Правна литература
www.evtiniknigi.com
  0.00 лв.
Home
Редки книги
Нови книги
Намалени нови книги
Употребявани книги
Антикварни книги
Купувам книги
Добави книга
Евтини Книги във Фейсбук
Ваучер

Правна литература

Английско-български юридически речник, Христо Данов
употребявана книга
Евтини книги - при поръчка над 10 книги, получавате 20% отстъпка
София
Българско обичайно право, Димитър Маринов
нова книга
Евтини книги - при поръчка над 10 книги, получавате 20% отстъпка
София
Административно право: Специална част, Георги Константинов, Иван Дерменджиев, Александър Воденичаров
употребявана книга
Евтини книги - при поръчка над 10 книги, получавате 20% отстъпка
София
Държавно управление и администрация, Павел Павлов, Светла Михалева
употребявана книга
Евтини книги - при поръчка над 10 книги, получавате 20% отстъпка
София
Административен процес, Кино Лазаров
употребявана книга
Евтини книги - при поръчка над 10 книги, получавате 20% отстъпка
София
Семеен кодекс,
употребявана книга
Евтини книги - при поръчка над 10 книги, получавате 20% отстъпка
София
Наказателноправни науки. Част 2, Атанас Атанасов
рядка книга
Евтини книги - при поръчка над 10 книги, получавате 20% отстъпка
София
Административно право на Народна република България. Обща част, П. Стайнов, А. С. Ангелов
употребявана книга
Евтини книги - при поръчка над 10 книги, получавате 20% отстъпка
София
Основи на правото. Второ преработено и допълнено издание, Христина Балабанова, Златка Сукарева, Георги Боянов, Любен Корнезов, Димитър Радев, Симеон Тасев
употребявана книга
Евтини книги - при поръчка над 10 книги, получавате 20% отстъпка
София
Наръчник на синдикалиста по договаряне на работната заплата,
употребявана книга
Евтини книги - при поръчка над 10 книги, получавате 20% отстъпка
София
Административно право: Специална част, Георги Константинов, Иван Дерменджиев, Александър Воденичаров
употребявана книга
Евтини книги - при поръчка над 10 книги, получавате 20% отстъпка
София
Справочник по законодателството на Народна Република България, Любен Димитров
употребявана книга
Евтини книги - при поръчка над 10 книги, получавате 20% отстъпка
София
Събиране на парични вземания. Наръчник, Стефан Стефанов
употребявана книга
Евтини книги - при поръчка над 10 книги, получавате 20% отстъпка
София
Обща теория на правото, Димитър Радев
употребявана книга
Евтини книги - при поръчка над 10 книги, получавате 20% отстъпка
София
Криминалистика. Полицейско разследване. Доказателства, Ангел Биков
употребявана книга
Евтини книги - при поръчка над 10 книги, получавате 20% отстъпка
София
Работно време, почивки и отпуски, Е. Мирославов, С. Нинева, Л. Тодорова, С. Симеонова
употребявана книга
Евтини книги - при поръчка над 10 книги, получавате 20% отстъпка
София
Медиация в бизнеса, на работното място и имотните отношения, Катрина Клявкова
нова книга
Евтини книги - при поръчка над 10 книги, получавате 20% отстъпка
София
Собственост и наемни отношения. Сборник,
употребявана книга
Евтини книги - при поръчка над 10 книги, получавате 20% отстъпка
София
Основните права на гражданите в Народна република България и тяхната правна защита, Велко Вълканов
употребявана книга
Евтини книги - при поръчка над 10 книги, получавате 20% отстъпка
София
Философия на правото. Учебно помагало, Георги Бойчев
употребявана книга
Евтини книги - при поръчка над 10 книги, получавате 20% отстъпка
София
Адвокати, управление, политика 1879-2016, Милко Палангурски
употребявана книга
Евтини книги - при поръчка над 10 книги, получавате 20% отстъпка
София
Основи на гражданското право, Георги Боянов
нова книга
Евтини книги - при поръчка над 10 книги, получавате 20% отстъпка
София
Български конституции и конституционни проекти,
употребявана книга
Евтини книги - при поръчка над 10 книги, получавате 20% отстъпка
София
Право и информация в съвременния свят, Орлин Радев
употребявана книга
Евтини книги - при поръчка над 10 книги, получавате 20% отстъпка
София
Собственост. Закон за управление на етажната собственост,
употребявана книга
Евтини книги - при поръчка над 10 книги, получавате 20% отстъпка
София
Конституция на Република България, Нено Неновски
