,
www.evtiniknigi.com
  0.00 лв.
Home
Редки книги
Нови книги
Намалени нови книги
Употребявани книги
Антикварни книги
Купувам книги
Добави книга
Евтини Книги във Фейсбук
Ваучер

Правна литература

Наръчник на синдикалиста по договаряне на работната заплата,
употребявана книга
Книги - при покупка на 10 или повече книги получавате 30% отстъпка
София
Основи на правото. Второ преработено и допълнено издание, Христина Балабанова, Златка Сукарева, Георги Боянов, Любен Корнезов, Димитър Радев, Симеон Тасев
рядка книга
Книги - при покупка на 10 или повече книги получавате 30% отстъпка
София
Конституционно право. Сборник с нормативни актове,
рядка книга
Книги - при покупка на 10 или повече книги получавате 30% отстъпка
София
Право и модерност, Иво Христов
употребявана книга
Книги - при покупка на 10 или повече книги получавате 30% отстъпка
София
Престъпления срещу личността, извършени при професионална непредпазливост, Невена Русева
употребявана книга
Книги - при покупка на 10 или повече книги получавате 30% отстъпка
София
Правна действителност и правен ред, Димитър Радев
употребявана книга
Книги - при покупка на 10 или повече книги получавате 30% отстъпка
София
Дискриминация, основана на генетични характеристики. Наръчник, Мариела Деливерска
употребявана книга
Книги - при покупка на 10 или повече книги получавате 30% отстъпка
София
Теория на правото, Тенчо Колев
употребявана книга
Книги - при покупка на 10 или повече книги получавате 30% отстъпка
София
Основи на правото. Учебно помагало,
употребявана книга
Книги - при покупка на 10 или повече книги получавате 30% отстъпка
София
История на българската феодална държава и право, Михаил Андреев, Фани Милкова
употребявана книга
Книги - при покупка на 10 или повече книги получавате 30% отстъпка
София
История на българската буржоазна държава и право 1878-1917, Михаил Андреев
употребявана книга
Книги - при покупка на 10 или повече книги получавате 30% отстъпка
София
Търговско право. Казуси. Съдебна практика,  Жана Колева
употребявана книга
Книги - при покупка на 10 или повече книги получавате 30% отстъпка
София
Тероризъм: Политически и правни апекти, Тодор Трифонов
употребявана книга
Книги - при покупка на 10 или повече книги получавате 30% отстъпка
София
 Актуални въпроси в нотариалната дейност или Поглед от другата страна, Людмила Тенева
рядка книга
Книги - при покупка на 10 или повече книги получавате 30% отстъпка
София
Сервитутните права според българското законодателство, Стоян Ставру
употребявана книга
Книги - при покупка на 10 или повече книги получавате 30% отстъпка
София
Публична продан чрез частен съдебен изпълнител, Димитър Иванов
употребявана книга
Книги - при покупка на 10 или повече книги получавате 30% отстъпка
София
Сборник закони, правилници и други нормативни документи за горите. Том 3,
употребявана книга
Книги - при покупка на 10 или повече книги получавате 30% отстъпка
София
Закон за пенсиите на служителите при държавните изборните учреждения,
антикварна книга
Книги - при покупка на 10 или повече книги получавате 30% отстъпка
София
Конституционно право на Република България. Книга 2: Събрани актове,
употребявана книга
Книги - при покупка на 10 или повече книги получавате 30% отстъпка
София
Обща теория на правото, Жан Луи Бержел
рядка книга
Книги - при покупка на 10 или повече книги получавате 30% отстъпка
София
Право на Европейския съюз, Орлин Борисов
употребявана книга
Книги - при покупка на 10 или повече книги получавате 30% отстъпка
София
Вещно право, Александър Джеров
употребявана книга
Книги - при покупка на 10 или повече книги получавате 30% отстъпка
София
Гражданско право. Книга 1 Обща част, Александър Джеров
употребявана книга
Книги - при покупка на 10 или повече книги получавате 30% отстъпка
София
Учебник по търговско право. Част 1, Емил Златарев, Веселин Христофоров
употребявана книга
Книги - при покупка на 10 или повече книги получавате 30% отстъпка
София
Българско застрахователно право, Поля Голева
рядка книга
Книги - при покупка на 10 или повече книги получавате 30% отстъпка
София
Сборник закони, правилници и други нормативни документи за горите,
употребявана книга
Книги - при покупка на 10 или повече книги получавате 30% отстъпка
София
