книга
Scriptbooks
Севлиево
Съпротивление на материалите , Ц. Джонов, Й. Йорданов
употребявана книга
Scriptbooks
Севлиево
Машинни елементи. Ръководство за курсово проектиране , Е. Ганчев, И. Балашев, П. Костадинов, Н. Дачев
употребявана книга
Scriptbooks
Севлиево
Доклади от третия национален симпозиум с международно участие ,,Физика и електронизация'' 1-3 ноември 1984 г. Том 3, Колектив
употребявана книга
Евтини книги
София
Сравнителна стопанска история ,  Димитър Димитров, Нинел Нешева-Кьосева
употребявана книга
knigi-viktoria.com
СОФИЯ
Външноикономическа дейност на фирмата, Лилия Каракашева, Лиляна Менчева
употребявана книга
knigi-viktoria.com
СОФИЯ
Поведение на потребителя  , Лилия Каракашева, Благодатка Маркова
употребявана книга
knigi-viktoria.com
СОФИЯ
Икономически теории  Светла Тошкова,  Светла Тошкова
употребявана книга
knigi-viktoria.com
СОФИЯ
Управление на националното развитие, Асен Ковачев
употребявана книга
knigi-viktoria.com
СОФИЯ
Бизнес статистика. Допълнителен материал ,  Веселка Павлова
употребявана книга
knigi-viktoria.com
СОФИЯ
Пари, банки и капиталови пазари Основни икономически познания. ,  Татяна Хубенова-Делисивкова
употребявана книга
knigi-viktoria.com
СОФИЯ
Бизнес статистика. Лекции , Бизнес статистика Лекции Веселка Павлова
употребявана книга
knigi-viktoria.com
СОФИЯ
Планиране и прогнозиране, Ирена Славова
употребявана книга
knigi-viktoria.com
СОФИЯ
Основи на стопанското управление ,  Ангел Доралийски
употребявана книга
knigi-viktoria.com
СОФИЯ
Основи на маркетинга , Лилия Каракашева, Бистра Боева
употребявана книга
knigi-viktoria.com
СОФИЯ
Маркетинг на услуги,  Бистра Боева
употребявана книга
knigi-viktoria.com
СОФИЯ
Пласментна политика , Лилия Каракашева
употребявана книга
knigi-viktoria.com
СОФИЯ
Макроикономика , е Стати Статев, Петкан Илиев
употребявана книга
knigi-viktoria.com
СОФИЯ
Рекламна политика, Лиляна Менчева
употребявана книга
knigi-viktoria.com
СОФИЯ
Теоретични основи на счетоводството ,  Трифон Трифонов
употребявана книга
knigi-viktoria.com
СОФИЯ
Международен маркетинг ,  Лилия Каракашева, Бистра Боева
употребявана книга
knigi-viktoria.com
СОФИЯ
Маркетингов и финансов анализ на фирмената дейност , Данаил Данаилов
употребявана книга
knigi-viktoria.com
СОФИЯ
Макроикономика. Основни икономически знания ., . Стати Статев, Петкан Илиев
употребявана книга
knigi-viktoria.com
СОФИЯ
Търговско право ,  Веселин Христофоров, Борис Ланджев
употребявана книга
knigi-viktoria.com
СОФИЯ
Бизнесплан за инвестиции ,  Аделина Костова, Лазар Базлянков
употребявана книга
knigi-viktoria.com
СОФИЯ
Икономика за мениджъри ,  Аделина Костова
употребявана книга
knigi-viktoria.com
СОФИЯ
Международна икономика , Стефан Д. Стефанов
употребявана книга
knigi-viktoria.com
СОФИЯ
Управление на маркетинга , Управление на маркетинга Цветанка Инджова
употребявана книга
knigi-viktoria.com
СОФИЯ
Ценова политика , Иван Стойчев
употребявана книга
knigi-viktoria.com
СОФИЯ
Бизнес комуникации и делови преговори,  Бистра Боева
употребявана книга
knigi-viktoria.com
СОФИЯ
Управление на проекти ,  Руслан Пенчев
употребявана книга
knigi-viktoria.com
СОФИЯ
Управление на човешките ресурси , Катя Владимирова
употребявана книга
knigi-viktoria.com
СОФИЯ
Организационно поведение , Димитър Панайотов
употребявана книга
knigi-viktoria.com
СОФИЯ
Въведение в публичната администрация, Емилия Къндева, Ивона Спиридонова
употребявана книга
knigi-viktoria.com
СОФИЯ
Регионална икономика , Людмил Георгиев
употребявана книга
knigi-viktoria.com
СОФИЯ
Екология и сигурност, Александър Дойчинов, Валентин Грозев, Дарина Бъчварова, Делчо Каменов
употребявана книга
Евтини книги
София
Ръководство за написване на дипломна работа , Пенчо Пенчев
употребявана книга
Scriptbooks
Севлиево
Рентгенология и радиология  , Б. Бърлиев, Д. Попмихайлов, И. Пешев, И. Ушев, А. Николаев
употребявана книга
Scriptbooks
Севлиево
Епидемиология , Дойчин Братованов, Евгени Гъбев, Колю Кузмов
употребявана книга
Scriptbooks
Севлиево
Човешките времена, Георги Попов , Асен Чаушев
употребявана книга
Васил
Варна
Хаос и ред или принципът на дозираната нестабилност, Георги Попов
употребявана книга
Васил
Варна
Експериментална психология, Валери Стоянов и Петър Нешев
употребявана книга
Васил
Варна
Русский язык Учебник-хрестоматия для студентов четвертого и пятого курсов русской филологии, Колектив