употребявана книга
Евтини книги - при поръчка над 10 книги, получавате 20% отстъпка
София
Административен процес + CD, Проф.д-р Кино Лазаров и Проф.д-р Иван Тодоров
употребявана книга
Евтини книги - при поръчка над 10 книги, получавате 20% отстъпка
София
Гаранциите по НПК за защита на личните данни и на класифицираната информация, Маргарита Чинова; Малена Филипова
употребявана книга
Евтини книги - при поръчка над 10 книги, получавате 20% отстъпка
София
Конституционно право. Сборник с нормативни актове,
рядка книга
Евтини книги - при поръчка над 10 книги, получавате 20% отстъпка
София
Правна действителност и правен ред, Димитър Радев
употребявана книга
Евтини книги - при поръчка над 10 книги, получавате 20% отстъпка
София
Престъпления срещу личността, извършени при професионална непредпазливост, Невена Русева
употребявана книга
Евтини книги - при поръчка над 10 книги, получавате 20% отстъпка
София
Търговско право. Казуси. Съдебна практика,  Жана Колева
употребявана книга
Евтини книги - при поръчка над 10 книги, получавате 20% отстъпка
София
Ликвидация на търговски дружества, Анета Антонова
рядка книга
Евтини книги - при поръчка над 10 книги, получавате 20% отстъпка
София
Как да създадем частна фирма, Сборник
употребявана книга
Евтини книги - при поръчка над 10 книги, получавате 20% отстъпка
София
Моделиране на договорните отношения между социалистическите организации,  Асен Асенов Катанджиев
употребявана книга
Евтини книги - при поръчка над 10 книги, получавате 20% отстъпка
София
Разследване на престъпления против паричната и кредитната система; Разследване на престъпления против финансовата, данъчната и осигурителната системи. Изпиране на пари, Проф. Радостин Беленски
употребявана книга
Евтини книги - при поръчка над 10 книги, получавате 20% отстъпка
София
История на политическите и правните идеи, Тодор Недев
рядка книга
Евтини книги - при поръчка над 10 книги, получавате 20% отстъпка
София
Международната сигурност, Георги Стефанов
употребявана книга
Евтини книги - при поръчка над 10 книги, получавате 20% отстъпка
София
Учредителните договори на ЕО И ЕС, Колектив
употребявана книга
Евтини книги - при поръчка над 10 книги, получавате 20% отстъпка
София
Собственост. Сборник нормативни актове,
употребявана книга
Евтини книги - при поръчка над 10 книги, получавате 20% отстъпка
София
Новите положения на досъдебното производство по НПК, Маргарита Чинова
употребявана книга
Евтини книги - при поръчка над 10 книги, получавате 20% отстъпка
София
Азбучен справочник по закона за собствеността на гражданите,
употребявана книга
Евтини книги - при поръчка над 10 книги, получавате 20% отстъпка
София
Административно право, нормативни актове, ЗАП ЗАНН ЗВАС,
употребявана книга
Евтини книги - при поръчка над 10 книги, получавате 20% отстъпка
София
Делото Върбанов срещу България,
употребявана книга
Евтини книги - при поръчка над 10 книги, получавате 20% отстъпка
София
L'Europe de A a Z,
употребявана книга
Евтини книги - при поръчка над 10 книги, получавате 20% отстъпка
София
Стандартни правила. За равнопоставеност и равни шансове за хората с увреждания.,
употребявана книга
Евтини книги - при поръчка над 10 книги, получавате 20% отстъпка
София
Европейска конвенция за правата на човека,
употребявана книга
Евтини книги - при поръчка над 10 книги, получавате 20% отстъпка
София
Закон за митниците. Приложения,
употребявана книга
Евтини книги - при поръчка над 10 книги, получавате 20% отстъпка
София
Търговски Закон,
употребявана книга
Евтини книги - при поръчка над 10 книги, получавате 20% отстъпка
София
The June 1990 elections in Bulgaria,
употребявана книга
Евтини книги - при поръчка над 10 книги, получавате 20% отстъпка
София
Кодекс на труда,
употребявана книга
Евтини книги - при поръчка над 10 книги, получавате 20% отстъпка
София
Търговски закон,
употребявана книга
Евтини книги - при поръчка над 10 книги, получавате 20% отстъпка
София
Държавния вътрешен финансов контрол. Сметната палата. Закон и правилник,
употребявана книга
Евтини книги - при поръчка над 10 книги, получавате 20% отстъпка
София
Закон за държавния служител. Закон за администрацията. Единен класификатор,
