Правна литература
www.evtiniknigi.com
  0.00 лв.
Home
Редки книги
Нови книги
Намалени нови книги
Употребявани книги
Антикварни книги
Купувам книги
Добави книга
Евтини Книги във Фейсбук
Ваучер

Правна литература

Ръководство по съдебна психиатрия, Петко Дончев
нова книга
Евтини книги
София
Основи на гражданското право, Георги Боянов
нова книга
Евтини книги
София
Търговски закон. Практически коментар, Росен Русков
употребявана книга
Евтини книги
София
Работно време, почивки и отпуски, Е. Мирославов, С. Нинева, Л. Тодорова, С. Симеонова
нова книга
Евтини книги
София
Обществени поръчки 2020,
употребявана книга
Евтини книги
София
Справочник по законодателството на Народна република България, Хр. Максимов
употребявана книга
Евтини книги
София
Трудово право на Република България, Красимира Средкова
употребявана книга
Евтини книги
София
Наръчник по безопасност и здраве при работа в предприятието, Гълъб Донев, Калина Петкова, Иван Кокалов
употребявана книга
Евтини книги
София
Акционерната собственост в преходната икономика, Митко Димитров
преоценена нова книга
Евтини книги
София
Конституция и практическа програма на България и света в Третото хилядолетие, Кубрат Томов
рядка книга
Евтини книги
София
 Устройство на територията. Част 1-2,
употребявана книга
Евтини книги
София
Съдебна практика: Търговски закон,
употребявана книга
Евтини книги
София
Частноправни хипотези по търговско право, Марио Бобатинов
употребявана книга
Евтини книги
София
Съдебна практика. Граждански дела. Том 6: Облигационно право,
употребявана книга
Евтини книги
София
Съдебна практика на Върховния съд на НРБ: Гражданска колегия 1995,
употребявана книга
Евтини книги
София
Съдебна практика на Върховния съд на НРБ: Гражданска колегия 1968,
употребявана книга
Евтини книги
София
Съдебна практика на Върховния съд на НРБ: Гражданска колегия 1972,
употребявана книга
Евтини книги
София
Облигационноправна поема, Огнян Герджиков
преоценена нова книга
Евтини книги
София
Акционерната собственост в преходната икономика, Митко Димитров
преоценена нова книга
Евтини книги
София
Съдебна археология. Кратък учебен курс, Илиян Боянов
преоценена нова книга
Евтини книги
София
Нормативни актове по държавно право на Народна Република България, Стефан Стойчев
употребявана книга
Евтини книги
София
Философия на правото. Учебно помагало, Георги Бойчев
употребявана книга
Евтини книги
София
Държавно управление и администрация, Павел Павлов, Светла Михалева
употребявана книга
Евтини книги
София
Закон за нотариусите и нотариалната дейност,
употребявана книга
Евтини книги
София
Авторско право,
употребявана книга
Евтини книги
София
Отпуските. Част 2: Отпуски по болест. Отпуски за майчинство, Гошо Мушкаров
употребявана книга
Евтини книги
София
Справочник по законодателството на Народна Република България, Любен Димитров
употребявана книга
Евтини книги
София
Социални проблеми. Спецални закрили. Безопасност на труда,  Гошо Мушкаров
рядка книга
Евтини книги
София
Криминалистика. Полицейско разследване. Доказателства, Ангел Биков
употребявана книга
Евтини книги
София
Данъчно право, Петко Стоянов
употребявана книга
Евтини книги
София
Собственост и наемни отношения. Сборник,
употребявана книга
Евтини книги
София
Философия на правото. Учебно помагало, Георги Бойчев
употребявана книга
Евтини книги
София
Авторско право,
употребявана книга
Евтини книги
София
Закон за обществените поръчки. Закон за малките и средните предприятия,
употребявана книга
Евтини книги
София
Особени залози и други обезпечения,
употребявана книга
Евтини книги
София
Закон за държавния служител; Закон за администрацията,
употребявана книга
Евтини книги
София
Европейска конвенция за правата на човека,
употребявана книга
Евтини книги
София
Политики и практики за сигурност,
употребявана книга
Евтини книги
София
Виновни и невинни, Николай Банков
употребявана книга
Евтини книги
София
Българско застрахователно право, Поля Голева
рядка книга
Евтини книги
София
Източници на международното частно право. Том 2: Съдържащ норми относно семейни и наследствени правоотношения с международен елемент, Ева Касева
нова книга
Евтини книги
София
Замяната и българското гражданско право, Люба Панайотова-Чалъкова
нова книга
Евтини книги
София
Морско право. Учебник за техникумите по корабостроене и корабоплаване и ССУМОР, Владимир Досев
употребявана книга
Евтини книги
София
Виновни и невинни, Николай Банков
употребявана книга
