Правна литература
www.evtiniknigi.com
  0.00 лв.
Home
Редки книги
Нови книги
Намалени нови книги
Употребявани книги
Антикварни книги
Купувам книги
Добави книга
Евтини Книги във Фейсбук
Ваучер

Правна литература

Българско гражданско процесуално право. Десето преработено и допълнение, Живко Сталев; Анелия Мингова; Валентина Попова; Огнян Стамболиев; Ружа Иванова
нова книга
Евтини книги - При поръчка на десет или повече книги ползвате 30% отстъпка
София
 Съдебна практика на Върховния съд на Република България. Гражданска колегия 1989 и 1990 г.,
употребявана книга
Евтини книги - При поръчка на десет или повече книги ползвате 30% отстъпка
София
Коментар на Търговския закон. Книга 1: Чл. 1-112,
употребявана книга
Евтини книги - При поръчка на десет или повече книги ползвате 30% отстъпка
София
Съдебна практика на Върховния съд на НР България. Гражданска колегия 1970,
употребявана книга
Евтини книги - При поръчка на десет или повече книги ползвате 30% отстъпка
София
Съдебна практика на Върховния съд на НР България. Гражданска колегия 1969,
употребявана книга
Евтини книги - При поръчка на десет или повече книги ползвате 30% отстъпка
София
Основи на гражданското право, Георги Боянов
нова книга
Евтини книги - При поръчка на десет или повече книги ползвате 30% отстъпка
София
Семейно право на Народна Република България, Лиляна Ненова
употребявана книга
Евтини книги - При поръчка на десет или повече книги ползвате 30% отстъпка
София
Криминалистика. Методика на разследване на отделните видове престъпления, Иван Вакарелски
употребявана книга
Евтини книги - При поръчка на десет или повече книги ползвате 30% отстъпка
София
Философия на правото. Учебно помагало, Георги Бойчев
употребявана книга
Евтини книги - При поръчка на десет или повече книги ползвате 30% отстъпка
София
Основните права на гражданите в Народна република България и тяхната правна защита, Велко Вълканов
употребявана книга
Евтини книги - При поръчка на десет или повече книги ползвате 30% отстъпка
София
Акционерната собственост в преходната икономика, Митко Димитров
преоценена нова книга
Евтини книги - При поръчка на десет или повече книги ползвате 30% отстъпка
София
Съдебна археология. Кратък учебен курс, Илиян Боянов
нова книга
Евтини книги - При поръчка на десет или повече книги ползвате 30% отстъпка
София
Административен процес, Кино Лазаров
употребявана книга
Евтини книги - При поръчка на десет или повече книги ползвате 30% отстъпка
София
Нормативни материали по пенсиите, Александър Минчев, Богомил Налбантов, Кръстю Марков
употребявана книга
Евтини книги - При поръчка на десет или повече книги ползвате 30% отстъпка
София
Справочник по законодателството на Народна Република България, Любен Димитров
употребявана книга
Евтини книги - При поръчка на десет или повече книги ползвате 30% отстъпка
София
Дружество с ограничена отговорност, Григор Григоров
употребявана книга
Евтини книги - При поръчка на десет или повече книги ползвате 30% отстъпка
София
Как да създадем частна фирма, Сборник
употребявана книга
Евтини книги - При поръчка на десет или повече книги ползвате 30% отстъпка
София
Моделиране на договорните отношения между социалистическите организации,  Асен Асенов Катанджиев
употребявана книга
Евтини книги - При поръчка на десет или повече книги ползвате 30% отстъпка
София
Адвокатски преглед. Брой 3 / 2021,
употребявана книга
Евтини книги - При поръчка на десет или повече книги ползвате 30% отстъпка
София
Общество и право. Бр. 4 / 2022,
употребявана книга
Евтини книги - При поръчка на десет или повече книги ползвате 30% отстъпка
София
 Общество и право. Бр. 2 / 2010,
употребявана книга
Евтини книги - При поръчка на десет или повече книги ползвате 30% отстъпка
София
Учебник по обща теория на правото. Том 1-2, Венелин Ганев
рядка книга
Евтини книги - При поръчка на десет или повече книги ползвате 30% отстъпка
София
Административно право на Народна република България. Обща част, А. Ангелов, И. Дерменджиев, Д. Костадинов
рядка книга
Евтини книги - При поръчка на десет или повече книги ползвате 30% отстъпка
София
Сборникъ на закони правилници и др. по бюджета, отчетностьта и предприятията,
антикварна книга
Евтини книги - При поръчка на десет или повече книги ползвате 30% отстъпка
София
Уволнение по безвиновни основания, Васил Мръчков
рядка книга
Евтини книги - При поръчка на десет или повече книги ползвате 30% отстъпка
София
