Правна литература
www.evtiniknigi.com
  0.00 лв.
Home
Редки книги
Нови книги
Намалени нови книги
Употребявани книги
Антикварни книги
Купувам книги
Добави книга
Евтини Книги във Фейсбук
Ваучер

Правна литература

Адвокати, управление, политика 1879-2016, Милко Палангурски
употребявана книга
Евтини книги - 30 % отстъпка при поръчка на десет или повече книги
София
Българско гражданско процесуално право. Десето преработено и допълнение, Живко Сталев; Анелия Мингова; Валентина Попова; Огнян Стамболиев; Ружа Иванова
нова книга
Евтини книги - 30 % отстъпка при поръчка на десет или повече книги
София
 Съдебна практика на Върховния съд на Република България. Гражданска колегия 1989 и 1990 г.,
употребявана книга
Евтини книги - 30 % отстъпка при поръчка на десет или повече книги
София
Коментар на Търговския закон. Книга 1: Чл. 1-112,
употребявана книга
Евтини книги - 30 % отстъпка при поръчка на десет или повече книги
София
Съдебна практика на Върховния съд на НР България. Гражданска колегия 1970,
употребявана книга
Евтини книги - 30 % отстъпка при поръчка на десет или повече книги
София
Съдебна практика на Върховния съд на НР България. Гражданска колегия 1969,
употребявана книга
Евтини книги - 30 % отстъпка при поръчка на десет или повече книги
София
Основи на гражданското право, Георги Боянов
нова книга
Евтини книги - 30 % отстъпка при поръчка на десет или повече книги
София
Семейно право на Народна Република България, Лиляна Ненова
употребявана книга
Евтини книги - 30 % отстъпка при поръчка на десет или повече книги
София
Криминалистика. Методика на разследване на отделните видове престъпления, Иван Вакарелски
употребявана книга
Евтини книги - 30 % отстъпка при поръчка на десет или повече книги
София
Философия на правото. Учебно помагало, Георги Бойчев
употребявана книга
Евтини книги - 30 % отстъпка при поръчка на десет или повече книги
София
Основните права на гражданите в Народна република България и тяхната правна защита, Велко Вълканов
употребявана книга
Евтини книги - 30 % отстъпка при поръчка на десет или повече книги
София
Акционерната собственост в преходната икономика, Митко Димитров
преоценена нова книга
Евтини книги - 30 % отстъпка при поръчка на десет или повече книги
София
Съдебна археология. Кратък учебен курс, Илиян Боянов
нова книга
Евтини книги - 30 % отстъпка при поръчка на десет или повече книги
София
Административен процес, Кино Лазаров
употребявана книга
Евтини книги - 30 % отстъпка при поръчка на десет или повече книги
София
Нормативни материали по пенсиите, Александър Минчев, Богомил Налбантов, Кръстю Марков
употребявана книга
Евтини книги - 30 % отстъпка при поръчка на десет или повече книги
София
Справочник по законодателството на Народна Република България, Любен Димитров
употребявана книга
Евтини книги - 30 % отстъпка при поръчка на десет или повече книги
София
Дружество с ограничена отговорност, Григор Григоров
употребявана книга
Евтини книги - 30 % отстъпка при поръчка на десет или повече книги
София
Как да създадем частна фирма, Сборник
употребявана книга
Евтини книги - 30 % отстъпка при поръчка на десет или повече книги
София
Моделиране на договорните отношения между социалистическите организации,  Асен Асенов Катанджиев
употребявана книга
Евтини книги - 30 % отстъпка при поръчка на десет или повече книги
София
Адвокатски преглед. Брой 3 / 2021,
употребявана книга
Евтини книги - 30 % отстъпка при поръчка на десет или повече книги
София
Общество и право. Бр. 4 / 2022,
употребявана книга
Евтини книги - 30 % отстъпка при поръчка на десет или повече книги
София
 Общество и право. Бр. 2 / 2010,
употребявана книга
Евтини книги - 30 % отстъпка при поръчка на десет или повече книги
София
Учебник по обща теория на правото. Том 1-2, Венелин Ганев
рядка книга
Евтини книги - 30 % отстъпка при поръчка на десет или повече книги
София
Административно право на Народна република България. Обща част, А. Ангелов, И. Дерменджиев, Д. Костадинов
рядка книга
Евтини книги - 30 % отстъпка при поръчка на десет или повече книги
София
Сборникъ на закони правилници и др. по бюджета, отчетностьта и предприятията,
антикварна книга
Евтини книги - 30 % отстъпка при поръчка на десет или повече книги
София
Уволнение по безвиновни основания, Васил Мръчков
рядка книга
Евтини книги - 30 % отстъпка при поръчка на десет или повече книги