употребявана книга
Евтини книги - при поръчка над 10 книги, получавате 20% отстъпка
София
Семеен кодекс. Закон за лицата и семейството,
употребявана книга
Евтини книги - при поръчка над 10 книги, получавате 20% отстъпка
София
Данъчно-осигурителен процесуален кодекс,
употребявана книга
Евтини книги - при поръчка над 10 книги, получавате 20% отстъпка
София
Закон за устройство на територията,
употребявана книга
Евтини книги - при поръчка над 10 книги, получавате 20% отстъпка
София
Закон за обществените поръчки. Закон за малките и средните предприятия,
употребявана книга
Евтини книги - при поръчка над 10 книги, получавате 20% отстъпка
София
Constitution de la republique de bulgarie,
употребявана книга
Евтини книги - при поръчка над 10 книги, получавате 20% отстъпка
София
Конституция на Република България,
употребявана книга
Евтини книги - при поръчка над 10 книги, получавате 20% отстъпка
София
Делото Асенов и други срещу България,
употребявана книга
Евтини книги - при поръчка над 10 книги, получавате 20% отстъпка
София
Търговски закон. Практически коментар, Росен Русков
употребявана книга
Евтини книги - при поръчка над 10 книги, получавате 20% отстъпка
София
Наследствени пенсии, Райна Койчева
нова книга
Евтини книги - при поръчка над 10 книги, получавате 20% отстъпка
София
Съдебна археология. Кратък учебен курс, Илиян Боянов
нова книга
Евтини книги - при поръчка над 10 книги, получавате 20% отстъпка
София
 Общество и право. Бр. 2 / 2010,
употребявана книга
Евтини книги - при поръчка над 10 книги, получавате 20% отстъпка
София
Учебник по обща теория на правото. Том 1-2, Венелин Ганев
рядка книга
Евтини книги - при поръчка над 10 книги, получавате 20% отстъпка
София
Сборникъ на закони правилници и др. по бюджета, отчетностьта и предприятията,
антикварна книга
Евтини книги - при поръчка над 10 книги, получавате 20% отстъпка
София
Адвокатски преглед. Брой 3 / 2021,
употребявана книга
Евтини книги - при поръчка над 10 книги, получавате 20% отстъпка
София
Общество и право. Бр. 4 / 2022,
употребявана книга
Евтини книги - при поръчка над 10 книги, получавате 20% отстъпка
София
Българско гражданско процесуално право. Десето преработено и допълнение, Живко Сталев; Анелия Мингова; Валентина Попова; Огнян Стамболиев; Ружа Иванова
нова книга
Евтини книги - при поръчка над 10 книги, получавате 20% отстъпка
София
Авторското право в архитектурата, Атанас Костов; Йордан Пангев
употребявана книга
Евтини книги - при поръчка над 10 книги, получавате 20% отстъпка
София
Основи на гражданското право, Георги Боянов
нова книга
Евтини книги - при поръчка над 10 книги, получавате 20% отстъпка
София
Акционерната собственост в преходната икономика, Митко Димитров
нова книга
Евтини книги - при поръчка над 10 книги, получавате 20% отстъпка
София
Разделението на властите в модерната държава, Димитър Радев
употребявана книга
Евтини книги - при поръчка над 10 книги, получавате 20% отстъпка
София
Завещанието в българското наследствено право, Цанка Цанкова
употребявана книга
Евтини книги - при поръчка над 10 книги, получавате 20% отстъпка
София
История на българското право, Стефан С. Бобчев
рядка книга
Евтини книги - при поръчка над 10 книги, получавате 20% отстъпка
София
Конституция и практическа програма на България и света в Третото хилядолетие, Кубрат Томов
рядка книга
Евтини книги - при поръчка над 10 книги, получавате 20% отстъпка
София
Частноправни хипотези по търговско право, Марио Бобатинов
употребявана книга
Евтини книги - при поръчка над 10 книги, получавате 20% отстъпка
София
Съдебна археология. Кратък учебен курс, Илиян Боянов
нова книга
Евтини книги - при поръчка над 10 книги, получавате 20% отстъпка
София
Международно публично право, Иван Владимиров
употребявана книга
Евтини книги - при поръчка над 10 книги, получавате 20% отстъпка
София
Търсене по категория