Източници на международното частно право. Том 1: Съдържащ норми относно граждански, търговски, облигационни и транспортни правоотношения с международен елемент, Ева Касева
нова книга
Евтини книги - При поръчка на десет или повече книги ползвате 30% отстъпка
София
Право и информация в съвременния свят, Орлин Радев
употребявана книга
Евтини книги - При поръчка на десет или повече книги ползвате 30% отстъпка
София
Политики и практики за сигурност,
употребявана книга
Евтини книги - При поръчка на десет или повече книги ползвате 30% отстъпка
София
Завещанието в българското наследствено право, Цанка Цанкова
употребявана книга
Евтини книги - При поръчка на десет или повече книги ползвате 30% отстъпка
София
История на българското право, Стефан С. Бобчев
рядка книга
Евтини книги - При поръчка на десет или повече книги ползвате 30% отстъпка
София
Търговски закон,
употребявана книга
Евтини книги - При поръчка на десет или повече книги ползвате 30% отстъпка
София
Сборник граждански закони,
употребявана книга
Евтини книги - При поръчка на десет или повече книги ползвате 30% отстъпка
София
Данъчно право, Петко Стоянов
употребявана книга
Евтини книги - При поръчка на десет или повече книги ползвате 30% отстъпка
София
Как да регистрираме, преобразуваме, прекратим дейността на...,
употребявана книга
Евтини книги - При поръчка на десет или повече книги ползвате 30% отстъпка
София
Съдебна практика на Върховния съд на НР България. Гражданска колегия 1973,
употребявана книга
Евтини книги - При поръчка на десет или повече книги ползвате 30% отстъпка
София
Съдебна практика на Върховния съд на НР България. Гражданска колегия 1978,
употребявана книга
Евтини книги - При поръчка на десет или повече книги ползвате 30% отстъпка
София
Административно право на Народна република България. Обща част, П. Стайнов, А. С. Ангелов
рядка книга
Евтини книги - При поръчка на десет или повече книги ползвате 30% отстъпка
София
Административно право: Специална част, Георги Константинов, Иван Дерменджиев, Александър Воденичаров
употребявана книга
Евтини книги - При поръчка на десет или повече книги ползвате 30% отстъпка
София
Морско право. Учебник за техникумите по корабостроене и корабоплаване и ССУМОР, Владимир Досев
употребявана книга
Евтини книги - При поръчка на десет или повече книги ползвате 30% отстъпка
София
Договор за застраховка Живот в случай на смърт в полза на трето лице, Мария Вълканова
употребявана книга
Евтини книги - При поръчка на десет или повече книги ползвате 30% отстъпка
София
Съдебна практика по тълкуване на конвенцията от 1924 г. за коносаментите в първоначалната и редакция (Хагските правила) и в редакцията според протоколите от 1968 и 1979 г. за изменението и допълнението и (Хагско-Висбийските правила), Иван Владимиров
употребявана книга
Евтини книги - При поръчка на десет или повече книги ползвате 30% отстъпка
София
Договор за ЕО. Договор за ЕС. Съдебна практика,
употребявана книга
Евтини книги - При поръчка на десет или повече книги ползвате 30% отстъпка
София
Нормативна основа на банковото право в Република България, Петър Цанков
употребявана книга
Евтини книги - При поръчка на десет или повече книги ползвате 30% отстъпка
София
Българско обичайно право, Димитър Маринов
преоценена нова книга
Евтини книги - При поръчка на десет или повече книги ползвате 30% отстъпка
София
Наказателно право, Никола Долапчиев
нова книга
Евтини книги - При поръчка на десет или повече книги ползвате 30% отстъпка
София
Криминалистика. Полицейско разследване. Доказателства, Ангел Биков
употребявана книга
Евтини книги - При поръчка на десет или повече книги ползвате 30% отстъпка
София
Събиране на парични вземания. Наръчник, Стефан Стефанов
употребявана книга
Евтини книги - При поръчка на десет или повече книги ползвате 30% отстъпка
София
Обща теория на правото, Димитър Радев
употребявана книга
Евтини книги - При поръчка на десет или повече книги ползвате 30% отстъпка
София
Облигационно право. Кратък курс, Александър Кожухаров
употребявана книга
Евтини книги - При поръчка на десет или повече книги ползвате 30% отстъпка
София
Административно право: Специална част, Георги Константинов, Иван Дерменджиев, Александър Воденичаров
употребявана книга
Евтини книги - При поръчка на десет или повече книги ползвате 30% отстъпка
София
Държавно управление и администрация, Павел Павлов, Светла Михалева
употребявана книга
Евтини книги - При поръчка на десет или повече книги ползвате 30% отстъпка
София
Административен процес, Кино Лазаров
употребявана книга
