Книга за учителя. Азбука на правилата – помагало за часа на класа за 1. клас. По новия стандарт - Жулиета Савова
www.evtiniknigi.com
  0.00 лв.
Home
Редки книги
Нови книги
Намалени нови книги
Употребявани книги
Антикварни книги
Купувам книги
Добави книга
Евтини Книги във Фейсбук
Ваучер

Търговец: Веселин Добрев. Поръчките се изпълняват в 7 дневен срок. , София

Контакт

Книга за учителя. Азбука на правилата – помагало за часа на класа за 1. клас. По новия стандарт

Жулиета Савова

Цена 2.75 лв
употребявана книга
Корица: мека
Година :2015
Страници: 72
Език: български
Състояние: отлично
Категория: Учебници и помагала за 1. Клас , Образование книги

Kнигата за учителя „Азбука на правилата” за 1. клас съдържа полезна информация, разнообразни дидактически модели и стратегии, методически решения и идеи за петминутки. Изградена е върху комбинация от принципи: теоретико-приложна насоченост; интегрираност; концентричност и надграждане; активно взаимодействие и изграждане на ценностно отношение към сигурната среда за учене и живот на ученика; разнообразие и стимулиране на детската любознателност.

Към всяка тема са разработени рубрики както за конкретните цели и очаквани резултати, свързани с преподаването на учителя, така и рубрики, обвързани с целите и резултатите „какво зная, какво искам да науча, какво научих” от гледна точка на ученето на ученика.

Предложените дидактически стратегии и методически идеи са оригинални и ефективни, може да се използват и по други учебни предмети. Те съдействат за осъзнаване на личностния смисъл на изучаваното, за мотивиране и активно включване в дейностите, за формиране на преносими знания и умения, на желани модели на поведение. Формулирането на специален въпрос към всяка тема, който започава с поредната буква от българската азбука, позволява на учителя да осъществи допълнителни междупредметни връзки.

Книгата за учителя „Азбука на правилата”; за 1. клас съдържа идеи за много игри, включва също стратегии като: „открий опасности”, „разкажи и отгатни“, „преди и след”, „какво..., ако...”, „оцени”, „посъветвай”, „автор на деня”, „нарисувай и озаглави” и много други. Съчетани с многообразни познавателни и практически задачи, групова работа, оценка на ситуации, епизоди за предвиждане и оценяване на рискове и опасни последици, за оценяване и взимане на решения, предложените методически решения и стратегии за работа стимулират формирането на умения за критично мислене, причинно-следствено мислене, оценка и самооценка като част от ключовите умения и компетентности на учениците на 21. век. 

В обновеното помагало „Азбука на правилата” по новите стандарти за 1. клас е включена самостоятелна тема „Опасности, за които няма сезони” (с. 19), свързана с тероризма и потенциалните терористични заплахи. В тази връзка е обновена и „Книга за учителя за 1. клас. В нея са отразени нови методически идеи и решения. Първокласниците научават правила как да постъпват в случаи на срещи на хора със съмнително поведение или наличие на предмети с непознато съдържание.

В „Книга за учителя е включено и новото годишно тематично разпределение.


За автора


Проф. д-р Жулиета Савова, Великотърновски университет „Св. св. Кирил и Методий”. Докторска степен в областта на педагогиката (педагогическа социология/училищна демография). Преподавател по: дидактика, педагогическа социология, педагогика, конфликти в образованието, решаване на конфликти; академично писане на докторати, педагогическо общуване (вербална и невербална комуникация).Автор и съавтор на 13 книги и учебници и над 70 статии, доклади и презентации в посочените области.Проф. д-р Ж. Савова е била ръководител на катедра „Дидактика” и декан на Факултета по педагогика на Софийския университет. Има три дългосрочни специализации в Англия (стипендия на Британския съвет), Япония (стипендия на Японското министерство на образованието) и САЩ (Фулбрайтова стипендия). Работила е по проекти на ЮНЕСКО, била е дългосрочен експерт на Съвета на Европа, консултант по различни образователни програми и член на множество комитети. Продължителното живеене и работа в САЩ разширяват обсега на професионалните ѝ интереси, обогатяват образователния ѝ опит и създават нови възможности за популяризиране на най-доброто от световното образование.ISBN: 978-954-01-3108-5 Формат: 17х24 см , 72 стр.


Забележка: Книгата е нова, Коричната цена е 7 лв.

Книга за учителя. Азбука на правилата – помагало за часа на класа за 1. клас. По новия стандарт, Жулиета Савова