Облигационно право. Част 1: Общо учение за облигацията, Иван Апостолов
рядка книга
Книги - при покупка на 10 или повече книги получавате 30% отстъпка
София
Закон за лова и опазване на дивеча,
употребявана книга
Книги - при покупка на 10 или повече книги получавате 30% отстъпка
София
Ново вещно право, Петко Венедиков
употребявана книга
Книги - при покупка на 10 или повече книги получавате 30% отстъпка
София
Закон за задълженията и договорите. Том 1-2: Текст, съдебна практика, литература и коментар, Людмил Цачев
рядка книга
Книги - при покупка на 10 или повече книги получавате 30% отстъпка
София
Собственост и наемни отношения,
употребявана книга
Книги - при покупка на 10 или повече книги получавате 30% отстъпка
София
Търговски закон. Практически коментар, Росен Русков
употребявана книга
Книги - при покупка на 10 или повече книги получавате 30% отстъпка
София
Прекратяване на трудовия договор без предизвестие, Николай Стоянов
употребявана книга
Книги - при покупка на 10 или повече книги получавате 30% отстъпка
София
Кошмарът след престъплението. 10 прокурорски дела, Люлин Матев
употребявана книга
Книги - при покупка на 10 или повече книги получавате 30% отстъпка
София
Облигационно право. Книга 1, Александър Кожухаров
употребявана книга
Книги - при покупка на 10 или повече книги получавате 30% отстъпка
София
Граждански процесуален кодекс. Текст, съдебна практика, литература,
употребявана книга
Книги - при покупка на 10 или повече книги получавате 30% отстъпка
София
Планово изграждане на населените места, Колектив
употребявана книга
Книги - при покупка на 10 или повече книги получавате 30% отстъпка
София
Аграрно-промишлено право, Ангел Томов Шишков
употребявана книга
Книги - при покупка на 10 или повече книги получавате 30% отстъпка
София
Частноправни хипотези по търговско право, Марио Бобатинов
употребявана книга
Книги - при покупка на 10 или повече книги получавате 30% отстъпка
София
Всеобща декларация за правата на човека,
употребявана книга
Книги - при покупка на 10 или повече книги получавате 30% отстъпка
София
Философия на правото. Учебно помагало, Георги Бойчев
употребявана книга
Книги - при покупка на 10 или повече книги получавате 30% отстъпка
София
Търговско право. Част 1 и 3, Емил Златарев, Веселин Христофоров
употребявана книга
Книги - при покупка на 10 или повече книги получавате 30% отстъпка
София
Осигурително право на Република България. Нормативни актове, Никола Йосифов
употребявана книга
Книги - при покупка на 10 или повече книги получавате 30% отстъпка
София
Граждански процесуален кодекс. Текст и съдебна практика, Людмил Цачев, Владимир Цачев
употребявана книга
Книги - при покупка на 10 или повече книги получавате 30% отстъпка
София
Защита на класифицираната информация , Георги Петришки
рядка книга
Книги - при покупка на 10 или повече книги получавате 30% отстъпка
София
Отпуските. Част 2: Отпуски по болест. Отпуски за майчинство, Гошо Мушкаров
рядка книга
Книги - при покупка на 10 или повече книги получавате 30% отстъпка
София
Авторско право,
употребявана книга
Книги - при покупка на 10 или повече книги получавате 30% отстъпка
София
Права и процедури при неработоспособност, инвалидност, професионално заболяване. Трудова медицина,
употребявана книга
Книги - при покупка на 10 или повече книги получавате 30% отстъпка
София
Делба на съсобственост, Симеон Тасев
употребявана книга
Книги - при покупка на 10 или повече книги получавате 30% отстъпка
София
Закон за нотариусите и нотариалната дейност,
употребявана книга
Книги - при покупка на 10 или повече книги получавате 30% отстъпка
София
Правилник за администрацията на Върховния административен съд,
употребявана книга
Книги - при покупка на 10 или повече книги получавате 30% отстъпка
София
Особени залози,
употребявана книга
Книги - при покупка на 10 или повече книги получавате 30% отстъпка
София
Креативно изразяване. Въведение в авторското и сродните му права за малки и средни предприятия,
употребявана книга
Книги - при покупка на 10 или повече книги получавате 30% отстъпка
София
Да изобретиш бъдещето. Въведение в патентите за малките и средни предприятия,
употребявана книга
Книги - при покупка на 10 или повече книги получавате 30% отстъпка
София
