,
www.evtiniknigi.com
  0.00 лв.
Home
Редки книги
Нови книги
Преоценени нови книги
Употребявани книги
Антикварни книги
Купувам книги
Добави книга
Евтини Книги във Фейсбук

Правна литература

Финансово право, Страшимир Кучев
рядка книга
Евтини книги
София
Престъпления против избирателното право.: Методика за разследване,
рядка книга
Евтини книги
София
Версии при разследването,  Евгения Коцева-Владимирова
рядка книга
Евтини книги
София
Уводъ въ философия на правото. Томъ 2: Кризисъ въ съвременото правосъзнание, П. Новгородцев
рядка книга
Евтини книги
София
Международни договори на България. Том 1-4,
рядка книга
Евтини книги
София
Дружествени спорове и съдебни производства по Закона за търговския регистър, Нели Маданска; Бистра Николова
рядка книга
Евтини книги
София
Разследване на престъпленията. Тероризъм и трафик на хора,
рядка книга
Евтини книги
София
Наказателно право: Престъпления против правата на човека, Александър Стойнов
рядка книга
Евтини книги
София
Методики за разследване на престъпления. Следствена практика. Том 1-3,
рядка книга
Евтини книги
София
Конституционният съд и правното действие на неговите решения, Живко Сталев, Нено Неновски
рядка книга
Евтини книги
София
Доброволният отказ от извършване на престъпление, Румен Марков
рядка книга
Евтини книги
София
Защита на класифицираната информация, Георги Петришки
рядка книга
Евтини книги
София
Институцията омбудсман в България,
рядка книга
Евтини книги
София
Международно наказателно право. Том 1, Димитър Михайлов
рядка книга
Евтини книги
София
Решения и определения на върховния касационенъ съдъ,
рядка книга
Евтини книги
София
Решения и определения на Върховния касационенъ съдъ. Наказателни отделения и на Върховния административенъ съдъ. Том 1,
рядка книга
Евтини книги
София
Законъ за овощарството и правилникъ за приложение на закона за овощарството,
рядка книга
Евтини книги
София
Финансово право на НРБ, Ангел С. Ангелов
рядка книга
Евтини книги
София
Актуални проблеми на авторското право, Емил Лозев
рядка книга
Евтини книги
София
Закрила на бежанците. Ръководство по международно бежанско право, Кейт Ястрам, Мерилин Ачирън
рядка книга
Евтини книги
София
Това интересува всички собственици,
рядка книга
Евтини книги
София
Закон за санитарно-ветеринарната служба и полиция,
рядка книга
Евтини книги
София
Закон за търговските марки и промишлените образци,
рядка книга
Евтини книги
София
Правен режим на държавния служител, Невяна Кънева
рядка книга
Евтини книги
София
Търговски закон. Съдебна практика на Върховния съд,
рядка книга
Евтини книги
София
Митнически режим на Република България,
рядка книга
Евтини книги
София
Сборник нормативни документи в областта на здравеопазването,
рядка книга
Евтини книги
София
Съдебна практика на Върховния касационен съд на Република България. Търговска колегия 2003,
рядка книга
Евтини книги
София
Международен въздушен транспорт на НРБ. Том 1: Сборник документи,
рядка книга
Евтини книги
София
Наредби, заповеди и окръжни на министерството на търговията, промишлеността и труда,
рядка книга
Евтини книги
София
Наказателно право. Особена част: Престъпления против правата на човека, Александър Стойнов
рядка книга
Евтини книги
София
Трудово право, Васил Мръчков
рядка книга
Евтини книги
София
Българско застрахователно право, Поля Голева
рядка книга
Евтини книги
София
Въведение в банковото право. Търговската банкова дейност и нейната публичноправна уредба, Валери Димитров
рядка книга
Евтини книги
София
Международно хуманитарно право - граница на насилието във въоръжените конфликти, Слави Пашовски
рядка книга
Евтини книги
София
Решения на Върховния касационенъ съдъ по първо углавно отделение и решения на същото отделение по законите за пенсиите за 1908 год.,
рядка книга
Евтини книги
София
Училищно законодателство и училищна администрация, М. Герасков, И. Ванков
рядка книга
Евтини книги
София
Сборникъ на законите и правилниците обнародвани въ Държавенъ вестникъ презъ 1940 години,
рядка книга
Евтини книги
София
Сборникъ на законите и правилниците обнародвани въ Държавенъ вестникъ презъ 1942 години. Първо полугодие,
рядка книга
Евтини книги
София
Правно регулиране в здравеопазването. Том 1, Лилянда Еленкова
рядка книга
Евтини книги
