Етнопсихопедагогика на родителя - Ирина Колева
www.evtiniknigi.com
  0.00 лв.
Home
Редки книги
Нови книги
Преоценени нови книги
Употребявани книги
Антикварни книги
Купувам книги
Добави книга
Евтини Книги във Фейсбук

Търговец: Scriptbooks, Севлиево

Контакт

Етнопсихопедагогика на родителя

Ирина Колева

Цена 14.00 лв
употребявана книга
Корица: мека
Година :2007
Страници: 240
Език: български
Състояние: много добро
Категория: Образование книги

* Леко накъдрени страници, изрязани малки ъгълчета на първа и последна стр.

Книгата “Етнопсихопедагогика на родителя” представлява една монография, плод на извършени задълбочени анализи и научноизследователска работа в областта на етнокултурните различия и практики. Монографията е подходящо четиво както за специалисти (педагози и социални работници, директори на социални домове и институции), така и за родители и студенти. Тя засяга значими проблеми в обучението на деца, провеждано в междуетническа и междукултурна среда. Като теоретична разработка книгата дава възможност за повишаване квалификацията на работещите в сферата на социалните услуги. Освен това книгата мотивира развитието на представите за децата и техните родители, носещи белезите на една различна етнокултурна общност. Като наръчник “Етнопсихопедагогика на родителя” предоставя чудесната възможност да бъдат инициирани дебати и дискусии, засягащи проблематиката на деца и родители от етносите. Несъмнено всеки учител има базисни знания и умения за работа с деца, но е нужно разширяване и развитие на тези познания за да бъде ефективна работата му.

Книгата поставя ударение на потребностите на детето, отглеждано в междуетническа среда. Интересното при тази книга е, че  вложеното в нея практическо знание е достъпно и разбираемо от всеки, зает в сферата на образованието в междуетническа среда, изключвайки влиянието на социално-икономическото равнище и етнокултурните различия на субектите.

В книгата се дава израз на натрупан професионален опит в страната, който бидейки споделен пред широката аудитория цели да разшири и обогати представите на хората за традиционните ценности, методите, технологията и конвенцията на работа с децата и техните родители. Книгата разчупва границите на стандартните начини за преборване на проблемите, съпътстващи работата с деца от различни култури. Разчупват се стереотипни представи за хората от етносите, опитвайки се да ги представи като хора различни от нас, но не в негативния смисъл, а напротив - в положителен, като хора обогатяващи културното и историческото ни наследство. Етнически различните са представени като личности със своя собствена ценностна система, свой морал и разбирания за случващото се около тях. А за да бъде ефективна работата с такива хора е много важно човек да се научи ако не да се съгласява с техните виждания, то поне да уважава личното им мнение и разбирания.

Монографията дава поглед и оценка на педагогическото взаимодействие, давайки ясни и точни напътствия за гъвкава работа в етнокултурна среда, опирайки се на основите на педагогическия процес. Книгата дава основание да се смята, че при правилно менажиране на педагогическата дейност може да се осигури безболезнен и интуитивен преход при комуникацията с деца от различни възрасти, отчитайки индивидуалното им развитие и тяхното структуриране в разнообразни социални и етнически групи. Тази организация трябва да бъде извършвана в всяка една институция, работеща с такъв контингент хора. Не на последно място е изводът, че за да си ефективен в работата си трябва да умееш да проявяваш разбиране и подкрепа, да осигуряваш социализираща среда, да умееш да маневрираш между педагози, социални работници, социални домове и институции.

5291


Етнопсихопедагогика на родителя, Ирина Колева