Замяната и българското гражданско право, Люба Панайотова-Чалъкова
употребявана книга
Книги - при покупка на 10 или повече книги получавате 30% отстъпка
София
Разследване на престъпления против интелектуалната собственост. Разследване на престъпления, свързани с културноисторически ценности,  Проф. Радостин Беленски
рядка книга
Книги - при покупка на 10 или повече книги получавате 30% отстъпка
София
Съдебна реторика, Петър Корнажев
употребявана книга
Книги - при покупка на 10 или повече книги получавате 30% отстъпка
София
Облигационно право. Кратък курс, Александър Кожухаров
употребявана книга
Книги - при покупка на 10 или повече книги получавате 30% отстъпка
София
Административно право: Специална част, Георги Константинов, Иван Дерменджиев, Александър Воденичаров
употребявана книга
Книги - при покупка на 10 или повече книги получавате 30% отстъпка
София
Актуални проблеми на трудовото и осигурителното право. Том 6, Красимира Средкова
рядка книга
Книги - при покупка на 10 или повече книги получавате 30% отстъпка
София
Наказателноправни науки. Част 2, Атанас Атанасов
рядка книга
Книги - при покупка на 10 или повече книги получавате 30% отстъпка
София
Граждански процесуален кодекс,
рядка книга
Книги - при покупка на 10 или повече книги получавате 30% отстъпка
София
Семеен кодекс,
употребявана книга
Книги - при покупка на 10 или повече книги получавате 30% отстъпка
София
Сравнително конституционно право, Евгени Танчев, Мартин Белов
рядка книга
Книги - при покупка на 10 или повече книги получавате 30% отстъпка
София
Административен процес, Кино Лазаров
употребявана книга
Книги - при покупка на 10 или повече книги получавате 30% отстъпка
София
Съдебни експертизи. Нормативна уредба, съдебна практика, Веселин Вучков
рядка книга
Книги - при покупка на 10 или повече книги получавате 30% отстъпка
София
Наказателно право. Компендиум, Веселин Каракашев
употребявана книга
Книги - при покупка на 10 или повече книги получавате 30% отстъпка
София
Криминалистика, Цеко Цеков
употребявана книга
Книги - при покупка на 10 или повече книги получавате 30% отстъпка
София
Онтология на правото, Димитър Радев
рядка книга
Книги - при покупка на 10 или повече книги получавате 30% отстъпка
София
Наказателен кодекс III/2021 - сборник нормативни актове,
употребявана книга
Книги - при покупка на 10 или повече книги получавате 30% отстъпка
София
Криминалистика. Полицейско разследване. Доказателства, Ангел Биков
употребявана книга
Книги - при покупка на 10 или повече книги получавате 30% отстъпка
София
Отговорност на държавата и общините за вреди. Административноправни аспекти,  Стефан Радев
рядка книга
Книги - при покупка на 10 или повече книги получавате 30% отстъпка
София
Английско-български юридически речник, Христо Данов
употребявана книга
Книги - при покупка на 10 или повече книги получавате 30% отстъпка
София
Граждански процесуален кодекс. Текст, съдебна практика, литература, Сборник
употребявана книга
Книги - при покупка на 10 или повече книги получавате 30% отстъпка
София
Конституция на Република България, Нено Неновски
употребявана книга
Книги - при покупка на 10 или повече книги получавате 30% отстъпка
София
История на политическите и правните идеи, Тодор Недев
рядка книга
Книги - при покупка на 10 или повече книги получавате 30% отстъпка
София
Конституциите по света: Швейцария, Австрия, Япония, Холандия, Португалия,
рядка книга
Книги - при покупка на 10 или повече книги получавате 30% отстъпка
София
 Конституционно право. Част 1, Стефан Баламезов
рядка книга
Книги - при покупка на 10 или повече книги получавате 30% отстъпка
София
Разследване на престъпления против паричната и кредитната система; Разследване на престъпления против финансовата, данъчната и осигурителната системи. Изпиране на пари, Проф. Радостин Беленски
рядка книга
Книги - при покупка на 10 или повече книги получавате 30% отстъпка
София
Гаранциите по НПК за защита на личните данни и на класифицираната информация, Маргарита Чинова; Малена Филипова
рядка книга
Книги - при покупка на 10 или повече книги получавате 30% отстъпка
София
Търсене по категория
