Новите положения в нормативната уредба на устройството на територията - Борис Милчев, Ясен Ковачев
www.evtiniknigi.com
  0.00 лв.
Home
Редки книги
Нови книги
Преоценени нови книги
Употребявани книги
Антикварни книги
Купувам книги
Добави книга
Евтини Книги във Фейсбук

Търговец: Scriptbooks, Севлиево

Контакт

Новите положения в нормативната уредба на устройството на територията

Борис Милчев, Ясен Ковачев

Цена 12.00 лв
употребявана книга
Корица: мека
Година :2013
Страници: 472
Език: български
Състояние: отлично
Категория: Правна литература

Закон за устройството на територията
Закон за устройството на Черноморското крайбрежие
Устройствени правилници
Коментар на промените
Нормативен текст

Тази книга предлага конкретно приложено знание по устройството на територията, проектирането и строителството след промените в законовата уредба и обособяването на Министерството на регионалното развитие и Министерството на инвестиционното проектиране.
Представен е синтезиран коментар на актуалните промени в Закона за устройство на територията (ДВ, бр. 66 от 26.07.2013 г.) и в Закона за устройството на Черноморското крайбрежие (ДВ, бр. 27, 28, 66 от 26.07.2013 г.). Публикувани са нормативните текстове на двата закона, както и на устройствените правилници на двете министерства.
Целевата аудитория на книгата са практикуващи юристи - адвокати, нотариуси, юрисконсулти и съдии; архитекти, проектанти, строители и инвеститори; общински и областни администрации; експерти в специализираните държавни органи и прочее.

Съдържание:

Коментарите са подготвени от Борис Милчев и Ясен Ковачев. Авторите са известни и уважавани специалисти в областта на устройството на територията, градоустройството и строителството.

Въведение
Коментар на промените в Закона за устройството на територията (ДВ, бр. 66 от 26.07.2013 г.)

Разпределяне на функциите между Министерството за регионалното развитие и Министерството на инвестиционното проектиране в областта на пространственото планиране, инвестиционното проектиране и строителството
Принципни положения
Експертни съвети
Специфични правила и нормативи
Устройствено планиране
Инвестиционно проектиране
Техническа инфраструктура
Други компетенции на МРР и МИП

Коментар на промените в Закона за устройството на Черноморското крайбрежие (ДВ, бр. 27, 28 и 66 от 26.06.2013 г.)

Достъп до морските плажове, устройство на Черноморското крайбрежие, собственост и отчуждавания, мораториуми
Достъп до морските плажове
Отчуждаване на морски плажове
Устройство
Мораториуми
Предоставяне на концесии за морските плажове
Развитие на правната уредба
Обектите на концесия по ЗУЧК
Приложима процедура за предоставяне на концесия за морски плаж
Изисквания на ЗУЧК към концесионерите
Подготвителни действия и решение за откриване на състезателна процедура
Изисквания към участниците в конкурса за предоставяне на концесия
Особености по формирането, състава и правомощията на конкурсната комисия
Особености в конкурсната документация и заявленията за участие
Провеждане на конкурса, решение за определяне на концесионер и сключване на концесионен договор
Обжалване
Преходни разпоредби
Заключение

Нормативни актове

Закон за устройство на територията
Закон за устройството на Черноморското крайбрежие
Постановление № 161 от 02.08.2013 г. за приемане на устройствен правилник на Министерството на регионалното развитие и устройствен правилник на Министерството на инвестиционното проектиране
Устройствен правилник на Министерството на регионалното развитие
Устройствен правилник на Министерството на инвестиционното проектиране

1767

Новите положения в нормативната уредба на устройството на територията , Борис Милчев, Ясен Ковачев