употребявана книга
Евтини книги
София
Устойчиво развитие и екологичен риск, Николай Генов
употребявана книга
Евтини книги
София
Научни трудове. Том 2/1999, Колектив
употребявана книга
Евтини книги
София
Доклади от третия национален симпозиум с международно участие ,,Физика и електронизация'' 1-3 ноември 1984 г. Том 3, Колектив
употребявана книга
Евтини книги
София
История на педагогиката. Студии, Йордан Колев
употребявана книга
Евтини книги
София
Фитофармация , Александър Христов
употребявана книга
Scriptbooks
Севлиево
Ръководство за практически упражнения по патологична физиология, Колектив
употребявана книга
Scriptbooks
Севлиево
Устойчиво развитие и екологичен риск, Сборник
употребявана книга
Евтини книги
София
Макроикономика. Теория на пазарното стопанство (Авторизиран курс по Economics), Стоядин Савов
употребявана книга
dimex_666
Стара Загора
Търсене по категория
Авиация книги | Автомобили и мотоциклети книги | Албум със снимки | Алпинизъм книги | Археология книги | Астрология книги | Астрономия книги | Басни книги | Библиографии | Библиотека за ученика | Бизнес книги | Билки книги | Биографии книги | Биология учебници | Вестници | Ветеринарна медицина учебници | Вино книги | Военни книги | География книги и учебници | Геология книги | Готварски и кулинарни книги | Градина книги | Детски енциклопедии | Детски книги и приказки | Детски коледни книги | Детско-юношески книги | Домашни любимци книги | Драматургия книги | Езикознание учебници | Езотерика книги | Енциклопедии | Еротика книги | Есеистика книги | Есета книги | Естетика книги | Етнология и етнография книги | Журналистика книги | Здраве и диети книги | Изкуство книги | Източни мъдрости книги | Икономика, счетоводство книги | Исторически книги и учебници | Исторически романи | Йога книги | Кандидат-студенти учебници и помагала | Карти и атласи | Книга - игра | Книги за дома и семейството | Книги за лятно четене | Книги за родители | Книги с автограф | Комикси | Компютри, информатика книги | Кораби книги | Краеведска литература | Кратки форми книги | Криминални романи | Културизъм книги | Културология книги | Литературни изследвания книги | Лов и риболов книги | Любовни романи | Любовно изкуство книги | Маркетинг, реклама и PR | Математика учебници | Медицина учебници | Мемоари книги | Мениджмънт книги | Мистика и загадки книги | Митове и легенди книги | Мода, козметика и прически книги | Музика книги | Научна литература | Научно-популярна литература | Нотна литература | Нумизматика книги | Образование книги | Поезия книги | Пожарна безопасност книги | Политика, политология, социология книги | Поредица Библиотека галактика | Поредица Златната колекция XIX век | Поредица Златната колекция XX век | Поредица Преживяно книги | Поредица Световна класика | Правна литература | Приключенска литература | Приложна психология книги | Психология книги | Публицистика и документалистика книги | Пчеларство книги | Първо издание книги | Пътеписи книги | Разкази книги | Религия книги | Речници и разговорници | Романи | Самоусъвършенстване книги | Селско стопанство книги | Спелеология книги | Списания | Спорт книги | Справочници книги | Строителство, архитектура, геодезия учебници | Техническа литература | Трилъри книги | Туризъм и туристически пътеводител книги | Ужаси книги | Учебници за ВУЗ | Учебници за техникуми | Учебници и помагала за 1. Клас | Учебници и помагала за 10. Клас | Учебници и помагала за 11. Клас | Учебници и помагала за 12. Клас | Учебници и помагала за 2. Клас | Учебници и помагала за 3. Клас | Учебници и помагала за 4. Клас | Учебници и помагала за 5. Клас | Учебници и помагала за 6. Клас | Учебници и помагала за 7. Клас | Учебници и помагала за 8. Клас | Учебници и помагала за 9. Клас | Учебници и помагала за детска градина | Фантастика и фентъзи книги | Физика учебници | Филателия книги | Философия книги | Финанси книги | Фолклор книги | Фотография книги | Футбол Книги | Фън Шуй книги | Химия Учебници | Хоби книги | Хомеопатия Книги | Хранително-вкусова промишленост книги | Художествена Литература | Хумор и сатира книги | Чиклит (дамски) книги | Чуждоезиково обучение учебници | Шахмат книги
Търсене по език
английски | български | италиански | немски | руски | чужд език
За контакти с Evtiniknigi.com