Евтини книги - При поръчка на десет или повече книги ползвате 30% отстъпка
София
Семеен кодекс,
употребявана книга
Евтини книги - При поръчка на десет или повече книги ползвате 30% отстъпка
София
Наказателноправни науки. Част 2, Атанас Атанасов
рядка книга
Евтини книги - При поръчка на десет или повече книги ползвате 30% отстъпка
София
Наръчник на синдикалиста по договаряне на работната заплата,
употребявана книга
Евтини книги - При поръчка на десет или повече книги ползвате 30% отстъпка
София
Основи на правото. Второ преработено и допълнено издание, Христина Балабанова, Златка Сукарева, Георги Боянов, Любен Корнезов, Димитър Радев, Симеон Тасев
рядка книга
Евтини книги - При поръчка на десет или повече книги ползвате 30% отстъпка
София
Конституционно право. Сборник с нормативни актове,
рядка книга
Евтини книги - При поръчка на десет или повече книги ползвате 30% отстъпка
София
Престъпления срещу личността, извършени при професионална непредпазливост, Невена Русева
употребявана книга
Евтини книги - При поръчка на десет или повече книги ползвате 30% отстъпка
София
Правна действителност и правен ред, Димитър Радев
употребявана книга
Евтини книги - При поръчка на десет или повече книги ползвате 30% отстъпка
София
Търговско право. Казуси. Съдебна практика,  Жана Колева
употребявана книга
Евтини книги - При поръчка на десет или повече книги ползвате 30% отстъпка
София
 Актуални въпроси в нотариалната дейност или Поглед от другата страна, Людмила Тенева
рядка книга
Евтини книги - При поръчка на десет или повече книги ползвате 30% отстъпка
София
Сервитутните права според българското законодателство, Стоян Ставру
употребявана книга
Евтини книги - При поръчка на десет или повече книги ползвате 30% отстъпка
София
Сборник закони, правилници и други нормативни документи за горите. Том 3,
употребявана книга
Евтини книги - При поръчка на десет или повече книги ползвате 30% отстъпка
София
Закон за пенсиите на служителите при държавните изборните учреждения,
антикварна книга
Евтини книги - При поръчка на десет или повече книги ползвате 30% отстъпка
София
Обща теория на правото, Жан Луи Бержел
рядка книга
Евтини книги - При поръчка на десет или повече книги ползвате 30% отстъпка
София
Право на Европейския съюз, Орлин Борисов
употребявана книга
Евтини книги - При поръчка на десет или повече книги ползвате 30% отстъпка
София
Българско застрахователно право, Поля Голева
рядка книга
Евтини книги - При поръчка на десет или повече книги ползвате 30% отстъпка
София
Сборник закони, правилници и други нормативни документи за горите,
употребявана книга
Евтини книги - При поръчка на десет или повече книги ползвате 30% отстъпка
София
Облигационно право. Част 1: Общо учение за облигацията, Иван Апостолов
рядка книга
Евтини книги - При поръчка на десет или повече книги ползвате 30% отстъпка
София
Търговски закон. Практически коментар, Росен Русков
употребявана книга
Евтини книги - При поръчка на десет или повече книги ползвате 30% отстъпка
София
Кошмарът след престъплението. 10 прокурорски дела, Люлин Матев
употребявана книга
Евтини книги - При поръчка на десет или повече книги ползвате 30% отстъпка
София
Частноправни хипотези по търговско право, Марио Бобатинов
употребявана книга
Евтини книги - При поръчка на десет или повече книги ползвате 30% отстъпка
София
Всеобща декларация за правата на човека,
употребявана книга
Евтини книги - При поръчка на десет или повече книги ползвате 30% отстъпка
София
Философия на правото. Учебно помагало, Георги Бойчев
употребявана книга
Евтини книги - При поръчка на десет или повече книги ползвате 30% отстъпка
София
Защита на класифицираната информация , Георги Петришки
рядка книга
Евтини книги - При поръчка на десет или повече книги ползвате 30% отстъпка
София
Отпуските. Част 2: Отпуски по болест. Отпуски за майчинство, Гошо Мушкаров
рядка книга
Евтини книги - При поръчка на десет или повече книги ползвате 30% отстъпка
София
Авторско право,
употребявана книга
Евтини книги - При поръчка на десет или повече книги ползвате 30% отстъпка
София
Закон за нотариусите и нотариалната дейност,
употребявана книга
Евтини книги - При поръчка на десет или повече книги ползвате 30% отстъпка
София
Правилник за администрацията на Върховния административен съд,
употребявана книга
Евтини книги - При поръчка на десет или повече книги ползвате 30% отстъпка
София
Особени залози,
употребявана книга
Евтини книги - При поръчка на десет или повече книги ползвате 30% отстъпка
София