Евтини книги
София
Сборник закони, правилници и други нормативни документи за горите. Том 3,
употребявана книга
Евтини книги
София
Адвокати, управление, политика 1879-2016, Милко Палангурски
употребявана книга
Евтини книги
София
Български конституции и конституционни проекти,
употребявана книга
Евтини книги
София
Право и информация в съвременния свят, Орлин Радев
употребявана книга
Евтини книги
София
Собственост. Закон за управление на етажната собственост,
употребявана книга
Евтини книги
София
Правна действителност и правен ред, Димитър Радев
употребявана книга
Евтини книги
София
Административен процес + CD, Проф.д-р Кино Лазаров и Проф.д-р Иван Тодоров
употребявана книга
Евтини книги
София
Международната сигурност, Георги Стефанов
употребявана книга
Евтини книги
София
История на политическите и правните идеи, Тодор Недев
употребявана книга
Евтини книги
София
Новите положения на досъдебното производство по НПК, Маргарита Чинова
употребявана книга
Евтини книги
София
Собственост. Сборник нормативни актове,
употребявана книга
Евтини книги
София
Учредителните договори на ЕО И ЕС, Колектив
употребявана книга
Евтини книги
София
Съдебна практика по тълкуване на конвенцията от 1924 г. за коносаментите в първоначалната и редакция (Хагските правила) и в редакцията според протоколите от 1968 и 1979 г. за изменението и допълнението и (Хагско-Висбийските правила), Иван Владимиров
употребявана книга
Евтини книги
София
Договор за ЕО. Договор за ЕС. Съдебна практика,
употребявана книга
Евтини книги
София
Нормативна основа на банковото право в Република България, Петър Цанков
употребявана книга
Евтини книги
София
Договор за застраховка Живот в случай на смърт в полза на трето лице, Мария Вълканова
употребявана книга
Евтини книги
София
Българско гражданско процесуално право. Десето преработено и допълнение, Живко Сталев; Анелия Мингова; Валентина Попова; Огнян Стамболиев; Ружа Иванова
нова книга
Редки и ценни книги
София
Юридически речник ( Трудово право. Държавно право. Международно право. Съдоустройство и гражданско съдопроизводство ), Георги Георгиев, Любен Велинов
употребявана книга
Симеонова / Над 30 лв.– 20% отстъпка
гр. Добрич
Основи на правото, Колектив
употребявана книга
Симеонова / Над 30 лв.– 20% отстъпка
гр. Добрич
Закон за задълженията и договорите, Колектив
употребявана книга
Бистра
София
Сборник от ведомствени нормативи за ценообразуване на консервационно-реставрационни и проучвателно проектантски работи по недвижими паметници на културата , Сборник
употребявана книга
Бистра
София
Кодекс на труда  Последно изменение заедно с всички предишни текстове, Колектив
употребявана книга
Бистра
София
Кодекс на труда, Колектив
употребявана книга
Бистра
София
Социалистическо право Бр. 11-1985г., Министерство на правосъдието Главна прокуратура на НРБ Върховен съд на НРБ Съюз на юристите в България
употребявана книга
Бистра
София
Социалистическо право Бр. 10-1985г., Министерство на правосъдието Главна прокуратура на НРБ Върховен съд на НРБ Съюз на юристите в България
употребявана книга
Бистра
София
Социалистическо право Бр. 9-1985г., Министерство на правосъдието Главна прокуратура на НРБ Върховен съд на НРБ Съюз на юристите в България
употребявана книга
Бистра
София
Социалистическо право Бр. 7-1985г., Министерство на правосъдието Главна прокуратура на НРБ Върховен съд на НРБ Съюз на юристите в България
употребявана книга
Бистра
София
Правна мисъл Бр. 3 / 1979, БАН
употребявана книга
Бистра
София
Основи на търговското право, Людмила Мукова
употребявана книга
Бистра
София
Върховен Административен Съд  Тълкувателна дейност,
употребявана книга
Бистра
София
Престъпления при използване на атомната енергия за мирни цели, Десислав Начков
употребявана книга
Бистра
София
Предизвикателствата на различието: измерения на толерантността в България, Марко Хайдиняк, Мая Косева, Антонина Желязкова
употребявана книга
Бистра
София
Миграции, пол и  междукултурни взаимодействия в България, Марко Хайдиняк
употребявана книга
Бистра
София
Модерност и традиция: Европейско и национално в България,  Марко Хайдиняк,Мая Косева,Антонина Желязкова
употребявана книга
Бистра
София
Синдикатите срещу расизма и дискриминацията , Колектив
употребявана книга
Бистра
София
Недействителност на административните актове, Кино Лазаров
употребявана книга
Бистра
София
Търсене по категория
