,
www.evtiniknigi.com
  0.00 лв.
Home
Редки книги
Нови книги
Преоценени нови книги
Употребявани книги
Антикварни книги
Купувам книги
Добави книга
Евтини Книги във Фейсбук

Учебници за ВУЗ

Обща технология по полиграфия , Илия Рашков, Иван Иванов
употребявана книга
Бистра
София
 ръководство по Основи на мениджмънта  ( Основи на  управлението )  Учебни тестове и казуси за семинарни аудиторни занятия, Панайот Ганчев, Гергана Христова
употребявана книга
Бистра
София
Основи на мениджмънта, Панайот Ганчев
употребявана книга
Бистра
София
Финансов мениджмънт , Йордан С. Димитров
употребявана книга
Бистра
София
Икономика/ втора част-макроикономика/, Доц. д-р Иван Илиев Доц. д-р Цонка Лалева Гл. ас. д-р Хари Николов Гл. ас. Балин Балинов
употребявана книга
Бистра
София
Основи на електротехниката и електрониката, Инж. Димчо Д. Цанов
употребявана книга
Бистра
София
Модели на бизнес стратегии , Светослав Димков
употребявана книга
Бистра
София
Стратегически мениджмънт , Светослав Димков
употребявана книга
Бистра
София
Курсова работа по мениджмънт , Светослав Димков
употребявана книга
Бистра
София
Текстове за обучение по български език, Анастасия Захариева, Минко Иванов, Лазарина Донева
употребявана книга
Бистра
София
Непрекъснати греди  опростени решения, И. Троев
употребявана книга
Бистра
София
Въведение във философията, Иван Върбанов
употребявана книга
Бистра
София
Организационно поведение, Марин Паунов
употребявана книга
Бистра
София
Изследване на операциите, Колектив
употребявана книга
Бистра
София
Въведение в правото и основни институти на частното право, Тенчо Колев, Ирина Цакова
употребявана книга
Бистра
София
Основи на търговското право, Людмила Мукова
употребявана книга
Бистра
София
Макроикономика, Стати Статев, Петкан Илиев
употребявана книга
Бистра
София
Сборник от задачи по математика за кандидат-студенти, Боян Петканчин, Спас Манолов,Никола Мартинов, Костадин Петров
употребявана книга
Бистра
София
Сборник от задачи по математика за кандидат-студенти, Боян Петканчин, Спас Манолов,Никола Мартинов, Костадин Петров
употребявана книга
Бистра
София
Ръководство за лабораторни упражнения по опитна Физика, С.Иванов,Н.Т.Кашукеев,Христов, М.П.Андреев
употребявана книга
Бистра
София
Шестзначни логаритмични таблици, Васил Пеевски Борис Иванов
употребявана книга
Бистра
София
Методическо ръководство за решаване на задачи по висша математика част 4 част 5, Колектив
употребявана книга
Бистра
София
Методическо ръководство за решаване на задачи по висша математика част 4, В.Димова Г.Караджов В.Попов А.Витанов И.Михов С.Тодорова
употребявана книга
Бистра
София
Методическо ръководство за решаване на задачи по висша математика част 3, В.Димова Г.Караджов В.Попов А.Витанов И.Михов С.Тодорова
употребявана книга
Бистра
София
Психология и педагогика на висшето военно училище, Колектив
употребявана книга
Бистра
София
The Oxford English course, Lawrence Faucett
употребявана книга
Бистра
София
Manuel de français, D. Gountcheva, Dr. Brankova, Iv. Petrov
употребявана книга
БУКРАТ
София
Теория на сигналите, Васил Халачев, Георги Стоянов
употребявана книга
Knigoland
Пазарджик
Методическо ръководство за решаване на задачи по съпротивление на материалите, Иван Кисьов, Цветан Джонов, Йордан Йорданов
употребявана книга
Knigoland
Пазарджик
Специална патологична анатомия на домашните животни, Любомир Дяков, Ангел Ангелов, Димитър Стойков
употребявана книга