Търсене по категория
Авиация книги | Автомобили и мотоциклети книги | Албум със снимки | Алкохолни напитки книги | Алпинизъм и планинарство книги | Археология книги | Астрология книги | Астрономия книги | Афоризми и сентенции книги | Басни книги | Библиография книги | Библиотека за ученика | Бизнес книги | Билки и народна медицина книги | Биология учебници | Бойни изкуства книги | Вестници | Ветеринарна медицина учебници | Влакове и локомотиви книги | Военни книги | География книги и учебници | Геология книги | Готварски и кулинарни книги | Градина книги | Гъби книги | Двуезични издания | Детски енциклопедии | Детски занимателни книжки и приказки | Детски коледни книги | Детски образователни книжки | Детско-юношески (тийн) книги | Домашни любимци книги | Драматургия (театър) книги | Евтини книги | Евтини книги в лош търговски вид | Езикознание учебници | Езотерика книги | Енциклопедии | Еротика книги | Есеистика книги | Естетика книги | Етнология и етнография книги | Журналистика и медии книги | Здраве и диети книги | Изкуство книги | Изобразително изкуство книги | Източни мъдрости книги | Икономика книги | Иманярство книги | Ислямска религия книги | Исторически книги (история) | Исторически романи | Йога книги | Кандидат-студенти учебници и помагала | Карти и атласи | Кино книги | Книга - игра | Книги за дома и семейството | Книги за родители | Книги с автограф | Книжки за оцветяване | Комикси | Комплект книги | Компютри, информатика книги | Кораби, морета и океани книги | Краеведска литература | Кратки форми книги | Криминални романи | Кулинарни романи | Културология книги | Литературни изследвания книги | Лов и риболов книги | Любовни романи | Любовно изкуство книги | Маркетинг, реклама и PR | Масажи книги | Масонство книги | Математика учебници | Мебели и дърводелство книги | Медицина учебници | Мемоари, биографии книги | Мениджмънт книги | Метеорология книги | Мистика и загадки книги | Митове и легенди книги | Мода, козметика и прически книги | Музика книги | Наука за почвите книги | Научна литература | Научно-популярна литература | Нотна литература | Нумизматика книги | Образование книги | Оръжия книги | Педагогика книги | Повести | Поезия книги | Пожарна безопасност книги | Полезни изкопаеми книги | Политика, политология, социология книги | Полиция, разузнаване и сигурност книги | Поредица Библиотека галактика | Поредица Златната колекция XIX век | Поредица Златната колекция XX век | Поредица Преживяно книги | Поредица Световна класика | Правна литература | Приключенска литература | Приложна психология книги | Психология книги | Публицистика, документалистика и мемоари книги | Пчеларство книги | Пъзели | Първо издание книги | Пътеписи книги | Разкази книги | Религия книги | Речници и разговорници | Романи | Самоусъвършенстване книги | Сеизмология книги | Селско и горско стопанство книги | Скъпоценни камъни и минерали книги | Спелеология книги | Списания | Списък с книги за лятно четене | Спорт книги | Справочници книги | Старопечатни книги | Строителство, архитектура, геодезия учебници | Счетоводство и данъци книги | Театрознание книги | Текстилна промишленост книги | Тетрадки | Техническа литература | Трилъри книги | Туризъм и туристически пътеводител книги | Ужаси книги | Учебници за ВУЗ | Учебници за техникуми | Учебници и помагала за 1. Клас | Учебници и помагала за 10. Клас | Учебници и помагала за 11. Клас | Учебници и помагала за 12. Клас | Учебници и помагала за 2. Клас | Учебници и помагала за 3. Клас | Учебници и помагала за 4. Клас | Учебници и помагала за 5. Клас | Учебници и помагала за 6. Клас | Учебници и помагала за 7. Клас | Учебници и помагала за 8. Клас | Учебници и помагала за 9. Клас | Учебници и помагала за детска градина | Фантастика и фентъзи книги | Физика учебници | Филателия книги | Философия книги | Финанси книги | Фитнес книги | Фолклор книги | Фотография книги | Футбол Книги | Фън Шуй книги | Химия Учебници | Хитлер и Третия райх книги | Хоби и свободно време книги | Хомеопатия Книги | Хранително-вкусова промишленост книги | Християнска религия книги | Художествена литература | Хумор и сатира книги | Чиклит (дамски) книги | Чуждоезиково обучение учебници | Шахмат книги | Шев и кройка книги | Ясновидство и гадания книги
Търсене по език
английски | български | македонски | немски | полски | руски | турски | френски | чужд език
За контакти с Evtiniknigi.com
За нас      Общи условия      Политика за защита на личните данни