Авиация книги | Автомобили и мотоциклети книги | Албум със снимки | Алкохолни напитки книги | Алпинизъм и планинарство книги | Археология книги | Астрология книги | Астрономия книги | Афоризми и сентенции книги | Басни книги | Библиография книги | Библиотека за ученика | Бизнес книги | Билки и народна медицина книги | Биология учебници | Бойни изкуства книги | Вестници | Ветеринарна медицина учебници | Влакове и локомотиви книги | Военни книги | География книги и учебници | Геология книги | Готварски и кулинарни книги | Градина книги | Гъби книги | Двуезични издания | Детски енциклопедии | Детски занимателни книжки и приказки | Детски коледни книги | Детски образователни книжки | Детско-юношески (тийн) книги | Домашни любимци книги | Драматургия (театър) книги | Евтини книги | Евтини книги в лош търговски вид | Езикознание учебници | Езотерика книги | Енциклопедии | Еротика книги | Есеистика книги | Естетика книги | Етнология и етнография книги | Журналистика и медии книги | Здраве и диети книги | Изкуство книги | Изобразително изкуство книги | Източни мъдрости книги | Икономика книги | Иманярство книги | Ислямска религия книги | Исторически книги (история) | Исторически романи | Йога книги | Кандидат-студенти учебници и помагала | Карти и атласи | Кино книги | Книга - игра | Книги за дома и семейството | Книги за родители | Книги с автограф | Книжки за оцветяване | Комикси | Комплект книги | Компютри, информатика книги | Кораби, морета и океани книги | Краеведска литература | Кратки форми книги | Криминални романи | Кулинарни романи | Културология книги | Литературни изследвания книги | Лов и риболов книги | Любовни романи | Любовно изкуство книги | Маркетинг, реклама и PR | Масажи книги | Масонство книги | Математика учебници | Мебели и дърводелство книги | Медицина учебници | Мемоари, биографии книги | Мениджмънт книги | Метеорология книги | Мистика и загадки книги | Митове и легенди книги | Мода, козметика и прически книги | Музика книги | Наука за почвите книги | Научна литература | Научно-популярна литература | Нотна литература | Нумизматика книги | Образование книги | Оръжия книги | Педагогика книги | Повести | Поезия книги | Пожарна безопасност книги | Полезни изкопаеми книги | Политика, политология, социология книги | Полиция, разузнаване и сигурност книги | Поредица Библиотека галактика | Поредица Златната колекция XIX век | Поредица Златната колекция XX век | Поредица Преживяно книги | Поредица Световна класика | Правна литература | Приключенска литература | Приложна психология книги | Психология книги | Публицистика, документалистика и мемоари книги | Пчеларство книги | Пъзели | Първо издание книги | Пътеписи книги | Разкази книги | Религия книги | Речници и разговорници | Романи | Самоусъвършенстване книги | Сеизмология книги | Селско и горско стопанство книги | Скъпоценни камъни и минерали книги | Спелеология книги | Списания | Списък с книги за лятно четене | Спорт книги | Справочници книги | Старопечатни книги | Строителство, архитектура, геодезия учебници | Счетоводство и данъци книги | Театрознание книги | Текстилна промишленост книги | Тетрадки | Техническа литература | Трилъри книги | Туризъм и туристически пътеводител книги | Ужаси книги | Учебници за ВУЗ | Учебници за техникуми | Учебници и помагала за 1. Клас | Учебници и помагала за 10. Клас | Учебници и помагала за 11. Клас | Учебници и помагала за 12. Клас | Учебници и помагала за 2. Клас | Учебници и помагала за 3. Клас | Учебници и помагала за 4. Клас | Учебници и помагала за 5. Клас | Учебници и помагала за 6. Клас | Учебници и помагала за 7. Клас | Учебници и помагала за 8. Клас | Учебници и помагала за 9. Клас | Учебници и помагала за детска градина | Фантастика и фентъзи книги | Физика учебници | Филателия книги | Философия книги | Финанси книги | Фитнес книги | Фолклор книги | Фотография книги | Футбол Книги | Фън Шуй книги | Химия Учебници | Хитлер и Третия райх книги | Хоби и свободно време книги | Хомеопатия Книги | Хранително-вкусова промишленост книги | Християнска религия книги | Художествена литература | Хумор и сатира книги | Чиклит (дамски) книги | Чуждоезиково обучение учебници | Шахмат книги | Шев и кройка книги | Ясновидство и гадания книги
Търсене по език
английски | български | македонски | немски | полски | руски | турски | френски | чужд език
За контакти с Evtiniknigi.com
За нас      Общи условия      Политика за защита на личните данни