София
Поземлени имоти. Правна уредба при градоустройствени и технически изисквания, Асен Запрянов
рядка книга
Евтини книги
София
Българско законодателство. Закони и правилници,
рядка книга
Евтини книги
София
Сборникъ на законите и правилниците обнародвани въ Държавенъ вестникъ презъ 1940,
рядка книга
Евтини книги
София
Нови положения в особената част на Наказателния кодекс, Димитър Михайлов
рядка книга
Евтини книги
София
Решения и определения на Върховния касационенъ съдъ. Граждански отделения. Томъ 1,
рядка книга
Евтини книги
София
Решения и определения на Върховния касационенъ съдъ. Наказателни отделения и на Върховния административенъ съдъ. Том 3,
рядка книга
Евтини книги
София
Конституционно право. Част 1-3, Стефан Баламезов
рядка книга
Евтини книги
София
Административно правораздаване, Добри Димитров
рядка книга
Евтини книги
София
Особени залози. Коментар и текст на Закона за особените залози. Мотиви към законопроекта. Устройство, дейност и тарифи на Централния регистър на особените залози, Борислав Найденов
рядка книга
Евтини книги
София
Частна охранителна дейност. Коментар, правна регламентация, образци-документи, Христо Иванов, Николай Арабаджийски
рядка книга
Евтини книги
София
Гражданският контрол над полицията,
рядка книга
Евтини книги
София
Гражданскоправни, семейноправни и наследствени отношения. Гражданство, паспорти, пребиваване на чужденци в България. Други нормативни актове. Сборник с коментари,
рядка книга
Евтини книги
София
Конституционно право, Емилия Друмева
рядка книга
Весела Георгиева
София
130 години Министерство на правосъдието / 130 Years Ministry of Justice, Сборник
рядка книга
Калисто
София
Унищожаемост на договорите поради грешка, Ангел Шопов
нова книга
Евтини книги
София
Компетентност и приложимо право към задълженията за издръжката по Регламент (ЕО) №. 4/2009, Ева Касева
нова книга
Евтини книги
София
Административният акт, проф. Иван Дерменджиев
нова книга
Евтини книги
София
Дипломатическо и консулско право, Иван Владимиров
нова книга
Евтини книги
София
Право на международния транспорт, Иван Владимиров
нова книга
Евтини книги
София
Наказателно право, Никола Долапчиев
преоценена нова книга
Евтини книги
София
Наследствени пенсии, Райна Койчева
преоценена нова книга
Евтини книги
София
Гражданско право. Обща част. Книга 1, Александър Джеров
преоценена нова книга
Евтини книги
София
Договорите на световната организация за интелектуална собственост относно авторското право, изпълненията и звукозаписите и други актуални авторскоправни проблеми,
преоценена нова книга
Евтини книги
София
Административно право.Обща част, Добри Димитров
преоценена нова книга
Евтини книги
София
Акционерната собственост в преходната икономика, Митко Димитров
преоценена нова книга
Евтини книги
София
Конституционно право на Република България, Борис Спасов
употребявана книга
Евтини книги
София
Транспортно право, Иван Владимиров
употребявана книга
Евтини книги
София
Съдебна практика по тълкуване на Конвенцията от 1924 г. за коносаментите в първоначалната й редакция (Хагските правила) и в редакцията според протоколите от 1968 и 1979 г. за изменението и допълнението и (Хагско-Висбийските правила), Иван Владимиров
употребявана книга
Евтини книги
София
Практическо ръководство по криминалистика. Част 1: Разкриване и разследване на престъпления, Л. Георгиев, З. Стоилков, Р. Лазаров, В. Симеонов
употребявана книга
Евтини книги
София
Съдебна практика на Върховния касационен съд на Република България. Гражданска колегия 2002,
употребявана книга
Евтини книги
София
Международно публично право. Обща част, Благой Видин
употребявана книга
Евтини книги
София
Интелектуалната собственост Патенти. Търговски марки. Авторско право,
употребявана книга
Евтини книги
София
Терминологичен справочник по международно право, Орлин Борисов
употребявана книга
Евтини книги
София
Банково право,
употребявана книга
Евтини книги
София
Икономика. Право. Съд, Вениамин Ф. Яковлев
употребявана книга
Евтини книги
София
Съдебна практика на Върховния касационен съд на Република България. Гражданска колегия 1997 г.,
употребявана книга
Евтини книги
София
Равнопоставеност на половете и институцията Омбудсман,
употребявана книга
Евтини книги
София