Авиация книги | Автомобили и мотоциклети книги | Албум със снимки | Алкохолни напитки книги | Алпинизъм и планинарство книги | Археология книги | Астрология книги | Астрономия книги | Афоризми и сентенции книги | Басни книги | Библиография книги | Библиотека за ученика | Бизнес книги | Билки и народна медицина книги | Биология учебници | Бойни изкуства книги | Вестници | Ветеринарна медицина учебници | Влакове и локомотиви книги | Военни книги | География книги и учебници | Геология книги | Готварски и кулинарни книги | Градина книги | Гъби книги | Двуезични издания | Детски енциклопедии | Детски занимателни книжки и приказки | Детски коледни книги | Детски образователни книжки | Детско-юношески (тийн) книги | Домашни любимци книги | Драматургия (театър) книги | Евтини книги | Евтини книги в лош търговски вид | Езикознание учебници | Езотерика книги | Енциклопедии | Еротика книги | Есеистика книги | Естетика книги | Етнология и етнография книги | Журналистика и медии книги | Здраве и диети книги | Изкуство книги | Изобразително изкуство книги | Източни мъдрости книги | Икономика книги | Иманярство книги | Ислямска религия книги | Исторически книги (история) | Исторически романи | Йога книги | Кандидат-студенти учебници и помагала | Карти и атласи | Кино книги | Книга - игра | Книги за дома и семейството | Книги за родители | Книги с автограф | Книжки за оцветяване | Комикси | Комплект книги | Компютри, информатика книги | Кораби, морета и океани книги | Краеведска литература | Кратки форми книги | Криминални романи | Кулинарни романи | Културология книги | Литературни изследвания книги | Лов и риболов книги | Любовни романи | Любовно изкуство книги | Маркетинг, реклама и PR | Масажи книги | Масонство книги | Математика учебници | Мебели книги | Медицина учебници | Мемоари, биографии книги | Мениджмънт книги | Метеорология книги | Мистика и загадки книги | Митове и легенди книги | Мода, козметика и прически книги | Музика книги | Наука за почвите книги | Научна литература | Научно-популярна литература | Нотна литература | Нумизматика книги | Образование книги | Оръжия книги | Педагогика книги | Поезия книги | Пожарна безопасност книги | Политика, политология, социология книги | Полиция, разузнаване и сигурност книги | Поредица Библиотека галактика | Поредица Златната колекция XIX век | Поредица Златната колекция XX век | Поредица Преживяно книги | Поредица Световна класика | Правна литература | Приключенска литература | Приложна психология книги | Психология книги | Публицистика, документалистика и мемоари книги | Пчеларство книги | Пъзели | Първо издание книги | Пътеписи книги | Разкази книги | Религия книги | Речници и разговорници | Романи | Самоусъвършенстване книги | Сеизмология книги | Селско и горско стопанство книги | Спелеология книги | Списания | Списък с книги за лятно четене | Спорт книги | Справочници книги | Старопечатни книги | Строителство, архитектура, геодезия учебници | Счетоводство и данъци книги | Театрознание книги | Текстилна промишленост книги | Тетрадки | Техническа литература | Трилъри книги | Туризъм и туристически пътеводител книги | Ужаси книги | Учебници за ВУЗ | Учебници за техникуми | Учебници и помагала за 1. Клас | Учебници и помагала за 10. Клас | Учебници и помагала за 11. Клас | Учебници и помагала за 12. Клас | Учебници и помагала за 2. Клас | Учебници и помагала за 3. Клас | Учебници и помагала за 4. Клас | Учебници и помагала за 5. Клас | Учебници и помагала за 6. Клас | Учебници и помагала за 7. Клас | Учебници и помагала за 8. Клас | Учебници и помагала за 9. Клас | Учебници и помагала за детска градина | Фантастика и фентъзи книги | Физика учебници | Филателия книги | Философия книги | Финанси книги | Фитнес книги | Фолклор книги | Фотография книги | Футбол Книги | Фън Шуй книги | Химия Учебници | Хитлер и Третия райх книги | Хоби и свободно време книги | Хомеопатия Книги | Хранително-вкусова промишленост книги | Християнска религия книги | Художествена литература | Хумор и сатира книги | Чиклит (дамски) книги | Чуждоезиково обучение учебници | Шахмат книги | Шев и кройка книги | Ясновидство и гадания книги
Търсене по език
английски | български | македонски | немски | полски | руски | турски | френски | чужд език
За контакти с Evtiniknigi.com
За нас      Общи условия      Политика за защита на личните данни