Knigoland
Пазарджик
Математика. Част 1, Николай Божинов, Миряна Христова
употребявана книга
Knigoland
Пазарджик
Техническо чертане и стандартизация, П. Ангелов
употребявана книга
Knigoland
Пазарджик
Статистически формули и таблици, Арсо Манов, Георги Миковски
употребявана книга
Knigoland
Пазарджик
Ръководство за лабораторни упражнения по електрически измервания, Колектив
употребявана книга
Knigoland
Пазарджик
Технология на машиностроенето. Част 2-3, Пенко Д. Патарински
употребявана книга
Knigoland
Пазарджик
Обща епизоотология и зоопрофилактика, Тодор Илиев
употребявана книга
Knigoland
Пазарджик
Биология и болести на пчелите, Александър Тошков
употребявана книга
Knigoland
Пазарджик
Ръководство по металорежещи машини и автоматизирани системи с програмно управление, Г. Иванов, А. Найденов, Б. Скакалова
употребявана книга
Knigoland
Пазарджик
Световна икономика, Стоядин Савов
употребявана книга
Knigoland
Пазарджик
Записки на лекции по физика, Л. Цифудин
употребявана книга
Knigoland
Пазарджик
Макроикономика, Колектив
употребявана книга
Knigoland
Пазарджик
Бизнес информатика, Колектив
употребявана книга
Knigoland
Пазарджик
Учебник по фармакология, П. Николов, Д. Пасков, В. Петков
употребявана книга
Knigoland
Пазарджик
Ветеринарна анестезиология, Динко Динев, Богдан Аминков
употребявана книга
Knigoland
Пазарджик
Клинично хранене на кучета и котки, Димо Гиргинов, Франсис Калфелц
употребявана книга
Knigoland
Пазарджик
Металорежещи машини, Ст. Попов
употребявана книга
Knigoland
Пазарджик
Руднична аерохидродинамика, Тодор Стефанов, Ким Ушаков
употребявана книга
Knigoland
Пазарджик
Валути, пазари, плащания,  Иван Илиев, Братой Копринаров, Георги Маринов, Невена Станчева, Мариета Владимирова
употребявана книга
Knigoland
Пазарджик
Икономическа социология, П. Близнаков, А. Апостолов, И. Тодоров, В. Карагьозян
употребявана книга
Knigoland
Пазарджик
Ръководство за упражнения по овцевъдство, Колектив
употребявана книга
Зоя, над 30 лв. 20 % отстъпка
Асеновград
Ръководство за практически упражнения по хистология и ембриология на човека. За студенти по медицина и стоматология (Второ издание), Проф. Иван Георгиев
употребявана книга
Зоя, над 30 лв. 20 % отстъпка
Асеновград
Социална медицина. Учебник за всички профили в полувисшите медицински институти, Колектив
употребявана книга
Зоя, над 30 лв. 20 % отстъпка
Асеновград
История на медицината. Учебник за студенти по медицина и стоматология, Миладин Апостолов
употребявана книга
Зоя, над 30 лв. 20 % отстъпка
Асеновград
Физиология. Учебник за студенти по медицина и стоматология, Начо Начев, Антон Пенчев, Анна Николова, Димитър Димитров, Димчо Даскалов, Боряна Пирьова
рядка книга
Зоя, над 30 лв. 20 % отстъпка
Асеновград
Генетика и развъждане на селскостопанските животни. Учебник за студентите от Висшите селскостопански институти, Б.Ефтимов, Г.Константинов
употребявана книга
Зоя, над 30 лв. 20 % отстъпка
Асеновград
Рентгенология и радиология / Учебник за студенти по медицина, Колектив
употребявана книга
Зоя, над 30 лв. 20 % отстъпка
Асеновград
Фирмен мениджмънт, Анатолий Асенов
употребявана книга
Scriptbooks
Севлиево
Математика. Част 2: Примери и задачи , Емил Русев
употребявана книга
Scriptbooks
Севлиево
Икономика и организация на енергийното стопанство на консумативните предприятия, Х. Овчаров
употребявана книга
Scriptbooks
Севлиево
Лекционен курс по регионална икономика, Венцислав Статев