София
Източници на международното частно право. Том 1: Съдържащ норми относно граждански, търговски, облигационни и транспортни правоотношения с международен елемент, Ева Касева
нова книга
Евтини книги - 30 % отстъпка при поръчка на десет или повече книги
София
Право и информация в съвременния свят, Орлин Радев
употребявана книга
Евтини книги - 30 % отстъпка при поръчка на десет или повече книги
София
Политики и практики за сигурност,
употребявана книга
Евтини книги - 30 % отстъпка при поръчка на десет или повече книги
София
Завещанието в българското наследствено право, Цанка Цанкова
употребявана книга
Евтини книги - 30 % отстъпка при поръчка на десет или повече книги
София
История на българското право, Стефан С. Бобчев
рядка книга
Евтини книги - 30 % отстъпка при поръчка на десет или повече книги
София
Търговски закон,
употребявана книга
Евтини книги - 30 % отстъпка при поръчка на десет или повече книги
София
Сборник граждански закони,
употребявана книга
Евтини книги - 30 % отстъпка при поръчка на десет или повече книги
София
Данъчно право, Петко Стоянов
употребявана книга
Евтини книги - 30 % отстъпка при поръчка на десет или повече книги
София
Как да регистрираме, преобразуваме, прекратим дейността на...,
употребявана книга
Евтини книги - 30 % отстъпка при поръчка на десет или повече книги
София
Съдебна практика на Върховния съд на НР България. Гражданска колегия 1973,
употребявана книга
Евтини книги - 30 % отстъпка при поръчка на десет или повече книги
София
Съдебна практика на Върховния съд на НР България. Гражданска колегия 1978,
употребявана книга
Евтини книги - 30 % отстъпка при поръчка на десет или повече книги
София
Административно право на Народна република България. Обща част, П. Стайнов, А. С. Ангелов
рядка книга
Евтини книги - 30 % отстъпка при поръчка на десет или повече книги
София
Административно право: Специална част, Георги Константинов, Иван Дерменджиев, Александър Воденичаров
употребявана книга
Евтини книги - 30 % отстъпка при поръчка на десет или повече книги
София
Морско право. Учебник за техникумите по корабостроене и корабоплаване и ССУМОР, Владимир Досев
употребявана книга
Евтини книги - 30 % отстъпка при поръчка на десет или повече книги
София
Договор за застраховка Живот в случай на смърт в полза на трето лице, Мария Вълканова
употребявана книга
Евтини книги - 30 % отстъпка при поръчка на десет или повече книги
София
Съдебна практика по тълкуване на конвенцията от 1924 г. за коносаментите в първоначалната и редакция (Хагските правила) и в редакцията според протоколите от 1968 и 1979 г. за изменението и допълнението и (Хагско-Висбийските правила), Иван Владимиров
употребявана книга
Евтини книги - 30 % отстъпка при поръчка на десет или повече книги
София
Договор за ЕО. Договор за ЕС. Съдебна практика,
употребявана книга
Евтини книги - 30 % отстъпка при поръчка на десет или повече книги
София
Нормативна основа на банковото право в Република България, Петър Цанков
употребявана книга
Евтини книги - 30 % отстъпка при поръчка на десет или повече книги
София
Българско обичайно право, Димитър Маринов
преоценена нова книга
Евтини книги - 30 % отстъпка при поръчка на десет или повече книги
София
Наказателно право, Никола Долапчиев
нова книга
Евтини книги - 30 % отстъпка при поръчка на десет или повече книги
София
Криминалистика. Полицейско разследване. Доказателства, Ангел Биков
употребявана книга
Евтини книги - 30 % отстъпка при поръчка на десет или повече книги
София
Събиране на парични вземания. Наръчник, Стефан Стефанов
употребявана книга
Евтини книги - 30 % отстъпка при поръчка на десет или повече книги
София
Обща теория на правото, Димитър Радев
употребявана книга
Евтини книги - 30 % отстъпка при поръчка на десет или повече книги
София
Облигационно право. Кратък курс, Александър Кожухаров
употребявана книга
Евтини книги - 30 % отстъпка при поръчка на десет или повече книги
София
Административно право: Специална част, Георги Константинов, Иван Дерменджиев, Александър Воденичаров
употребявана книга
Евтини книги - 30 % отстъпка при поръчка на десет или повече книги
София
Държавно управление и администрация, Павел Павлов, Светла Михалева
употребявана книга
Евтини книги - 30 % отстъпка при поръчка на десет или повече книги
София
Административен процес, Кино Лазаров
