Под знака на кванта - Л. И. Пономарьов
www.evtiniknigi.com
  0.00 лв.
Home
Редки книги
Нови книги
Преоценени нови книги
Употребявани книги
Антикварни книги
Купувам книги
Добави книга
Евтини Книги във Фейсбук

Търговец: Scriptbooks , Севлиево

Контакт

Под знака на кванта

Л. И. Пономарьов

Цена 18.00 лв
употребявана книга
Корица: мека
Година :1989
Страници: 310
Език: български
Състояние: отлично
Категория: Физика учебници, Астрономия книги

1. Глава
Атоми
Лъчи
Кванти
Около кванта
Преди и след Демоктит
Тит Лукреций Кар
Нютон за атомите

2. Глава
Спектри
Йони
Лъчиста материя
Атоми, електрони, лъчи
Около кванта
Откриването на спектралния анализ
Началото на телевизора
Уилям Крукс
Кинетична теория на газовете
Михаил Василиевич Ломоносов

3. Глава
Планетарен атом
Спектрални серии
Фотони
Победа на атомистиката
Около кванта
Неделимият атом
Дифракционна решетка
Какво е направил Ръдърфорд?
Светлинно налягане

4. Глава
Преди Бор
Атомът на Бор
След Бор
Формален модел на атома
Около кванта
Нилс Хендрик Давид Бор
Опитно доказателство на постулатите на Бор

5. Глава
Ученията на древните
Първи опити
Елементи и атоми
Таблица на елементите
Периодичен закон
Около кванта
Атоми и хора

6. Глава
теорията на Бор през погледа на съвременниците му
Явления, образ, понятие, формула
Матрична механика на Хайзенберг
Около кванта
Фундаментът на физиката

7. Глава
Луи дьо Бройл
Вълни на материята
Оптико-механична аналогия
Вълнова механика на Шрьодингер
Около кванта
Животът

8. Глава
Уравнение на Шрьодингер
Смисъл на ф-функцията
Образ на атома
Квантова истина
Около кванта
Опитът на Комптън
Дифракция на електрони

9. Глава
Корпускулярно-вълнов дуализъм
Съотношение за неопределеност
Принцип на допълнителност
Около кванта
Дуализъм и неопределеност
Поетите и принципът на допълнителността

10. Глава
Игра на "ези-тура" и стрелба в тир
Дифракция на електрони
Вълни на вероятността
Електронни вълни
Атом и вероятност
Вероятност и спектри на атомите
Причинност и случайност, вероятност и достоверност
Около кванта
Хора, събития, кванти

11. Глава
Какво е атом? Какво е квантова механика?
Физическа реалност
Около кванта
В търсене на последните понятия

12. Глава
Вилхелм Конрад Рьонтген
Антоан Мари Берекел
Пиер и Мария Кюри
Ърнист Ръдърфорд и Фредрик Соди
Енергия на радия
Около кванта
Рентгенови вълни

13. Глава
Химия на радиоактивните елементи
Изотопи
Радиоактивното семейство на урана
Стабилни изотопи
Енергия на радиоактивното разпадане
Енергия на връзката в в ядрата
Около кванта
Елементът уран
Земята и радият
Рицарите на петият знак

14. Глава
В глъбините на ядрото
Неутрон
Изкуствена радиоактивност
Бавни неутрони
Делене на ядрата
Около кванта
Писмата за делението на урана

15. Глава
Тунелен ефект
Ефективни сечения на реакциите
Неутронно сечения
Деление на ядрата
Около кванта
Белязани атоми
Радиоактивен метод за датиране

16. Верижна реакция
Ядрен реактор
Около кванта
Спонтанно деление на урана
Естествен ядрен реактор на Окло

17. Глава
Атомна енергия
Плутоний
Атомна бомба
Атомен проблем
Около кванта
Хронология на атомната ера
Ф. Соди за атомната енергия

18. Глава
Светлината на Слънцето
"Тигли" за елементите
Съдбата на Слънцето
Около кванта
Слънцето, животът и флорофилът
Животът под Слънцето
Слънце на Земята
Квантите около нас

19. Глава
Възникване на научния метод
Същност и развитие на научния метод
Истинност и пълнота на научната картина на света
Науката и човечеството
Граници на научния метод
науката и изкуството
Бъдещето на науката
Послеслов

1910

Под знака на кванта , Л. И. Пономарьов