употребявана книга
Scriptbooks
Севлиево
 Стратегически маркетинг за бизнеса , Стефан Христов
употребявана книга
Scriptbooks
Севлиево
Обща икономическа теория. Част 3 , Иван Димов, Добринка Златева, Емил Димов
употребявана книга
Scriptbooks
Севлиево
Граматика на българския книжовен език , Стоян Стоянов
употребявана книга
Scriptbooks
Севлиево
Ботаника за фармацевти,  Стою Вълев
употребявана книга
Scriptbooks
Севлиево
Информатика: Теория. Текстообработка и Таблици с LibreOffice , Константин Цветков
употребявана книга
Scriptbooks
Севлиево
Ръководство за лабораторни упражнения по машинни елементи, З. Попов, С. Соколовски, Х. Михайлов
употребявана книга
Scriptbooks
Севлиево
Ръководство за курсово проектиране по теория на механизмите и машините , Петър Ценов, Добри Карадимитров, Добри Пакьов, Георги Кънчев, Иван Златинов
употребявана книга
Scriptbooks
Севлиево
Техническа механика , Кънчо Попов, Димитър Панчовски
употребявана книга
Scriptbooks
Севлиево
Решени примери по основи на електротехниката,  Самуил Фархи
употребявана книга
Scriptbooks
Севлиево
Техника на високите напрежения и електроенергетика, Иван Стоев, Георги Венков
употребявана книга
Scriptbooks
Севлиево
Електротехника. Лабораторни упражнения , З. Лазаров, И. Илиев, Д. Цветков, Ж. Ставракев
употребявана книга
Scriptbooks
Севлиево
Ръководство за лабораторни упражнения по Основи на цифровата и микропроцесорна техника. Част 2, Т. Спасова-Квайтал, Ц. Недков, Р. Кънева
употребявана книга
Scriptbooks
Севлиево
Ръководство за упражнения по теоретична механика. Част 1: Статика , И. Малчев, М. Тодоров, Г. Данов, М. Новаков
употребявана книга
Scriptbooks
Севлиево
Електротехнически материали и материалознание. Ръководство за лабораторни упражнения, Георги Венков,  Анка Жеглова
употребявана книга
Scriptbooks
Севлиево
Основи на инженерното проектиране - Ръководство за упражнения , Н. Ганева, М. Лепаров, Г. Станчев
употребявана книга
Scriptbooks
Севлиево
Математическо моделиране. Тестове, Катя Чиприянова, Маргарита Шопова, Нонка Георгиева
употребявана книга
Scriptbooks
Севлиево
Информационна промишленост и информационна инфраструктура , Мойно Мойнов
употребявана книга
Scriptbooks
Севлиево
Техника на данъчното облагане, Величко Адамов, Теодора Димитрова, Валери Ненков, Митко Петев
употребявана книга
Scriptbooks
Севлиево
Въведение в икономическите теории , Петър Петров, Петър Петков
употребявана книга
Scriptbooks
Севлиево
Основи на финансите. Том 1 , Велчо Стоянов
употребявана книга
Scriptbooks
Севлиево
Търсене по категория
Авиация книги | Автомобили и мотоциклети книги | Албум със снимки | Алкохолни напитки книги | Алпинизъм и планинарство книги | Археология книги | Астрология книги | Астрономия книги | Афоризми и сентенции книги | Басни книги | Библиография книги | Библиотека за ученика | Бизнес книги | Билки и народна медицина книги | Биология учебници | Бойни изкуства книги | Вестници | Ветеринарна медицина учебници | Влакове и локомотиви книги | Военни книги | География книги и учебници | Геология книги | Готварски и кулинарни книги | Градина книги | Гъби книги | Двуезични издания | Детски енциклопедии | Детски занимателни книжки и приказки | Детски коледни книги | Детски образователни книжки | Детско-юношески (тийн) книги | Домашни любимци книги | Драматургия (театър) книги | Евтини книги | Евтини книги в лош търговски вид | Езикознание учебници | Езотерика книги | Енциклопедии | Еротика книги | Есеистика книги | Естетика книги | Етнология и етнография книги | Журналистика и медии книги | Здраве и диети книги | Изкуство книги | Изобразително изкуство книги | Източни мъдрости книги | Икономика книги | Иманярство книги | Исторически книги (история) | Исторически романи | Йога книги | Кандидат-студенти учебници и помагала | Карти и атласи | Кино книги | Книга - игра | Книги за дома и семейството | Книги за родители | Книги с автограф | Книжки за оцветяване | Комикси | Комплект книги | Компютри, информатика книги | Кораби, морета и океани книги | Краеведска литература | Кратки форми книги | Криминални романи | Кулинарни романи | Културология книги | Литературни изследвания книги | Лов и риболов книги | Любовни романи | Любовно изкуство книги | Маркетинг, реклама и PR | Масажи книги | Масонство книги | Математика учебници | Мебели книги | Медицина учебници | Мемоари, биографии книги | Мениджмънт книги | Метеорология книги | Мистика и загадки книги | Митове и легенди книги | Мода, козметика и прически книги | Музика книги | Мюсюлманска религия | Наука за почвите книги | Научна литература | Научно-популярна литература | Нотна литература | Нумизматика книги | Образование книги | Оръжия книги | Педагогика книги | Поезия книги | Пожарна безопасност книги | Политика, политология, социология книги | Полиция, разузнаване и сигурност книги | Поредица Библиотека галактика | Поредица Златната колекция XIX век | Поредица Златната колекция XX век | Поредица Преживяно книги | Поредица Световна класика | Правна литература | Приключенска литература | Приложна психология книги | Психология книги | Публицистика, документалистика и мемоари книги | Пчеларство книги | Пъзели | Първо издание книги | Пътеписи книги | Разкази книги | Религия книги | Речници и разговорници | Романи | Самоусъвършенстване книги | Сеизмология книги | Селско стопанство книги | Спелеология книги | Списания | Списък с книги за лятно четене | Спорт книги | Справочници книги | Старопечатни книги | Строителство, архитектура, геодезия учебници | Счетоводство и данъци книги | Театрознание книги | Тетрадки | Техническа литература | Трилъри книги | Туризъм и туристически пътеводител книги | Ужаси книги | Учебници за ВУЗ | Учебници за техникуми | Учебници и помагала за 1. Клас | Учебници и помагала за 10. Клас | Учебници и помагала за 11. Клас | Учебници и помагала за 12. Клас | Учебници и помагала за 2. Клас | Учебници и помагала за 3. Клас | Учебници и помагала за 4. Клас | Учебници и помагала за 5. Клас | Учебници и помагала за 6. Клас | Учебници и помагала за 7. Клас | Учебници и помагала за 8. Клас | Учебници и помагала за 9. Клас | Учебници и помагала за детска градина | Фантастика и фентъзи книги | Физика учебници | Филателия книги | Философия книги | Финанси книги | Фитнес книги | Фолклор книги | Фотография книги | Футбол Книги | Фън Шуй книги | Химия Учебници | Хитлер и Третия райх книги | Хоби и свободно време книги | Хомеопатия Книги | Хранително-вкусова промишленост книги | Християнска религия книги | Художествена литература | Хумор и сатира книги | Чиклит (дамски) книги | Чуждоезиково обучение учебници | Шахмат книги | Шев и кройка книги
Търсене по език
английски | български | италиански | немски | руски | френски | чужд език
За контакти с Evtiniknigi.com
За нас      Общи условия      Политика за защита на личните данни