употребявана книга
Евтини книги - 30 % отстъпка при поръчка на десет или повече книги
София
Семеен кодекс,
употребявана книга
Евтини книги - 30 % отстъпка при поръчка на десет или повече книги
София
Наказателноправни науки. Част 2, Атанас Атанасов
рядка книга
Евтини книги - 30 % отстъпка при поръчка на десет или повече книги
София
Наръчник на синдикалиста по договаряне на работната заплата,
употребявана книга
Евтини книги - 30 % отстъпка при поръчка на десет или повече книги
София
Основи на правото. Второ преработено и допълнено издание, Христина Балабанова, Златка Сукарева, Георги Боянов, Любен Корнезов, Димитър Радев, Симеон Тасев
рядка книга
Евтини книги - 30 % отстъпка при поръчка на десет или повече книги
София
Конституционно право. Сборник с нормативни актове,
рядка книга
Евтини книги - 30 % отстъпка при поръчка на десет или повече книги
София
Престъпления срещу личността, извършени при професионална непредпазливост, Невена Русева
употребявана книга
Евтини книги - 30 % отстъпка при поръчка на десет или повече книги
София
Правна действителност и правен ред, Димитър Радев
употребявана книга
Евтини книги - 30 % отстъпка при поръчка на десет или повече книги
София
Търговско право. Казуси. Съдебна практика,  Жана Колева
употребявана книга
Евтини книги - 30 % отстъпка при поръчка на десет или повече книги
София
 Актуални въпроси в нотариалната дейност или Поглед от другата страна, Людмила Тенева
рядка книга
Евтини книги - 30 % отстъпка при поръчка на десет или повече книги
София
Сервитутните права според българското законодателство, Стоян Ставру
употребявана книга
Евтини книги - 30 % отстъпка при поръчка на десет или повече книги
София
Сборник закони, правилници и други нормативни документи за горите. Том 3,
употребявана книга
Евтини книги - 30 % отстъпка при поръчка на десет или повече книги
София
Закон за пенсиите на служителите при държавните изборните учреждения,
антикварна книга
Евтини книги - 30 % отстъпка при поръчка на десет или повече книги
София
Обща теория на правото, Жан Луи Бержел
рядка книга
Евтини книги - 30 % отстъпка при поръчка на десет или повече книги
София
Право на Европейския съюз, Орлин Борисов
употребявана книга
Евтини книги - 30 % отстъпка при поръчка на десет или повече книги
София
Българско застрахователно право, Поля Голева
рядка книга
Евтини книги - 30 % отстъпка при поръчка на десет или повече книги
София
Сборник закони, правилници и други нормативни документи за горите,
употребявана книга
Евтини книги - 30 % отстъпка при поръчка на десет или повече книги
София
Облигационно право. Част 1: Общо учение за облигацията, Иван Апостолов
рядка книга
Евтини книги - 30 % отстъпка при поръчка на десет или повече книги
София
Търговски закон. Практически коментар, Росен Русков
употребявана книга
Евтини книги - 30 % отстъпка при поръчка на десет или повече книги
София
Кошмарът след престъплението. 10 прокурорски дела, Люлин Матев
употребявана книга
Евтини книги - 30 % отстъпка при поръчка на десет или повече книги
София
Частноправни хипотези по търговско право, Марио Бобатинов
употребявана книга
Евтини книги - 30 % отстъпка при поръчка на десет или повече книги
София
Всеобща декларация за правата на човека,
употребявана книга
Евтини книги - 30 % отстъпка при поръчка на десет или повече книги
София
Философия на правото. Учебно помагало, Георги Бойчев
употребявана книга
Евтини книги - 30 % отстъпка при поръчка на десет или повече книги
София
Защита на класифицираната информация , Георги Петришки
рядка книга
Евтини книги - 30 % отстъпка при поръчка на десет или повече книги
София
Отпуските. Част 2: Отпуски по болест. Отпуски за майчинство, Гошо Мушкаров
рядка книга
Евтини книги - 30 % отстъпка при поръчка на десет или повече книги
София
Авторско право,
употребявана книга
Евтини книги - 30 % отстъпка при поръчка на десет или повече книги
София
Закон за нотариусите и нотариалната дейност,
употребявана книга
Евтини книги - 30 % отстъпка при поръчка на десет или повече книги
София
Правилник за администрацията на Върховния административен съд,
употребявана книга
Евтини книги - 30 % отстъпка при поръчка на десет или повече книги
София
Търсене по категория
