Престъплението ПАРНО: произвол, измами и беззаконие - Ангел Марков
www.evtiniknigi.com
  0.00 лв.
Home
Редки книги
Нови книги
Намалени нови книги
Употребявани книги
Антикварни книги
Купувам книги
Добави книга
Евтини Книги във Фейсбук
Ваучер

Търговец: Евтини книги, София

Контакт

Престъплението ПАРНО: произвол, измами и беззаконие

Ангел Марков

Корична цена: 10.00 лв. - 80 %
Продадена
преоценена нова книга
Корица: мека
Година :2013
Страници: 211
Език: български
Състояние: отлично
Категория: Публицистика, документалистика и мемоари книги

С приетия през 1999 г. Закон за енергетиката и енергийната
ефективност (ЗЕЕЕ) е
разпоредено продажбата на топлинна енергия да се урежда с нормативния
административен акт „Общи условия на договорите за продажба на топлинна енергия”,
като компетентността за изготвянето им е дадена на Държавна комисия за
енергийно регулиране (ДКЕР). В края на
2001 г. парламентът на царската партия в нарушение на Закона за нормативните
актове (ЗАА) по
недопустим начин прехвърля компетентността за изготвянето на общите условия на
търговските дружества, извършващи топлоснабдяването. В изпълнение на това
нарушение топлофикационните дружества изготвят общи условия, в пълно
противоречие със ЗЕЕЕ, с които вече не се урежда продажбата на топлинна
енергия, а доставката й в абонатната станция (абонатната
станция е собственост на монополиста).

Изготвените
от топлофикационните дружества общи условия противоречат на Закона, а
резултатът от прилагането им е следният: топлоснабдяването е превърнато в
насилствен процес; топлофикация – в пълноценно функционираща фабрика за
принудително производство на длъжници; потребителите – в заложници на
топлофикация; енергийната мафия пише текстовете за промените в ЗЕ.

След неправомерно
прехвърлената компетентност  за
изготвянето на общите условия от търговските дружества всички следващи
изменения и допълнения на Закона са свързани с привеждането му в съответствие с
незаконните общи условия.

Решението в съответствие с
Конституцията и Закона.:

1. Обявяване на действащите Общи условия за
продажба на топлинна енергия ЗА НИЩОЖНИ, тъй като те противоречат едновременно
и на Конституцията, и на Закона за енергетиката, а освен това са изготвени от
некомпетентен орган –„Топлофикация”.

2. Отнемането на издадените от ДКЕВР лицензии “ЗА
ПРЕНОС НА ТОПЛИННА ЕНЕРГИЯ“ защото не се прилагат.

3. Публикуване в местен и централен ежедневник на
температурния график от проекта на топлоснабдителната система.

4. Продажба на топлинната енергия чрез поддържане
на баланса между производството и потреблението на топлинна енергия.

5. Възстановяване на  преклузивния /прекратителен/ срок – ал. 2 на
чл. 154 от Закона за енергетика, отменена /отпада/ Д.В. бр. 74 от 08.09.2006
год.

6. Отнемане правото на топлофикационните дружества
да изготвят и предлагат за одобряване “Общи условия за продажба на топлинна
енергия за битови нужди” с промяна на текста в чл. 150 от ЗЕ.

7. Премахване на термина доставка от съдържанието
на чл. 125 от ЗЕ.

8. Премахване на текста, „Доставка“ е продажбата, включително
препродажбата, на енергия или природен газ на клиенти”, записан в § 1, т. 16 от ДР на
ЗЕ.

9. Изготвяне на нови, единни общи условия за всички
топлофикационни  дружества от компетентния
орган.


Престъплението ПАРНО: произвол, измами и беззаконие, Ангел Марков