Авиация книги | Автомобили и мотоциклети книги | Албум със снимки | Алкохолни напитки книги | Алпинизъм и планинарство книги | Археология книги | Астрология книги | Астрономия книги | Афоризми и сентенции книги | Басни книги | Библиография книги | Библиотека за ученика | Бизнес книги | Билки и народна медицина книги | Биология учебници | Бойни изкуства книги | Вестници | Ветеринарна медицина учебници | Влакове и локомотиви книги | Военни книги | География книги и учебници | Геология книги | Готварски и кулинарни книги | Градина книги | Гъби книги | Двуезични издания | Детски енциклопедии | Детски занимателни книжки и приказки | Детски коледни книги | Детски образователни книжки | Детско-юношески (тийн) книги | Домашни любимци книги | Драматургия (театър) книги | Евтини книги | Евтини книги в лош търговски вид | Езикознание учебници | Езотерика книги | Енциклопедии | Еротика книги | Есеистика книги | Естетика книги | Етнология и етнография книги | Журналистика и медии книги | Здраве и диети книги | Изкуство книги | Изобразително изкуство книги | Източни мъдрости книги | Икономика книги | Иманярство книги | Исторически книги (история) | Исторически романи | Йога книги | Кандидат-студенти учебници и помагала | Карти и атласи | Кино книги | Книга - игра | Книги за Васил Левски | Книги за дома и семейството | Книги за монети | Книги за родители | Книги с автограф | Книжки за оцветяване | Комикси | Комплект книги | Компютри, информатика книги | Кораби, морета и океани книги | Краеведска литература | Кратки форми книги | Криминални романи | Кулинарни романи | Културология книги | Литературни изследвания книги | Лов и риболов книги | Любовни романи | Любовно изкуство книги | Маркетинг, реклама и PR | Масажи книги | Масонство книги | Математика учебници | Мебели и дърводелство книги | Медицина учебници | Мемоари, биографии книги | Мениджмънт книги | Метеорология книги | Мистика и загадки книги | Митове и легенди книги | Мода, козметика и прически книги | Музика книги | Наука за почвите книги | Научна литература | Научно-популярна литература | Нотна литература | Образование книги | Оръжия книги | Педагогика книги | Повести | Поезия книги | Пожарна безопасност книги | Полезни изкопаеми книги | Политика, политология, социология книги | Полиция, разузнаване и сигурност книги | Поредица Библиотека галактика | Поредица Златната колекция XIX век | Поредица Златната колекция XX век | Поредица Преживяно книги | Поредица Световна класика | Правна литература | Приключенска литература | Приложна психология книги | Психология книги | Публицистика, документалистика и мемоари книги | Пчеларство книги | Пъзели | Първо издание книги | Пътеписи книги | Разкази книги | Религия книги | Речници и разговорници | Романи | Самоусъвършенстване книги | Сеизмология книги | Селско и горско стопанство книги | Скъпоценни камъни и минерали книги | Спелеология книги | Списания | Списък с книги за лятно четене | Спорт книги | Справочници книги | Старопечатни книги | Строителство, архитектура, геодезия учебници | Счетоводство и данъци книги | Театрознание книги | Текстилна промишленост книги | Тетрадки | Техническа литература | Трилъри книги | Туризъм и туристически пътеводител книги | Ужаси книги | Учебници за ВУЗ | Учебници за техникуми | Учебници и помагала за 1. Клас | Учебници и помагала за 10. Клас | Учебници и помагала за 11. Клас | Учебници и помагала за 12. Клас | Учебници и помагала за 2. Клас | Учебници и помагала за 3. Клас | Учебници и помагала за 4. Клас | Учебници и помагала за 5. Клас | Учебници и помагала за 6. Клас | Учебници и помагала за 7. Клас | Учебници и помагала за 8. Клас | Учебници и помагала за 9. Клас | Учебници и помагала за детска градина | Фантастика и фентъзи книги | Физика учебници | Филателия книги | Философия книги | Финанси книги | Фитнес книги | Фолклор книги | Фотография книги | Футбол Книги | Фън Шуй книги | Химия Учебници | Хитлер и Третия райх книги | Хоби и свободно време книги | Хомеопатия Книги | Хранително-вкусова промишленост книги | Християнска религия книги | Художествена литература | Хумор и сатира книги | Чиклит (дамски) книги | Чуждоезиково обучение учебници | Шахмат книги | Шев и кройка книги | Ясновидство и гадания книги
Търсене по език
английски | български | македонски | немски | полски | руски | турски | френски | чужд език
За контакти с Evtiniknigi.com
За нас      Общи условия      Политика за защита на личните данни