Авиация книги | Автомобили и мотоциклети книги | Албум със снимки | Алкохолни напитки книги | Алпинизъм и планинарство книги | Археология книги | Астрология книги | Астрономия книги | Афоризми и сентенции книги | Басни книги | Библиография книги | Библиотека за ученика | Бизнес книги | Билки и народна медицина книги | Биология учебници | Бойни изкуства книги | Вестници | Ветеринарна медицина учебници | Влакове и локомотиви книги | Военни книги | География книги и учебници | Геология книги | Готварски и кулинарни книги | Градина книги | Гъби книги | Двуезични издания | Детски енциклопедии | Детски занимателни книжки и приказки | Детски коледни книги | Детски образователни книжки | Детско-юношески (тийн) книги | Домашни любимци книги | Драматургия (театър) книги | Евтини книги | Евтини книги в лош търговски вид | Езикознание учебници | Езотерика книги | Енциклопедии | Еротика книги | Есеистика книги | Естетика книги | Етнология и етнография книги | Журналистика и медии книги | Здраве и диети книги | Изкуство книги | Изобразително изкуство книги | Източни мъдрости книги | Икономика книги | Иманярство книги | Ислямска религия книги | Исторически книги (история) | Исторически романи | Йога книги | Кандидат-студенти учебници и помагала | Карти и атласи | Кино книги | Книга - игра | Книги за дома и семейството | Книги за родители | Книги с автограф | Книжки за оцветяване | Комикси | Комплект книги | Компютри, информатика книги | Кораби, морета и океани книги | Краеведска литература | Кратки форми книги | Криминални романи | Кулинарни романи | Културология книги | Литературни изследвания книги | Лов и риболов книги | Любовни романи | Любовно изкуство книги | Маркетинг, реклама и PR | Масажи книги | Масонство книги | Математика учебници | Мебели и дърводелство книги | Медицина учебници | Мемоари, биографии книги | Мениджмънт книги | Метеорология книги | Мистика и загадки книги | Митове и легенди книги | Мода, козметика и прически книги | Музика книги | Наука за почвите книги | Научна литература | Научно-популярна литература | Нотна литература | Нумизматика книги | Образование книги | Оръжия книги | Педагогика книги | Повести | Поезия книги | Пожарна безопасност книги | Полезни изкопаеми книги | Политика, политология, социология книги | Полиция, разузнаване и сигурност книги | Поредица Библиотека галактика | Поредица Златната колекция XIX век | Поредица Златната колекция XX век | Поредица Преживяно книги | Поредица Световна класика | Правна литература | Приключенска литература | Приложна психология книги | Психология книги | Публицистика, документалистика и мемоари книги | Пчеларство книги | Пъзели | Първо издание книги | Пътеписи книги | Разкази книги | Религия книги | Речници и разговорници | Романи | Самоусъвършенстване книги | Сеизмология книги | Селско и горско стопанство книги | Скъпоценни камъни и минерали книги | Спелеология книги | Списания | Списък с книги за лятно четене | Спорт книги | Справочници книги | Старопечатни книги | Строителство, архитектура, геодезия учебници | Счетоводство и данъци книги | Театрознание книги | Текстилна промишленост книги | Тетрадки | Техническа литература | Трилъри книги | Туризъм и туристически пътеводител книги | Ужаси книги | Учебници за ВУЗ | Учебници за техникуми | Учебници и помагала за 1. Клас | Учебници и помагала за 10. Клас | Учебници и помагала за 11. Клас | Учебници и помагала за 12. Клас | Учебници и помагала за 2. Клас | Учебници и помагала за 3. Клас | Учебници и помагала за 4. Клас | Учебници и помагала за 5. Клас | Учебници и помагала за 6. Клас | Учебници и помагала за 7. Клас | Учебници и помагала за 8. Клас | Учебници и помагала за 9. Клас | Учебници и помагала за детска градина | Фантастика и фентъзи книги | Физика учебници | Филателия книги | Философия книги | Финанси книги | Фитнес книги | Фолклор книги | Фотография книги | Футбол Книги | Фън Шуй книги | Химия Учебници | Хитлер и Третия райх книги | Хоби и свободно време книги | Хомеопатия Книги | Хранително-вкусова промишленост книги | Християнска религия книги | Художествена литература | Хумор и сатира книги | Чиклит (дамски) книги | Чуждоезиково обучение учебници | Шахмат книги | Шев и кройка книги | Ясновидство и гадания книги
Търсене по език
английски | български | македонски | немски | полски | руски | турски | френски | чужд език
За контакти с Evtiniknigi.com
За нас      Общи условия      Политика за защита на личните данни