Санкционната система по бълг.наказателно право, Лазар Груев
употребявана книга
Евтини книги
София
Съдебна практика на върховния съд на Република България по семейния кодекс,
употребявана книга
Евтини книги
София
Правото - воля, субективно, нормативно, социално, Михайлина Михайлова
употребявана книга
Евтини книги
София
Търсене по категория
Авиация книги | Автомобили и мотоциклети книги | Албум със снимки | Алпинизъм и планинарство книги | Археология книги | Астрология книги | Астрономия книги | Басни книги | Библиотека за ученика | Бизнес книги | Билки и народна медицина книги | Биология учебници | Бойни изкуства книги | Вестници | Ветеринарна медицина учебници | Вино и спиртни напитки книги | Влакове и локомотиви книги | Военни книги | География книги и учебници | Геология книги | Готварски и кулинарни книги | Градина книги | Гъби книги | Детски енциклопедии | Детски книги и приказки | Детски коледни книги | Детско-юношески (тийн) книги | Домашни любимци книги | Драматургия (театър) книги | Евтини книги в лош търговски вид | Езикознание учебници | Езотерика книги | Енциклопедии | Еротика книги | Есеистика книги | Естетика книги | Етнология и етнография книги | Журналистика книги | Здраве и диети книги | Изкуство книги | Изобразително изкуство книги | Източни мъдрости книги | Икономика, счетоводство книги | Иманярство книги | Исторически книги (история) | Исторически романи | Йога книги | Кандидат-студенти учебници и помагала | Карти и атласи | Кино книги | Книга - игра | Книги за дома и семейството | Книги за лятно четене | Книги за родители | Книги с автограф | Комикси | Комплект книги | Компютри, информатика книги | Кораби, морета и океани книги | Краеведска литература | Кратки форми книги | Криминални романи | Кулинарни романи | Културизъм и фитнес книги | Културология книги | Литературни изследвания книги | Лов и риболов книги | Любовни романи | Любовно изкуство книги | Маркетинг, реклама и PR | Масажи книги | Масонство книги | Математика учебници | Мебели книги | Медицина учебници | Мемоари, биографии книги | Мениджмънт книги | Метеорология книги | Мистика и загадки книги | Митове и легенди книги | Мода, козметика и прически книги | Музика книги | Мюсюлманска религия | Наука за почвите книги | Научна литература | Научно-популярна литература | Нотна литература | Нумизматика книги | Образование книги | Оръжия книги | Поезия книги | Пожарна безопасност книги | Политика, политология, социология книги | Полиция и сигурност книги | Поредица Библиотека галактика | Поредица Златната колекция XIX век | Поредица Златната колекция XX век | Поредица Преживяно книги | Поредица Световна класика | Правна литература | Приключенска литература | Приложна психология книги | Психология книги | Публицистика и документалистика книги | Пчеларство книги | Първо издание книги | Пътеписи книги | Разкази книги | Речници и разговорници | Романи | Самоусъвършенстване книги | Селско стопанство книги | Спелеология книги | Списания | Спорт книги | Справочници книги | Строителство, архитектура, геодезия учебници | Техническа литература | Трилъри книги | Туризъм и туристически пътеводител книги | Ужаси книги | Учебници за ВУЗ | Учебници за техникуми | Учебници и помагала за 1. Клас | Учебници и помагала за 10. Клас | Учебници и помагала за 11. Клас | Учебници и помагала за 12. Клас | Учебници и помагала за 2. Клас | Учебници и помагала за 3. Клас | Учебници и помагала за 4. Клас | Учебници и помагала за 5. Клас | Учебници и помагала за 6. Клас | Учебници и помагала за 7. Клас | Учебници и помагала за 8. Клас | Учебници и помагала за 9. Клас | Учебници и помагала за детска градина | Фантастика и фентъзи книги | Физика учебници | Филателия книги | Философия книги | Финанси книги | Фолклор книги | Фотография книги | Футбол Книги | Фън Шуй книги | Химия Учебници | Хоби и свободно време книги | Хомеопатия Книги | Хранително-вкусова промишленост книги | Християнска религия книги | Художествена литература | Хумор и сатира книги | Чиклит (дамски) книги | Чуждоезиково обучение учебници | Шахмат книги
Търсене по език
английски | български | македонски | немски | полски | руски | турски | френски | чужд език
За контакти с Evtiniknigi.com