Управление на маркетинговия микс - Младен Велев
www.evtiniknigi.com
  0.00 лв.
Home
Редки книги
Нови книги
Намалени нови книги
Употребявани книги
Антикварни книги
Купувам книги
Добави книга
Евтини Книги във Фейсбук
Ваучер

Търговец: Евтини книги - годишен отпуск до 14.08.22, София

Контакт

Управление на маркетинговия микс

Младен Велев

Цена 3.00 лв
употребявана книга
Корица: мека
Година :2005
Страници: 180
Език: български
Състояние: много добро
Категория: Маркетинг, реклама и PR

Този учебник има за цел да запознае читателите със същността и основните елементи на управлението на маркетинговия микс на предприятията и да подпомогне формирането на практически умения в управлението на маркетинговите дейности. Той е базиран на приложението на маркетинговата концепция в управлението, изискваща цялостна ориентация на фирмените дейности към потребностите и желанията на потребителите.
В учебника се разглежда цялостния процес на управлението на маркетинговия микс на предприятията. Анализират се подходите за управление на отделните елементи на маркетинговия микс. в т.ч. за управление на продуктите, на цените, на каналите за реализация и физическата дистрибуция, на маркетинговите комуникации и управлението на продажбите.
При написването на учебника стремежът на авторът се е постарал да обобщи и отрази в подходяща логическа последователност съвременните постижения в областта на управлението на маркетинговия микс на предприятията. Той няма претенции (а и не си е поставял тази цел), че е обхванал всички проблеми в тази сфера. Авторът не претендира и за първооткривателство, както и че разгледаните от него подходи и изказаните мнения са безспорни. Ето защо той ще приеме с благодарност всички читателски становища и препоръки, които ще му помогнат в бъдещата работа.
Учебникът е предназначен за студенти от висши учебни заведения, за курсисти и учащи се в специализирани техникуми и училища, изучаващи дисциплините "Маркетинг", '"Мениджмънт на маркетинга" както и други маркетингови и управленски дисциплини. Той може да се ползва и от маркетингови специалисти, бизнесмени и от всички, които се интересуват от маркетингови и управленски проблеми.

Управление на маркетинговия микс, Младен Велев