Компетентност и приложимо право към задълженията за издръжката по Регламент (ЕО) №. 4/2009 - Ева Касева
www.evtiniknigi.com
  0.00 лв.
Home
Редки книги
Нови книги
Преоценени нови книги
Употребявани книги
Антикварни книги
Купувам книги
Добави книга
Евтини Книги във Фейсбук

Търговец: Евтини книги, София

Контакт

Компетентност и приложимо право към задълженията за издръжката по Регламент (ЕО) №. 4/2009

Ева Касева

Продадена
нова книга
Корица: мека
Година :2018
Страници: 488
Език: български
Състояние: отлично
Категория: Правна литература

Книгата изследва уредбата относно определянето на компетентността и приложимото материално право към искове за издръжка в българското международно частно право установена в Регламент (ЕО) № 4/2009 и в Протокола за приложимото право към задълженията за издръжка.

Изяснено е понятието за издръжка в българското семейно и международно частно право, както и автономната му квалификация в правото на Европейския съюз. Хронологично и по съдържание е проследена правната уредба относно компетентността и приложимото право към задълженията за издръжка в източниците на правото – международни, вътрешни и в актовете на Европейския съюз. Дадена е обща характеристика на Регламент (ЕО) № 4/2009 и Протокола за приложимото право към задълженията за издръжка, изяснени са пределите на действие на двата акта, както и йерархията им в системата на източници на международното частно право. Детайлно са анализирани видовете компетентност установени в Регламент (ЕО) № 4/2009 и въпросите, свързани с производството по искове за издръжка, както и  уредбата на приложимото право и нейните особености.  За всяка норма са посочени предпоставките за нейното прилагане, като специално внимание е отделено на приложението й в практиката на съдилищата.  Изследвани са подробно ключови решения на Съда на Европейския съюз в материята.

Книгата е предназначена за адвокати, съдии, студенти и учени с интереси в областта на международното частно семейно и наследствено право.

 

Ева Касева е доктор по право на Софийския университет „Св.Климент Охридски“, главен асистент в Института за държавата и правото при Българска академия на науките.

Компетентност и приложимо право към задълженията за издръжката по Регламент (ЕО) №. 4/2009, Ева Касева